U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > Ypsilon
  3.  > clientroute-verslagformulier-interview

Interview Clientroutes

 

Verslag interview

Datum interview
Interviewer Christien vd Hoeven
Marjo Markx
Annemiek
Naam cliënt:
Naam naaste:
Relatie tot de cliënt:
Postcode/Plaats:
Telefoon:    E-mailadres  

 

Welke categorie
is van toepassing op
uw verandering in de zorg
na 1 januari 2015.

U woonde zelfstandig en kon of moest door toenemende zorgbehoefte…

C1-thuis blijven wonen met extra hulp van familie/naasten
C2-thuis blijven wonen met zorgarrangement dat combi is van behandeling en prof. ondersteuning
C3-thuis blijven wonen met zorgarrangement dat gefinancierd wordt uit een PGB
C4-verhuizen naar beschermde woonvoorziening (zorg in natura)
C5-verhuizen naar kleinschalig wooninitiatief met zorg gefinancierd uit (gebundelde) PGB

Categorie:

U bent ontslagen na een langdurende opname en hebt de keuze gemaakt voor…

C6-weer thuis gaan wonen met extra hulp van familie/naasten
C7-weer thuis gaan wonen met zorgarrangement dat combi is van behandeling en prof. ondersteuning
C8-verhuizen naar een beschermde woonvoorziening (zorg in natura)

Categorie:

Jongvolwassenen met autisme, die…

C9-thuis blijven wonen met zorgarrangement dat combi is van behandeling en prof. onderst.
C10-verhuizen naar kleinschalig wooninitiatief met zorg gefinancierd uit (gebundelde) PGB

 

ALGEMEEN

Geboortedatum
Geslacht Man
Vrouw
Bent u in Nederland opgegroeid
Gezinssamenstelling
Aandoening waarvoor hulp nodig is Psychose
Depressie
Autisme
Anders nl: 
Overige aandoeningen Angsten
Lichamelijke klachten, nl: 
Anders, nl: 

Omschrijving huidige hulp/zorg:

Vanaf:
Hoeveel:
Doel:
Van wie/wat (organisatie:
Zorg wordt gefinancierd via: Wmo
Zorgverzekeringswet
Wlz
PGB
Anders nl: 

 

ROUTE DIE DE CLIËNT HEEFT DOORLOPEN

We gaan even terug in de tijd.
Hoe was de situatie op1  januari 2015? Welke zorg kreeg u toen?

Welke verandering in zorg heeft u/uw naaste sindsdien doorgemaakt? (zie categorieën)

Hoe lang is dat geleden?

Waarom was die verandering nodig?

Wanneer en van wie kreeg u een indicatie?

Hoe hebt u de indicatie uiteindelijk aangevraagd? Alleen? Met wie?

Hoe ging de wissel naar zorg?

BELANGRIJKE KEUZES/KEUZEMOMENTEN (NA 1 JAN 2015)

Wat waren momenten waarop u belangrijke besluiten moest nemen?

Welke keuzes hebt u allemaal moeten maken?

PER KEUZEMOMENT (dit evt. herhalen)

Verandering

Vond u zelf dat u hulp nodig had?/ Vond uw familie dat u hulp nodig had?

Hoe verliep dit keuzemoment?

Welke informatie/ondersteuning heeft u gehad bij uw keuze?

Wat zijn uw ervaringen/bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning (gemeente)?

Hebt u een mantelzorger/wordt u ondersteund door naasten?

Waren er professionals betrokken bij het maken van een keuze?

ACHTERAF GEZIEN

Aan welke keuze-informatie of keuzeondersteuning had u achteraf gezien behoefte? 

Hoe zijn de afspraken gemaakt?

SAMENVATTEND

sluit venster