U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > wonen
  4.  > goed wonen

Ypsilonproject: Wonen alleen is niet genoeg

Iedereen heeft recht op fatsoenlijke en betaalbare huisvesting. Dus ook mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Toch is juist het wonen iets waar veel familieleden en naasten grote zorgen over hebben. 
Bovendien is wonen alléén niet genoeg! Gemeenten, woningbouwcorporaties en zorginstellingen hebben hierbij de sleutel in handen. Help mee om de stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid te versterken. 

Manifest

Het manifest De sleutel in handen laat zien wat er allemaal verbeterd moet - en ook kan - worden om wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid mogelijk te maken. Klik hier voor het manifest dat Ypsilon samen met haar medestanders opstelde.

Vragenlijst

Ypsilon wilde graag weten wat úw ervaringen en wensen zijn met betrekking tot de woonsituatie van uw naaste.‚Äč Want in uw eentje kunt u nooit opboksen tegen alle instanties die nodig zijn om iets te veranderen. Maar met bijna 5.000 leden kan Ypsilon uw stem wel laten horen! Daarom hielden we in augustus een raadpleging onder onze leden. Hierin vroegen we uw ervaringen (postief en negatief) te delen. Download hier de belangrijkste resultaten.

Wat doet Ypsilon?

Met het project 'Wonen alleen is niet genoeg' wil Ypsilon de stem versterken van mensen die het in hun eentje niet lukt om passende huisvesting te vinden voor zichzelf of voor hun kwetsbare naasten.

  • we bevragen familieleden over de woonsituatie van hun naaste
  • we bundelen al die ervaringen en verwoorden zo de vraag en de behoefte 
  • we zoeken medestanders in organisaties die zich sterk maken voor hetzelfde onderwerp, maar vanuit een andere rol
  • met die grotere groep kaarten we bij landelijke én lokale beleidsmakers, ondersteuningsorganisaties en woningcorporaties aan dat het anders moet en dat het ook anders kan.

Goed wonen is meer dan wonen alleen

Daar hoort een goede begeleiding, de inzet van de omgeving en naasten en een zinvolle daginvulling bij. Dat het kán bewijzen de goede wooninitiatieven die er al zijn. Het wiel hoeft niet meer opnieuw uitgevonden, het moet alleen voor iedereen bereikbaar zijn.

Visie Ypsilon

In de herziene visiesheet Wonen alleen is niet genoeg (dec. 2018) leest u wat de visie van Ypsilon is op goed wonen. Download hier de visieheet.

sluit venster