U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > beschermd wonen

Beschermd wonen

Wat is beschermd wonen? 
Een beschermende woonvorm biedt mensen met een psychiatrische aandoening een combinatie van wonen en begeleiding. Op veel plaatsen in Nederland is het beschermd wonen georganiseerd in een Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW). Op andere plekken is het beschermd wonen onderdeel van een bredere ggz-instelling. Ook zijn er steeds meer kleinschalige wooninitiatieven, veelal opgezet door naastbetrokkenen. (Klik hier voor een overzicht)
Tot 31-12-2014 werd beschermd wonen betaald, al of niet via een PGB, vanuit de AWBZ. Hiervoor was een indicatie voor ‘zorg met verblijf in de GGZ’ nodig van het CIZ (zorgzwaartepakket GGZ-C).

Wat is er veranderd vanaf 2015? 
Vanaf januari 2015 geeft het CIZ geen indicaties meer af voor zorg met verblijf in de GGZ. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor beschermd wonen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). 
Mensen die deze zorg nodig hebben moeten daarvoor vanaf januari 2015 naar het Wmo-loket van hun gemeente. De gemeente moet hen een ‘maatwerkvoorziening’ verstrekken. Hiervoor kunnen gemeenten een eigen bijdrage vragen, afhankelijk van het inkomen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) of via telefoonnummer 0800-0087.
Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor behandeling. De GGZ biedt behandeling, die wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet.

Overgangsperiode 
Voor mensen met een indicatie voor beschermd wonen (GGZ C-pakket) die nog geldig was op 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode. Tijdens deze periode houden zij recht op de zorg die in de AWBZ-indicatie staat (beschermd wonen met bijbehorende ondersteuning). Het overgangsrecht geldt uiterlijk tot 1 januari 2020. 
Maar het overgangsrecht kan al eerder stoppen. Namelijk als:

•           De AWBZ-indicatie eerder afloopt. De einddatum staat op de indicatie.

•           Iemand een nieuw aanbod krijgt van de gemeente, en daarmee akkoord gaat.

Als de indicatie niet meer geldig is zal de gemeente moeten onderzoeken (bijvoorbeeld via een ‘keukentafelgesprek’) of zelfstandig wonen mogelijk is of dat beschermd wonen aan de orde is. Hierbij kan de cliënt of diens vertegenwoordiger ook informatie aanleveren en de gemeente kan zich laten adviseren door bijvoorbeeld de behandelaar.

Meer informatie 

Download hier de AVI-factsheet met basisinformatie over de overgang van beschermd wonen naar de WMO  
Klik hier voor de website hoeverandertmijnzorg.nl. Hier vindt u informatie van de overheid over veranderingen in de (langdurige) zorg.

Vragen

Voor antwoorden op vragen over uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij de telefonische adviesdienst van Ypsilon.

Ervaringen

Goede of slechte ervaringen met de WMO? Meld ze via Ypsilon!

 

>>Terug naar de pagina hervormingen in de zorg

Hein Koger blogt
Over politieke ontwikkelingen en de gevolgen voor familie en patiënt
sluit venster