U bent hier:
  1. home
  2.  > voor naasten
  3.  > familiebeleid
  4.  > familieraad

Familieraad

Veel ggz-instellingen hebben een familieraad (soms naastbetrokkenenraad genoemd). De familieraad bestaat uit familieleden en andere naastbetrokkenen van cliënten die in een instelling verblijven of daar onder behandeling zijn (geweest). 

De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie (en cliënten) en werkt aan de structurele oplossing daarvan. De familieraad zet zich in voor het verbeteren van de betrokkenheid en bejegening van familie bij de behandeling van cliënten in een instelling. Ook het feit dat familie soms zelf ondersteuning nodig heeft, wordt daarbij onder de aandacht gebracht. Het uiteindelijke doel is altijd zo optimaal mogelijke zorg voor de cliënt. Die zorg wordt zo nodig ook aan de orde gesteld. 

De familieraad voert regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en de cliëntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. De bevoegdheden van een familieraad zijn vastgelegd in een overeenkomst met de Raad van Bestuur van de instelling.
De familieraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van familie. Voor individuele klachten of problemen kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon

Informatie over de familieraad vindt u vaak op de website van de instelling.  
Kijk op de Mind-atlas voor een overzicht van familieraden in de ggz.

Lees hier het artikel Familieraden zijn er niet voor niets uit YN 4-2015.

MIND Kamer Familie- en naastenraden (FNR)
Landelijk worden de Familieraden ondersteund door de Kamer Familie- en naastenraden (FNR) – die is ondergebracht bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.
Als er in de instelling waar uw naaste in zorg is nog geen familieraad is, kan de Kamer u ondersteunen bij de oprichting daarvan. 
Heeft u vragen over de rol en positie van de familieraden in de ggz? Neem dan contact op met de MIND Kamer Familie- en naastenraden via familieraden@wijzijnmind.nl.

Wil je verder lezen? Log in. Of word lid!

Want als je lid van Ypsilon bent, dan kunnen wij ook jou steunen. Met advies voor jouw persoonlijke situatie, met informatie op maat, met een luisterend oor en met vrijwilligers in jouw regio. Ypsilon komt dan ook op voor jou en je naaste met psychosegevoeligheid. Hoe groter hoe sterker!

Klik hier om lid te worden.
Bent u al lid? Klik dan hier om in te loggen

sluit venster