U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > Ypsilon
 3.  > bestuur
 4.  > bestuursvacature

Kent of bent u de nieuwe penningmeester van Ypsilon?

Ypsilon is dé landelijke vereniging van familie en naastbetrokkenen van mensen met psychosegevoeligheid. Zij werkt voor haar leden o.a. via advies en ondersteuning, lotgenotencontact en belangenbehartiging (landelijk, regionaal, lokaal).
Ypsilon is betrokken op wat zorg tot goede zorg maakt en werkt samen met tal van andere patiënten- en familieorganisaties in de GGZ en andere stakeholders. Ypsilon is momenteel op zoek naar een nieuwe penningmeester. 

Aan het einde van 2018 eindigt de tweede bestuurstermijn van Fred Steenwinkel. Hij kan niet meer worden herbenoemd. De vereniging Ypsilon is daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Het bestuur van Ypsilon bestaat uit 5 leden. Er is sprake van een goed communicerend en collegiaal bestuur. Het bestuur bespreekt met de directeur in ca. 8 vergaderingen per jaar de gang van zaken binnen de vereniging. Daarnaast wonen de leden drie keer per jaar de landelijke ledenraad van Ypsilon bij en de jaarlijkse beleidsdag met de medewerkers van het landelijke bureau. De ledenraad benoemt bestuursleden van de vereniging. Statuten en huishoudelijk reglement zijn op aanvraag beschikbaar. Ypsilon betaalt geen vacatiegeld. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Gevraagde competenties

 • Financieel strategisch denker
 • Ervaring met financieel management / budgettering
 • Ervaring met fondsenwerving
 • Minimaal hbo-niveau

Bij voorkeur:

 • beschikt u verder over bestuurlijke ervaring
 • bent u familielid of naaste van iemand met psychosegevoeligheid.

Taken

 • Primair oog houden op het financiële reilen en zeilen van Ypsilon
 • Contact met de accountant

E.e.a. in overleg met de directeur van Ypsilon.


Verantwoordelijkheden

 • Bestuursverantwoordelijk voor planningscyclus (begroting, voortgangsrapportages en jaarrekening), subsidieverzoeken en financiële meerjarenplanning. De basis voor alle stukken wordt aangeleverd door anderen (financieel stafmedewerkers, directeur, controller, accountant).

Kent of bent u iemand die voldoet aan het opgestelde profiel? Spreekt deze oproep u aan? Herkent u zichzelf in de omschrijving? Stuur dan voor 15 augustus een briefje met uw achtergrond en CV naar het landelijk bureau van Ypsilon, Daendelsstraat 57, 2595 XT  Den Haag of mail naar bert@ypsilon.org.

Informatie, o.a. over de procedure kunt u opvragen bij voorzitter Jan Zandijk via janzandijk@skpnet.nl.

sluit venster