U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

FACT Couleur Locale

Datum: 28-03-2013

Locatie: Evoluon Eindhoven

Op weg naar een regionaal zorgmodel in de GGZ

Kijk voor meer informatie op: www.sympopna.nl

Met als speciale gast: dr. Leonard Stein, de grondlegger van ACT.

Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum PsyCope Zuid-Limburg ( www.psycope.nl ) en de Belgische overheid.

Met (f)ACT als grote aanjager heeft de zorg voor mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) zich de afgelopen 10 jaar op alle fronten ruim ontwikkeld. In het hele land zijn inmiddels meer dan 100 FACT-teams aan het werk en ook in België zijn de eerste teams gestart. In al die teams wordt gewerkt volgens het (F)ACT-model, al dan niet getoetst en gecertificeerd door de Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF). Er is geïmplementeerd, verbouwd, verbeterd en verfijnd, met als doel optimale zorg te kunnen leveren aan de brede en veelal zeer gedifferentieerde groep van mensen met EPA. Je kunt concluderen dat er in korte tijd heel veel werk verzet is. Maar zijn we er nu dan ook uit? Weten we inmiddels hoe de ideale bouwtekening van een regionale zorgorganisatie voor EPA cliënten er uit ziet en is daar consensus over?

Voor zorginnovatie bestaat geen handleiding. Het implementeren van evidence based interventies en behandelrichtlijnen is vaak eenvoudig. Het wordt al lastiger als het om de implementatie van methoden als Individual Placement & Support gaat of Cognitieve Gedragstherapie. Bij de implementatie van zorgorganisatiemodellen (zoals FACT) wordt het pas echt ingewikkeld. Zorginnovatie haal je namelijk niet zo maar uit de kast. Het vraagt om rigoureuze keuzes en impopulaire maatregelen, zoals het schrappen van bestaande zorgonderdelen en de opstart van fonkelnieuwe teams. Het vraagt bovendien om motivatie van cliënten en familie, om nieuwe deskundigheden bij hulpverleners, om (financiële) steun van gemeenten en financiers, en om samenwerking met het (maatschappelijk) netwerk. Dat is geen sinecure!

Het PsyCope model kan daar antwoord op bieden. Het PsyCope model werd de afgelopen 10 jaar (sinds haar start op 8 april 2002) in Zuid Limburg ontwikkeld, in nauwe synergie met regionale partners, alsook met instellingen in de rest van het land. In deze innovatieve beweging is over de grenzen van FACT in strikte zin gekeken, gesleuteld en geëxperimenteerd. Het op die manier tot stand gekomen model biedt een integraal model voor EPA zorg, waarin bouwstenen beschreven zijn die als een toolbox gebruikt kunnen worden, of als inspiratie voor de eigen zorgontwikkeling. Natuurlijk rekening houdend met de eigen omringende couleur locale. Immers: hoe FACT er in een bepaalde regio uitziet, is afhankelijk van de kenmerken van die regio!

Het PsyCope model integreert inhoudelijke, organisatorische en netwerkbouwstenen. De zorginhoudelijke bouwstenen staan centraal en omvatten het totale zorgcontinuüm voor de cliënt. De organisatorische bouwstenen scheppen de structuur waaronder een professional zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Ten slotte vormt het derde domein de omgeving of het netwerk waarin zorg wordt verstrekt. Immers, goede zorg voor EPA cliënten kan niet op een eiland geboden worden. Meer en meer wordt de noodzaak erkend van samenwerking met de brede en smalle kring rondom de cliënt. Zorg bieden in de wijk, hoe die wijk er ook uitziet, vraagt andere en soms nieuwe vaardigheden van de professional. Het stelt ook andere eisen aan hoe de zorg georganiseerd en inhoudelijk ingericht wordt. Met andere woorden: de drie domeinen zijn onlosmakelijk met elkaar en met de kwaliteit van zorg verbonden.

Op 28 maart 2013 zal in een tot de verbeelding sprekende en innovatieve omgeving (het Evoluon te Eindhoven) stil gestaan worden bij de bouwtekening van FACT en de regionale zorgorganisatie voor EPA cliënten. De drie domeinen zullen steen voor steen opgebouwd worden. Elke bouwsteen zal door een vermaarde keynote spreker uit wetenschap of praktijk ingeleid worden. Daarnaast zal elke bouwsteen in aansprekende workshops en masterclasses nader uitgewerkt worden. Tenslotte zal de nestor van ACT tijdens het congres zijn opwachting maken: grondlegger Leonard Stein heeft zijn medewerking toegezegd!

Het congres is met name bedoeld voor professionals die ambulant of klinisch werkzaam zijn in de zorg voor mensen met EPA, maar natuurlijk zijn ook cliënten en familieleden van harte welkom. Nadrukkelijk worden ook collega’s uit de Euregio uitgenodigd zich aan te melden. Let op de aankondigingen of bezoek de website: www.sympopna.nlTerug naar agenda-overzicht
sluit venster