U bent hier:
  1. home
  2.  > voor naasten
  3.  > familiebeleid
  4.  > familieraad

Kent u de familieraad?

In veel GGZ-instellingen is een familieraad actief. Deze behartigt de collectieve belangen van naastbetrokkenen, dus ook die van u. Bij een groot aantal instellingen heeft de familieraad al veel bereikt. Richtlijnen voor medewerkers over het bejegenen, informeren en betrekken van familie zijn hiervan een belangrijk voorbeeld. De familieraad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie aangaan.

Lees meer over:
Nut en noodzaak van familieraden in de GGZ-instelling
Ypsilon én de familieraad; een goede combinatie
Hoe start ik een familieraad? Ervaring van een kaderlid

Nut en noodzaak van familieraden in de GGZ-instelling

Kent u de familieraad?
In veel GGZ-instellingen is een familieraad actief. De familieraad behartigt de collectieve belangen van naastbetrokkenen, dus ook die van u, van binnenuit. Bij een groot aantal instellingen heeft de familieraad al veel bereikt. Richtlijnen voor medewerkers over het bejegenen, informeren en betrekken van familie zijn hiervan een belangrijk voorbeeld. De familieraad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie aangaan. De tekst op deze pagina werd geschreven door de SLKF, de voorganger van de Kamer Familieraden van het Landelijk Platform GGz) die de familieraden ondersteunt.

Wat doet de familieraad?
De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie (en cliënten) en werkt aan de structurele oplossing daarvan. De familieraad zet zich in voor het verbeteren van de betrokkenheid en bejegening van familie bij de behandeling van cliënten in een instelling. Ook het feit dat familie soms zelf ondersteuning nodig heeft, wordt daarbij onder de aandacht gebracht. Het uiteindelijke doel is altijd zo optimaal mogelijke zorg voor de cliënt. Die zorg wordt zo nodig ook aan de orde gesteld.

De familieraad stimuleert de ontwikkeling en implementatie van goed familiebeleid binnen de instelling. De SLKF verstaat onder goed familiebeleid:

  • Richtlijnen voor de wijze waarop familie wordt bejegend, geïnformeerd en betrokken bij de behandeling van de cliënt
  • Een goed gefaciliteerde familieraad
  • Een onafhankelijke familievertrouwenspersoon
  • Een formele klachtenregeling voor familie

De familieraad voert regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. De bevoegdheden van een familieraad zijn vastgelegd in een overeenkomst met de Raad van Bestuur van de instelling.

Wat kan de familieraad voor u bereiken?
De familieraad behartigt de collectieve belangen van familie. Als u een probleem ervaart in de manier waarop u bejegend wordt, als u niet of niet goed geïnformeerd wordt over of betrokken bij de behandeling van uw naaste, bent u mogelijk niet de enige.  Als uw vragen, zorgen en (goede of slechte) ervaringen door anderen gedeeld worden, is de familieraad het aangewezen orgaan om deze aan de orde te stellen. De familieraad kan binnen de instelling afspraken maken voor structurele verbeteringen, en bewaakt of deze ook daadwerkelijk doorgevoerd worden. Op deze manier is er in een groot aantal instellingen al veel bereikt. Richtlijnen voor medewerkers over het bejegenen, informeren en betrekken van familie zijn hier een voorbeeld van.
Voor individuele klachten of problemen kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon. Ook familie-organisaties maken zich sterk voor uw belangen.

Wat kunt u voor de familieraad betekenen?
U bent de oren en ogen van de familieraad. Om de belangen van familie goed te kunnen behartigen, heeft de familieraad voeding nodig vanuit de achterban. Aarzel dan ook niet om met uw vraag of klacht contact op te nemen met de familieraad binnen de instelling waar uw naaste behandeld wordt.
De familieraad kan altijd versterking gebruiken. Op verschillende manieren kunt u actief worden voor de familieraad: naast deelname aan vergaderingen zijn er ook mensen nodig voor geven van informatie, het organiseren van bijeenkomsten voor familie, de uitgave van een nieuwsbrief of het becommentariëren van beleidsstukken.

Hoe vindt u de familieraad?
Veel GGZ-instellingen hebben een familieraad (soms naastbetrokkenenraad genoemd). Vaak vindt u informatie over de familieraad op de website van de instelling.
De meeste familieraden zijn aangesloten bij de Kamer Familieraden. Op de website van de Kamer Familieraden vindt u een overzicht van de aangesloten familieraden met contactgegevens. Als er in de instelling waar uw naaste in zorg is nog geen familieraad is, kan de Kamer u ondersteunen bij de oprichting daarvan.

Kamer Familieraden LPGGz
Maliebaan 71-M, 3581 CG Utrecht, (030) 212 93 95, familieraden@platformggz.nl
 


Wilt u verder lezen? Word lid van Ypsilon of log in!

Want leden hebben bij Ypsilon een streepje voor! Dankzij hun contributie dragen zij bij aan de instandhouding van deze website. Zij hebben daarom toegang tot meer informatie en service, kortingen, voorrang bij trainingen en nog veel meer!

Klik hier om lid te worden.
Bent u al lid? Klik dan hier om in te loggen

sluit venster