U bent hier:
  1. home
  2.  > Ypsilon
  3.  > organisatie
  4.  > missie, doel en visie

Missie, doel en visie

Ypsilon is de vereniging voor familieleden van mensen met psychosegevoeligheid. En voor ‘naastbetrokkenen’, want vrienden, medestudenten of buren zijn net zo welkom.

Missie

Ypsilon wil perspectief bieden aan familieleden en naastbetrokkenen van mensen met psychosegevoeligheid, om eraan bij te dragen dat de kwaliteit van leven voor mensen met deze gevoeligheid verbetert.

Doel

Vanuit het gezichtspunt van naaste ijvert Ypsilon ervoor om alle betrokkenen sterk, weerbaar en zelfbewust te maken en de maatschappij ontvankelijk te maken voor deze kwetsbare groep. Hiertoe ondersteunt ze familieleden en andere naastbetrokkenen. Daar waar anderen het laten liggen zet ze zich bovendien actief in voor professionele, menselijke en perspectief biedende zorg op individueel, lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ypsilon wil bovendien bevorderen dat familieleden maatschappelijk actief blijven en de rollen behouden die ze voorheen hadden, bijvoorbeeld als gezinslid en in studie en beroep.

Visie

Wie zorgt praat mee. Ypsilon werkt vanuit het besef dat een optimale samenwerking tussen de betrokkene, diens omgeving en de hulpverlener in een triade leidt tot de beste vooruitzichten - zowel in medisch als maatschappelijk opzicht.

Visiesheets

In een reeks 'visiesheets' legt Ypsilon vast wat haar officiële standpunten zijn over actuele onderwerpen.

Klik hier voor het beleidsplan van Ypsilon.

sluit venster