U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > wegwijs in de zorg
  4.  > eerste hulp

Eerste hulp

Meestal signaleren naaste familieleden als eerste dat het met hun naaste niet goed gaat. Op het werk of op school vallen veranderingen in het gedrag minder op, omdat mensen op die plaats in een vast (gedrags-)patroon zitten. Thuis en in de vrije tijd kan iemand meer zichzelf zijn. Familie heeft vaak als eerste de behoefte om hulp te zoeken.

Huisarts

De huisarts is de eerste hulpverlener die kan beoordelen wat er aan de hand is. Constateert deze dat specialistische, psychiatrische hulp noodzakelijk is, dan kan hij verwijzen naar de psychiater van de GGZ (van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg), een psychiater verbonden aan een algemeen ziekenhuis, of een psycholoog.

Kaderhuisarts GGZ

Er zijn huisartsen met deskundigheid op het gebied van de GGZ. Deze huisartsen hebben specifieke vaardigheden in het begeleiden en behandelen van psychische stoornissen, waaronder crisisinterventies. Een overzicht van deze huisartsen vindt u hier.

GGZ

Parnassia maakte een filmpje over hoe het eerste contact met de GGZ eruit kan zien. Klik hier om het te starten

Een psychiater stelt aan de hand van een of meer (intake)gesprekken vast of er inderdaad sprake is van een psychiatrische aandoening, zoals een psychose.
De behandeling wordt in gang gezet.

Crisis

De procedure is anders als er sprake is van een acute situatie, een crisis. Dan bel je de huisarts of de politie. De huisarts - of de politie - schakelt dan de crisisdienst van de GGZ in. Deze constateert ter plaatse of opname in een ziekenhuis noodzakelijk is. Als er acuut gevaar dreigt, biedt een Crisismaatregel uitkomst. 

Lees meer over verplichte zorg.

sluit venster