U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

Congres: Extra kwetsbaar, extra aandacht: triple diagnose

Datum: 27-11-2014

Locatie: In de Driehoek, Utrecht

Verslaving, psychiatrie en LVB

Het LEDD heeft sinds haar oprichting tweejaarlijks een congres rond dubbele diagnose georganiseerd. Vanaf dit jaar organiseren we jaarlijkse symposia rond één thema. Het symposium in 2014 vindt plaats op 27 november in Utrecht en zal gaan over Triple diagnose bij mensen die te kampen hebben met licht verstandelijke beperkingen (LVB) en last hebben van psychiatrische problemen met comorbide verslavingsproblematiek.

Locatie:

In de Driehoek
Willemsplantsoen 1c
3511 la Utrecht
030-2343307
Routebeschrijving: info@indedriehoek.nl

Tijd: 9.30 – 16.00 uur

Prijs: €175,-

PROGRAMMA

09.00 - 09.30 Inloop
09.30 – 09.45 Welkom en opening door Sonja van Rooijen
09.45 - 11.15 Introductie triple diagnostiek
 Drs. Joanneke van der Nagel, psychiater, plaatsvervangend opleider psychiatrie en onderzoeker, Tactus verslavingszorg Deventer; consulent psychiatrie, Aveleijn te Borne.
 Dr. Jannelien Wieland, psychiater, Kristal Centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking, Rivierduinen Leiden.
 Prof. dr. Robert Didden, gz-psycholoog, Trajectum te Zwolle. Bijzonder hoogleraar orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen.
11.15 - 11.45 Koffie /thee
11.45 - 13.00 Workshop ronde 1
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.30 Plenaire lezing: Ethische dilemma’s in de ambulante begeleiding van triple diagnose cliënten
Drs. Els Bransen, projectleider LVB, Trimbos-instituut, Utrecht
14.45 – 16.00 Workshop ronde 2
16.00 Afsluitende borrel

WORKSHOP PROGRAMMA

1. De Leefstijltraining-PLUS: inzetten van de module bij triple diagnose. Tonko Hoffman: psycholoog, Forensische Polikliniek Palier/F-FACT-LVB Palier Petra Pols: verpleegkundig specialist i.o. , FACT LVB Palier De Leefstijltraining-PLUS is een module voor de behandeling en begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en problematisch middelengebruik of gameverslaving. Deze workshop gaat in op de ervaringen met en opbrengsten van deze training bij triple diagnose cliënten.

2. Mogelijkheden en (on)mogelijkheden van motiverende gespreksvoering in het contact met mensen met een triple diagnose. Drs. Maria Trentelman: orthopedagoog/Gz-psycholoog, programmaleider Verslaving Trajectum Morwenna Nieuwold: Trajectum Een essentieel onderdeel van de geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose cliënten is motiverende gespreksvoering. Maar hoe doe je dat met cliënten die moeite hebben met reflectie en bij wie inzicht in hun capaciteiten en mogelijkheden ontbreekt?

3. Begeleiders in beeld bij triple diagnose: je belangrijkste instrument ben je zelf. Dr. Linda Zijlmans: trainer STEVIG/Science practitioner AWVB Tranzo, Tilburg University De persoon van de hulpverlener en de manier waarop deze reageert op ‘moeilijk gedrag’, bepaalt voor een belangrijk deel het functioneren en handelen ten opzichte van cliënten. De training Begeleiders in Beeld wil de interactie tussen begeleiders en cliënten verbeteren door persoonlijke eigenschappen van de hulpverlener in kaart te brengen en waar mogelijk te versterken. Wat betekent dit voor hulpverleners die met triple diagnose cliënten werken?

4. Cognitieve schade door gebruik of gebruik door cognitieve schade. Spreker volgt Cliënten met LVB en verslavingsproblemen én psychische problemen presenteren zich met een kluwen problemen en gedragsaspecten. Wat is het verschil tussen een aangeboren licht verstandelijke beperking en een verworven licht verstandelijke beperking (b.v. door schizofrenie en/of middelenmisbruik)? Wat betekent dit voor gedrag en is er een andere aanpak nodig? 5. Eigen regie in de begeleiding van triple diagnose cliënten: een dilemma? Brigitte Althoff, medisch-antropoloog ‘Eigen regie’ van de cliënt is een centraal principe in de gehandicaptenzorg, GGZ en verslavingszorg, naast uiteraard het bijdragen aan de kwaliteit van leven. Begeleiders ervaren beide principes soms als tegengesteld. Het lijkt dan onmogelijk om de eigen regie van cliënten te respecteren en tegelijk ook zorg te dragen voor hun kwaliteit van bestaan. Waar lopen begeleiders tegenaan en hoe gaan ze hiermee om en welke lessen zijn daaruit te trekken?

 Terug naar agenda-overzicht
sluit venster