U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Agenda

Publieksdag stichting Borderline

Datum: 29-09-2012

Tijd: 12:00 - 17:00

Locatie: RAI Amsterdam

Programma Publieksdag Stichting Borderline 2012

Informatie: www.stichtingborderline.nl

12.00 uur - 12.30 uur Registratie deelnemers en ontvangst, bezoek infostands
12.30 uur -12.50 uur Plenaire opening, welkom + inleiding programma
12.50 uur - 13.50 uur Plenaire voordracht
13.50 uur - 14.10 uur Pauze, bezoek infostands
14.10 uur -15.10 uur Workshop 1
15.10 uur- 15.30 uur Pauze, bezoek infostands
15.10 uur -16.30 uur Workshop 2
16.40 uur - 17.00 uur Plenaire muzikale afsluiting met o.a. Arno Setz met een compilatie uit het cabaretprogramma ‘Over de grens’. Dit succesvolle cabaretprogramma over borderline is alleen nog dit jaar op een aantal plaatsen in Nederland te zien.
 
Dagvoorzitter is Serge Metselaar, algemeen bestuurslid van Stichting Borderline.

Plenaire voordracht:

Uitleg over Borderline vanuit de Triade (hulpverlener, cliënt en familielid)
Workshops: (alle workshops worden bij voldoende deelnemers twee keer gegeven)

1. Behandeling borderline

Uitleg over de verschillende behandelmethoden en het perspectief op verbetering. Deelnemers aan de workshop kunnen hun ervaringen met de diverse behandelmethoden uitwisselen.

2. PMT (Psychomotore therapie)

Uitleg over en ervaren van een veel gebruikte lichaamsgerichte therapie in de behandeling van mensen met borderline.

3. Mindfulness

Uitleg over de toepassing van Mindfulness in therapie. Ervaren van mindfulness.

4. Borderline en ouderschap

Aan de hand van ervaringen zullen de problemen, die kunnen ontstaan in de relatie tussen een ouder met borderline en kind, worden belicht. Welke ervaringen hebben de deelnemers aan de workshop. Welke ondersteuningsbehoeften zijn er?

5. Contextuele/systeemtherapie

In deze workshop staan ervaringsverhalen van naastbetrokkenen centraal met een link naar de theorie en handvatten voor de praktijk. Naastbetrokkenen spelen immers een belangrijke rol in het systeem/ netwerk van de persoon met BPS en kunnen door hun actie/reactie in crisis- of andere moeilijke situaties een belangrijk verschil maken door hun manier van reageren. Over ‘sponzen en spiegelen’ , in deze workshop meer….

6. Ondersteuning voor naastbetrokkenen

Als naastbetrokkene van mensen met Borderline kun je hetzo nu en dan zwaar te verduren krijgen. Altrecht, afdeling Brinkveld biedt verschillende ondersteuningsvormen voor
naastbetrokkenen. In een workshop worden de diverse ondersteuningsmogelijkheden toegelicht.

7. Herstel en empowerment

Op welke wijze kunnen ervaringsdeskundigen bijdragen aan het herstelproces van cliënten met borderline binnen GGZ instellingen.

8. E-health (Engelstalig) eHealth; Heb je daar wat aan?

EHealth is een verzamelnaam voor het gebruik van internet en communicatietechnologie in de gezondheidszorg. Denk hierbij aan het gebruik van internet bij je behandeling, het online inzien van je eigen dossier, of als naastbetrokkene online vragen stellen aan hulpverleners. EHealth heeft in de GGZ zijn intrede gedaan en wordt steeds meer en vaker ingezet. Ook bij Borderline gebeurt dit al, al is dat mondjesmaat, maar de eerste ontwikkelingen op dit gebied zijn gaande. In deze workshop willen wij een aantal voorbeelden geven van wat je bij eHealth kunt verwachten, wat er gebeurt bij behandelingen ten aanzien van Borderline, welke ontwikkelingen er gaande zijn, en wat de voor- of nadelen kunnen zijn van eHealth. Daarbij willen wij je van harte uitnodigen om met elkaar en met ons het gesprek aan te gaan over eHealth. Jouw ervaringen, ideeën, vragen, twijfels met ons en elkaar te delen.
eHealth; Is it of any use?
EHealth is the collective term for the use of internet and communication technology in Health Care. You can think about the use of internet as a part of treatment, looking into your files online, or online communication between people who are close to the patient and the healthcare professionals. The use of eHealth in Mental Health care is growing, also within the treatment of the Borderline Personality Disorder. Although it’s too early to mention evidence, new developments in this area are reported.
In this course we want to give some examples of what to expect in eHealth innovation, what is going on in treatments for people with the diagnose Borderline Personality Disorder, which activities are developing at the moment, and what can be the use (and misuse) of eHealth. We want to invite you to open the conversation with us and each other about eHealth. What are your experiences, ideas, questions, doubts, etc. ?

9. Begeleiding naar werk/dagbesteding

Welke vormen van begeleiding naar werk/dagbesteding zijn er. Informatie en uitwisseling van ervaringen.

10. Het spel ‘Een steekje los’

Een steekje los? is een dynamisch bordspel om spelenderwijs met elkaar in gesprek te gaan over psychische gezondheid en kwaliteit van leven. Het spel bestaat uit 8 levensthema’s en 6 werkvormen die per keer kunnen worden ingezet. Elk spelbord heeft een eigen thema: gezondheid, hulp, studie en beroep, vrije tijd, sociale contacten, relatie, thuis, zingeving. De werkvormen zijn: tekenen/uitbeelden, raad het woord, uitspraken, kennisvragen, levensvragen en foto’s. Daarnaast zijn er nog verrassende kanskaarten. Het spel kan gespeeld worden met diepgang en voor de gezelligheid. Resultaat: taboes doorbreken, wederzijds begrip, openheid, herkenning, educatief, contact en gezelligheid. Voor jong en oud, met of zonder psychische beperking. Tijdens deze workshop wordt het spel ‘een steekje los?’ gespeeld in groepjes van maximaal 6 spelers. De spelleiders zijn ervaringsdeskundigen. Zij geven een korte uitleg over de opzet en werkwijze van het spel en zullen hun eigen ervaringen inzetten en anderen inspireren om ervaringen te delen. Voor meer informatie zie: www.eigenwijsspel.nl en volg de ontwikkelingen op twitter @eensteekjelos .Terug naar agenda-overzicht
sluit venster