U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > crisis thuis
 3.  > Sociale kaart

Sociale kaart

Wie kan je helpen als er crisis thuis is of dreigt? Waar kun je informatie vinden, wie kun je bellen en waar kun je naartoe? En waar moet je beginnen? Op deze sociale kaart zie je welke instanties, organisaties en diensten je kunt benaderen in geval van crisis en op welke manier.

Acuut gevaar of dreiging

 • Bel direct 112
 • Neem contact op met de huisarts/eerstehulppost zodat deze de crisisdienst in kan schakelen.

Landelijk aanbod hulpdiensten

 • MIND Korrelatie: voor hulp en advies 
  www.mindkorrelatie.nl, 0900-1450 (ma- t/m vrijdag van 9 tot 18 uur) of vraag@korrelatie.nl

 • Nationale zorgnummer: Advieslijn over zorg, ondersteuning en participatie 
  www.nationalezorgnummer.nl, 0900 23 56 780 €0,20 p/gesprek

 • 113 zelfmoordpreventie: voor hulp en advies als je naaste denkt aan zelfmoord.
  Voor directe hulp: zie www.113.nl (ook om te chatten met een getrainde vrijwilliger), 0900-0113
  Voor overig overleg en advies:

 • ‚ÄčOp werkdagen kun je van 11:00 en 12:00 uur bellen naar 020-311 38 88. Je kan dan direct met één van de psychologen van 113 spreken.
 • Via het afsprakenformulier kun je een afspraak maken.
 • Heb je een korte adviesvraag? Stel deze dan via het contactformulier. Of kijk bij de veelgestelde vragen, misschien staat jouw vraag hier wel tussen.

Familievertrouwenspersoon

De Familievertrouwenspersoon (FVP) ondersteunt familieleden en naasten in het contact met de hulpverlener, behandelaar of instelling. In de Wvggz worden naasten betrokken bij de beslissing of verplichte zorg nodig is. Ook hier hebben familievertrouwenspersonen een rol. Zij steunen familie of naasten van een persoon voor wie de commissie een verzoek voor een zorgmachtiging of een crisismaatregel in behandeling neemt, of voor wie een zorgmachtiging is afgegeven of crisismaatregel is genomen.

De FVP verleent bijstand en geeft advies bij:

 1. de voorbereiding van een zorgmachtiging of crisismaatregel;
 2. de uitvoering van een zorgmachtiging of crisismaatregel;
 3. de beëindiging van een zorgmachtiging of crisismaatregel;
 4. een klachtprocedure.

Meer informatie over de rol van de FVP in de Wvgzz? Klik hier.

Op de website van de LSFVP  staan de contactgegevens per provincie vermeld. Klik hier om de FVP in uw regio te vinden.

Huisarts

Bij (dreigende) crisis kun je de huisarts inschakelen. De huisarts kan zelf behandelen of de crisisdienst inschakelen.

In minder dreigende situaties kan de huisarts overleggen met de crisisdienst, ambulant team of sociaal wijkteam.

De huisarts mag aan de naasten geen medische informatie geven. Wel mag de naaste melden en ondersteuning vragen. De huisarts of assistente kan in elk geval naar uwverhaal luisteren. Door de informatie van de naaste kan de huisarts beter inschatten wat gepaste maatregelen zijn op dat moment. Huisartsen kunnen informatie en tips geven over hoe u met de situatie kunt omgaan.

Klik hier voor meer informatie over de rol van de huisarts in crisissituaties.

Rijksoverheid

De officiële website vanuit de overheid over de Wet verplichte ggz is deze: www.dwangindezorg.nl

Als u zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving kunt u dat melden via:
www.vooreenveiligthuis.nl
0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Gemeente

Meldpunt gemeente

Zoek op internet naar de gemeente waar je naaste verblijft en vervolgens op termen als: meldpunt, wvggz, sociaal wijkteam, veilig thuis, of ‘verward gedrag’ en neem contact op. Tips voor als je contact opneemt met meldpunt:

Maak een lijstje met de belangrijkste punten zoals:

 • Om wie gaat het (familielid of buurman? leeftijd, man/vrouw)
 • Is hij/zij alleen
 • Is hij/zij al bekend bij ggz of zorg
 • Heeft hij/zij een crisiskaart of crisissignaleringsplan
 • Beschrijf waarom hij/zij niet zelf in staat is hulp te zoeken of waarom hulp nu tekortschiet
 • Wat wil hij/zij wel (dat kan een manier zijn om in contact te komen)
 • Is er acuut zorg nodig? Hoe snel moet het? Binnen uren, dagen of weken?
 • In hoeverre ben je zelf iemand die essentieel is voor de continuïteit van zorg voor deze persoon?

Je mag je melding ook anoniem doen. Je gegevens worden dan wel genoteerd, maar ze komen niet terecht in de stukken die later naar de rechter gaan.

Wil je weten hoe het meldpunt jouw melding registreert, dan vind je hier het formulier dat voor de melding wordt gebruikt.

Wmo, wet maatschappelijke ondersteuning

Mantelzorgondersteuning valt onder de Wmo. Vraag je gemeente waar je terecht kunt.

Sociaal wijkteam

Gemeenten hebben steunpunten ingericht om zorg dicht bij de burger te organiseren. Medewerkers wijzen je de weg naar Wmo-verstrekkingen als huishoudelijke hulp, dagbesteding, zorg onder de Wmo, mantelzorgondersteuning, e.d.
Mantelzorgers kunnen hier terecht om hun zorgbehoefte in kaart te brengen.

(Dreigend) dakloos

Bij dreigende dakloosheid: bespreek de situatie met de behandelaar.
Zoek op de website van je gemeente op Wmo-loket, advies- en meldpunt, veilig thuis of ‘verward gedrag’.

Andere ondersteuning

Familie-ervaringsdeskundige in de ggz

Een familie-ervaringsdeskundige (FED) is zelf familielid van iemand met een psychische kwetsbaarheid. De FED is geschoold om eigen ervaringen in te zetten voor andere naasten. Een FED biedt een luisterend oor of denkt mee over jouw mogelijkheden.

In Den Haag, Utrecht en Amersfoort kun je een beroep doen op familiecoaching via de ggz-instelling. In Eindhoven kan je hen bereiken via Groeirijk, steunpunt van ervaringsdeskundigen. Bij andere instellingen is er soms een FED, maar die kun je alleen benaderen via de hulpverleners van de instelling. Niet iedere afdeling heeft een FED om te raadplegen.

Je kunt ook een mail sturen of bellen met de instelling, of de familieraad van de instelling.

MIND-atlas

Ypsilon maakt deel uit van MIND. MIND verenigt diverse cliënten-en familie-organisaties. Op de website van MIND vind je een overzicht van het aanbod op de MIND-atlas.

sociale kaart

sluit venster