U bent hier:
 1. home
 2.  > voor naasten
 3.  > familiebeleid

Rol van familie

Bij de zorg voor mensen met psychosegevoeligheid spelen familie en naasten een belangrijke rol. Dat is de belangrijkste reden dat Ypsilon is opgericht.
De aandoening verloopt grillig en de behoefte aan ondersteuning varieert sterk. In de ene periode spelen naasten een grote rol in ondersteuning, in een volgende fase kan familie 'gewoon' familie zijn. Ook komt het voor dat een patient niet in staat is tot contact en geen hulpvraag kan uitspreken. Hulpverleners vinden het dan lastig om familie te betrekken, terwijl dat voor alle partijen beter is: goed toegeruste familie leidt tot een betere prognose.

Familiebeleid verplicht

Voor een passende behandeling is de samenwerking met naasten essentieel. Zonder die samenwerking is het voor een psychiater of sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) onmogelijk om het effect van de behandeling te beoordelen. Instellingen hebben vastgelegd op welke manier zij met familie omgaan. Vraag altijd naar het familiebeleid van de instelling waar je mee te maken hebt!

Generieke module Naasten

De generieke module Naasten (herzien 2021) is een kwaliteitsstandaard die het werken met naasten eenvoudiger maakt. Want psychische problematiek raakt niet alleen de patiënt, maar ook de naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen. Daarom is het belangrijk om in de zorg aandacht te hebben voor deze naasten, met hen samen te werken en hen waar nodig te ondersteunen. De nieuwe standaard laat zien hoe normaal dat eigenlijk is en vertelt hulpverleners hoe ze dat kunnen doen.

Meer weten over de module en over wat jij er als naaste aan kunt hebben? Klik hier.

Familiebeleid getoetst

Familieorganisaties hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan instrumenten waarmee kan worden getoetst hoe goed zorginstellingen hun familiebeleid op orde hebben. Zelf ontwikkelde Ypsilon de Quickscan GGZ Werken met familie voor hulpverleners en een variant daarop voor familieleden zelf.
De Quickscan GGZ kan zelfstandig worden gebruikt, maar ook als eerste stap binnen het traject van 'Familieminded' dat familieorganisaties binnen MIND hebben ontwikkeld.
Op 12 juli 2018 ontving afdeling Kastanjehof van GGZ Centraal de eerste ster in het kader van Familieminded. Ook andere organisaties hebben inmiddels interesse getoond voor dit traject.

Meer weten over familiebeleid?

 • Klik hier voor de kwaliteitsstandaard 'Generieke module Naasten'
 • Klik hier voor de samenvatting van deze module
 • Klik hier voor artikelen in YN over hoe familie (gesteund door de GM) kan samenwerken
 • Klik hier voor het standpunt van Ypsilon over de rol van de familie bij de behandeling
 • Klik hier voor meer informatie over de e-module voor hulpverleners over het betrekken van naasten
 • Klik hier voor de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege over het verplicht informeren van naasten
 • Klik hier voor de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege over de privacy van de familie 
 • Klik hier voor meer informatie over de tweezijdig ondertekende 'leveringsvoorwaarden GGZ langdurige zorg'
 • Klik hier voor 'Droom en daad', inventarisatie van goede voorbeelden van beleidsparticipatie en belangenbehartiging BW en MO
 • Klik hier voor meer informatie over prestatie-indicatoren familiebeleid
 • Klik hier voor de criteria familiebeleid vanuit clienten- en familieperspectief 
 • Klik hier voor een handleiding hoe te werken met een Zorgafstemmingsgesprek (ZAG).
 • Klik hier voor het artikel 'Familiebegeleiding in de langdurende psychiatrie' van Henk Willem Klaassen
 • Klik hier om meer te weten te komen over de Triadekaart 
 • Klik hier voor informatie over de Ypsilonbrochure over privacy en autonomie
 • Klik hier voor het visiedocument Familie-ervaringsdeskundige
 • Klik hier voor meer informatie over familieraden in de GGZ
 • Klik hier voor de best practice ‘Naastbetrokkenen in de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis’  
 • Klik hier voor het eindrapport Familiester 2010
 • Klik hier voor het rapport 'Niet alleen de patiënt centraal: over familieleden in de GGz' (2008)

 

sluit venster