Ook ú heeft de sleutel in handen

In een paar dagen tijd hebben meer dan 55 organisaties hun steun gegeven aan het manifest De sleutel in handen, dat MIND Ypsilon samen met 10 medestanders opstelde. Het verwoordt de grote nood die alle betrokkenen voelen. Huisvesting voor mensen met een psychische kwetsbaarheid schiet tekort, begeleiding is niet op orde, dagbesteding is verdwenen. En de cijfers over dakloosheid, suïcide en de wachtlijsten stijgen dramatisch. Dat moet anders en dat kán ook anders.

Voor de volgende stap hebben we uw organisatie nodig. Wij vragen alle organisaties in het veld, landelijk en regionaal, om bij landelijke én lokale beleidsmakers, ondersteuningsorganisaties, gemeenten en woningcorporaties aan te kaarten dat het anders moet en dat het ook anders kán. In de woonwijzer staan tal van goede voorbeelden.


Wat kunt u nog meer doen?

  • Laat zien dat u het manifest steunt via sociale media, gebruik #desleutelinhanden
  • Verwijs ernaar via uw eigen website en/of nieuwsbrief
  • Ga het gesprek aan met gemeente, woningbouw en zorginstellingen

Aanbieding manifest aan staatssecretaris

De aanbieding van het manifest De sleutel in handen op 10 oktober 2019 aan staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS was een belangrijke stap. Blokhuis zei de verantwoordelijkheid te voelen die op zijn schouders rust: “ik zal me er ook hard voor maken. Als coördinerend bewindspersoon ben ik ook verantwoordelijk voor problematiek op het gebied van dak- en thuislozen en heb ik natuurlijk veel contact met gemeenten en woningcorporaties. Ik zal me sterk maken om ervoor te zorgen dat de gemeentes aan de slag gaan met de 6 punten uit het manifest en ervoor zorgen dat het geen ‘dooie woorden’ zijn.”

Achtergrond project ‘Wonen alleen is niet genoeg’

Het manifest is opgesteld in het project ‘Wonen alleen is niet genoeg’, waarmee Ypsilon de stem wil versterken van mensen die het in hun eentje niet lukt om passende huisvesting te vinden voor zichzelf of voor hun kwetsbare naasten. Na een ledenraadpleging stelde Ypsilon met een groep medestanders het manifest en de woonwijzer op.

Wonen is de basis van ons bestaan, dat geldt ook voor mensen met ernstige psychische problemen. Zij hebben de grootste kans op een zinvol bestaan vanuit de stabiliteit van een woning gecombineerd met zorg en ondersteuning. Door politieke beslissingen van de laatste jaren worden psychiatrische patiënten minder snel opgenomen in en eerder ontslagen uit instellingen. Ook het aantal bedden in beschermende woonvormen daalt. Alle pijlen zijn gericht op herstel, maar de voorzieningen die nodig zijn om te kúnnen herstellen, zijn niet evenredig opgebouwd. Het aanbod, zowel van woningen en woonvoorzieningen als van begeleiding en daginvulling, schiet schromelijk tekort. Volgens de wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de bescherming, begeleiding en woonsituatie van hun kwetsbare burgers.

Ypsilon stelde het manifest De sleutel in handen op samen met patiëntenvereniging Anoiksis, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Chapeau Woonkringen, Zeeuwse gronden, De Weerde, Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam, RPSW, Woondroomzorg en de stichting Vrienden van Ypsilon.
De opstellers roepen collega-organisaties, kennisinstituten, zorginstellingen en beleidsmakers op het manifest te ondertekenen via de website desleutelinhanden.nl. En zo bij woningcorporaties en gemeenten aan te kaarten dat het anders moet, dat het anders kan en ook te laten zien hóe het anders kan.

Mensen met een psychische aandoening zijn minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking, hebben niet kunnen kiezen hoe en met wie ze wonen. Dat blijkt uit de meldactie Wonen naar wens? van MIND, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland. Deze uitslag komt overeen met de resultaten van de ledenraadpleging die MIND Ypsilon in 2018 hield. Ook de naasten van mensen met een psychische aandoening zijn ontevreden over de woonsituatie van hun naaste.

Volgens het VN-verdrag hebben mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening het recht om zelf hun verblijfplaats te kiezen en te kiezen waar en met wie ze willen wonen. Deze keuzevrijheid is nog lang niet voor iedereen gerealiseerd. Terwijl het kán. Goede voorbeelden genoeg!

Manifest

Klik hier om het manifest te downloaden

Kijk naar wat 'goed wonen' doet voor mensen

‘Het is belangrijk om een plek te hebben waar
ik me veilig voel’

‘Dat mijn broer zelfstandig naar me toe kan komen,
het is een feest voor hem!’

‘Ik merk dat ik opleef, had het meer nodig dan ik voelde’

‘Ik ben hier heel gelukkig’

De visie van MIND Ypsilon op wonen

Klik hier om de visiesheet te downloaden

Woonwijzer

Klik hier om de Woonwijzer (9 pagina’s) te downloaden.

Medestanders

Wonen alleen is niet genoeg! Gemeenten, woningbouwcorporaties en zorginstellingen hebben de sleutel in handen. Help mee om de stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid te versterken.

Staat uw organisatie achter ons manifest? Meldt u hier aan als medestander!
De rij ondersteuners wordt steeds langer:

Voorne-Putten

ANBI logo