U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > crisis thuis
 3.  > Checklist

Checklist: waar moet je aan denken?

Een crisis thuis is een stressvolle gebeurtenis. Je hoofd zit vol en misschien weet je even niet meer hoe of wat precies. Waar moet je nu allemaal aan denken? En wat moet je niet vergeten? Wij hebben wat zaken voor je op een rijtje gezet. Pik hier de tips uit die op jouw situatie van toepassing zijn en maak zo een persoonlijke checklist. 

Situatie in kaart brengen

 • Beschrijf de situatie voor jezelf op een A4-tje. Wat is er precies aan de hand? En wat heeft je naaste nodig op dit moment?

 • Wat is precies een crisis? Hoe herken je die bij je naaste? Dit kun je het beste beschrijven aan de hand van gedragsveranderingen. Denk aan zaken als terugtrekgedrag, verwaarlozing, stemmen horen, drugs- en drankgebruik, schelden en vloeken, agressie, achterdocht, slecht omgaan met geld, (niet) innemen van medicatie. Breng eventuele signalen in kaart.

 • Houd een dagboek/logboek bij. Maak hierin korte aantekeningen over gebeurtenissen. Noteer bijvoorbeeld: datum, tijd, aanleiding, gevolg, hoe lang duurde het, wie waren er betrokken etc. Maar ook bijvoorbeeld met welke hulpverleners wanneer je contact hebt gehad.

 • Breng in kaart welke medicijnen je naaste op dit moment gebruikt.

 • Zorg samen met je naaste voor een korte beschrijving van de levensgeschiedenis van je naaste. Klik hier voor een vragenlijst hierover.
   

Contact 

 • Maak een overzicht met belangrijke contactgegevens. Zorg dat je 24/7 weet wie je kan bereiken indien je hulp nodig hebt. Belangrijke nummers zijn bijvoorbeeld:
  • 112 (politie, ambulance)
  • Huisarts of huisartsenpost
  • Spoedeisende hulp (EHBO- meestal via huisartsenpost)
  • POH-GGZ (praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz)
  • Behandelaar(s)
  • Bemoeizorgteam
  • Politie/wijkagent
  • Andere voor zorg belangrijke familieleden/naasten
    
 • Zorg dat er één vast aanspreekpunt vanuit de familie/naasten is.

 • Informeer je omgeving over de situatie. Denk aan familie, vrienden en bijv. buren (indien wenselijk).

Voorwaarden

 • Maak een overzicht van wat voor jou de voorwaarden zijn waaronder dwangbehandeling thuis mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan voldoende back-up, bereikbaarheid van hulpverleners en het bepalen van grenzen (bijv. bij agressief gedrag). Welke ondersteuning heeft het thuisfront nodig?

 • Communiceer deze voorwaarden duidelijk naar jouw naaste én naar de hulpverleners.

 • De Wvggz is nieuw en de praktische invulling hiervan is in bepaalde situaties nog onbekend, niet alleen voor jou, maar ook voor hulpverleners en andere betrokkenen. Win dus voldoende informatie in over rechten en plichten voor verplichte zorg thuis. Zaken als:

 • Hoe ziet de procedure eruit? 
 • Wat is mijn positie als familielid/naaste?
 • Als het niet volgens de regels gaat, waar kan ik dan heen? Bij wie kan ik terecht?

Zie hiervoor ook de tool Handleiding.
 

Op de been blijven

 • We kunnen het niet vaak genoeg vermelden: blijf goed voor jezelf zorgen! Je eigen structuur en ritme aanhouden is hierbij erg belangrijk. Tips vind je bij het onderdeel Hoe blijf je zelf overeind?

 • Zorg dat je zelf iemand hebt om mee te praten – dit kan een vriend of vriendin zijn, maar bijv. ook een hulpverlener, familie-ervaringsdeskundige of familievertrouwenspersoon. Of neem contact op met de adviesdienst van Ypsilon.

checklist: waar moet ik aan denken?

sluit venster