U bent hier:
 1. home
 2.  > voor naasten
 3.  > familiebeleid

Rol van familie

Bij de zorg voor mensen met een verhoogde gevoeligheid voor psychsoe speelt de familie een belangrijke rol. Dat is de belangrijkste reden dat Ypsilon is opgericht.
Het ziektebeeld kent een grillig verloop en de behoefte van de patient aan ondersteuning varieert sterk. In de ene periode leunt hij erg op zijn omgeving, in een volgende fase kan familie 'gewoon' familie zijn. Ook komt het voor dat de patient niet in staat is tot contact en geen hulpvraag kan uitspreken. Hulpverleners vinden het dan lastig om familie te betrekken, terwijl dat voor alle partijen beter is: goed toegeruste familie leidt tot een betere prognose.

Familiebeleid

Voor een volwaardige en efficiente behandeling is de samenwerking met familie en/of vrienden zeer belangrijk. Zonder die samenwerking is het voor een psychiater of sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) onmogelijk om het effect van de behandeling te beoordelen. 
Instellingen hebben veelal vastgelegd op welke manier zij met familie omgaan. Vraag altijd naar het familiebeleid van de instelling waar u mee te maken heeft!

Meer weten over familiebeleid?

 • Klik hier voor de uitspraak van het Centraal Tuchtollege over het verplicht informeren van naasten
 • Klik hier voor de kwaliteitsstandaard 'Generieke module samenwerking en ondersteuning naasten'
 • Klik hier voor het standpunt van Ypsilon over de rol van de familie bij de behandeling
 • Klik hier voor meer informatie over de tweezijdig ondertekende 'leveringsvoorwaarden GGZ langdurige zorg'
 • Klik hier voor meer informatie over prestatie-indicatoren familiebeleid
 • Klik hier voor de criteria familiebeleid vanuit clienten- en familieperspectief 
 • Klik hier voor een handleiding hoe te werken met een Zorgafstemmingsgesprek (ZAG).
 • Klik hier voor het artikel 'Familiebegeleiding in de langdurende psychiatrie' van Henk Willem Klaassen
 • Klik hier om meer te weten te komen over de Triadekaart 
 • Klik hier voor informatie over de Ypsilonbrochure over privacy en autonomie
 • Klik hier voor het visiedocument Familie-ervaringsdeskundige
 • Klik hier voor meer informatie over familieraden in de GGZ
 • Klik hier voor de modelregeling Familiebeleid (verouderd)
 • Klik hier voor de best practice ‘Naastbetrokkenen in de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis’  
 • Klik hier voor het eindrapport Familiester 2010
 • Klik hier voor het rapport 'Niet alleen de patiënt centraal: over familieleden in de GGz' (2008)

 

sluit venster