Handboek schizofrenie

Nog niet zo heel lang geleden kregen patiënten in Nederland de diagnose schizofrenie te weinig en vaak ook te laat, waardoor gespecialiseerde behandeling veelal uitbleef. Gelukkig zijn diagnostiek en behandeling van patiënten met schizofrenie de laatste 25 jaar beduidend verbeterd. Men realiseerde zich dat het vanuit wetenschappelijk oogpunt essentieel was ook het begin van schizofrenie te bestuderen. Zo konden patiënten die nog nooit of weinig behandeling hadden gehad prospectief gevolgd worden om de etiologie en het beloop in kaart te brengen. Er kwamen in Nederland verschillende gespecialiseerde afdelingen voor patiënten met een eerste psychose, eerst in de academische ziekenhuizen en niet veel later ook in grote ggz-instellingen. Als het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar ontstaan, beloop en behandeling van schizofrenie, wordt in Nederland steeds meer en intensiever samengewerkt. Desalniettemin blijft de discussie. Is schizofrenie een ziekte? Handboek schizofrenie gaat in op deze en vele andere vragen.

Auteur(s)Dr. W. Cahn en anderen
Jaar van uitgifte2011
UitgeverDe Tijdstroom
ISBN9789058981790
Verkrijgbaarheidbij de boekhandel
Prijs€ 58,00
ANBI logo