19de landelijke FACT-congres 2022

Spoorzone Tilburg,

GGz Breburg organiseert in samenwerking met F-ACT Nederland op 22 september 2022 de negentiende editie van het landelijke F-ACT Congres in de Spoorzone in Tilburg. Samenwerken in netwerken is ons uitgangspunt. Samenwerken zit in het DNA van de F-ACT-teams en het is dan ook vanzelfsprekend dat we samen optrekken: binnen de teams, met de cliënt, […]

Nationale Psychose Congres

Congrescentrum De Eenhoorn Barchman Wuytierslaan 2Amersfoort,

Het Nationale Psychosecongres staat donderdag in het teken van de vele betekenissen van psychose. Deze betekenissen kunnen helpen te begrijpen wat psychose allemaal is, en beter om te gaan met ervaringen van psychose. Psychose zal worden belicht vanuit verschillende invalshoeken; van crosscultureel tot biologisch, de betekenis in historische context, persoonlijke ervaringen en de maatschappelijke kant, […]

ANBI logo