Training en advies

GGZ Team Talks

Wil je meer weten over de kwaliteitsstandaard over het werken met naasten?  Dat treft! Om jou als professional te ondersteunen bij het gebruik ervan kun je gratis deskundigheidsbevordering door een expert aanvragen bij Akwa. Als voorzitter van de werkgroep die de standaard over naasten schreef is ook Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter een van de experts.
Wil je een teamtraining over het werken met naasten dan wordt deze kosteloos georganiseerd door Akwa GGZ onder de naam GGZ Team Talks.
Meer informatie en boekingen.

Advisering

Ypsilon heeft sinds haar oprichting meer dan 20.000 familieleden en mantelzorgers GGZ geadviseerd en begeleid. Onder de naam Ypsilon Support brengt ze die kennis en expertise weer terug bij professionals, onder wie medewerkers van gemeenten, GGZ-instellingen en van welzijnsorganisaties.

Ypsilon Support biedt:

 • advisering bij vraagsturing in de zorg
 • innovatieve tools om familie-inbreng te bevorderen
 • een diversiteit aan workshops en voorlichtingsbijeenkomsten.

De afgelopen jaren deden cliënten- en familieorganisaties onder aanvoering van Ypsilon gerichte ervaring op met advisering bij vraagsturing in de zorg. Het stadium van proeftuinen zijn we intussen wel voorbij. Dat merken ook de aanbieders zelf. Steeds meer beseffen ze dat:

 • deze tijd vraagt om een nieuwe manier van werken
 • de inbreng van de zorgvrager niet langer vrijblijvend is
 • in cliënten en familie-organisaties een groot potentieel zit
 • en maken ze budget vrij om hun diensten in te huren.

Workshops

We bieden verschillende workshops en voorlichtingsbijeenkomsten aan. In alle workshops staat triadisch werken centraal.

Dagelijks horen we bij Ypsilon aan de telefoon dat privacy als argument wordt gebruikt om familie en naasten buiten de deur te houden. Is dat verstandig? Nee, dat is het niet. Toch is de angst om het verkeerd te doen groot. Omdat het ‘niet mag van de privacywet’. Maar over welke wet hebben we het dan eigenlijk? En waarom is die privacy voor professionals zo’n spannend thema? Vooral vanwege kennisgebrek, leert de ervaring. Er is al zó veel uitgezocht en uitgewerkt. We weten allang hoe het moet en mag. Alleen we doen het te weinig! Omdat we denken te weten hoe het zit, maar niet de moeite nemen om het te verifiëren. In deze interactieve workshop:

 • Zetten we op een rij welke wetten en voorschriften relevant zijn
 • Leert u wanneer iets geheim moet blijven en wanneer niet
 • Gaan we in gesprek over de dilemma’s in uw werk met familie en naasten
 • Leer je aan de hand van de Generieke module Naasten wat wanneer leidend is: de zorginhoud of het juridische kader.

Minstens de helft van alle professionals is zelf ook familie van iemand met een psychiatrische aandoening. Maakt je dat ook tot een betere hulpverlener? En áls dat dan zo is, waarom is het dan zo’n taboe om erover te praten?

In deze workshop gaan we u niet vragen naar uw eigen familie-ervaringen. Maar u heeft ze vast! Hoe kun je ze op een effectieve en veilige manier inzetten als hulpverlener?

Ypsilon denkt dat hulpverleners met familie-ervaring een uitstekende rol kunnen spelen in het verbeteren van het familiebeleid van de instelling. Zij weten immers als geen ander hoe het voelt en kunnen optreden als rolmodel naar zowel collega’s als familieleden. In deze workshop delen we met u de eerste stappen op dit nog onontgonnen gebied.

Familievertrouwenspersoon? Check! Triadekaart? Check! Bijna alle GGZ-instellingen hebben zo langzamerhand hun familiebeleid goed geformuleerd. Maar daarmee is het nog niet vanzelfsprekend dat naasten zich ook altijd betrokken en ondersteund voelen.

Goed familiebeleid is immers meer dan regeltjes en procedures. Het is mensenwerk. Hulpverleners vinden het soms lastig om in gesprek te gaan met familie, terwijl het vaak veel oplevert.

Hoe doe je dat eigenlijk, zo’n ‘triadegesprek’? 
Hoe stem je de wederzijdse verwachtingen op elkaar af? En wat verwacht familie dan? Wat doe je als de patiënt het niet wil? En mag dat dan wel van ‘de privacywet’?

We gaan met u in gesprek over de do’s en don’ts bij het betrekken van familie in de GGZ en zoeken samen met u antwoorden op deze vragen onder het motto: Familie maakt je werk leuk! In deze workshop:

 • Staan we stil bij het waarom van familie-inbreng
 • Wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen
 • Krijgt u tips over hoe u een triadegesprek aan kunt gaan
 • En denken we samen na wat er verder nodig is om familie te betrekken bij de zorg.

Wat maakt een triadegesprek anders dan een gesprek met de patiënt alleen? Waarom vindt de een het lastig en de ander niet? Wat doe je als de patiënt het niet wil? Toch praten met familie? En mag dat dan wel van ‘de privacywet’? Wat levert het op als je het goed doet? In deze workshop behandelen we met u:
De verschillende rollen tijdens het gesprek (regisseur én deelnemer): do’s en don’ts, valkuilen, privacy: wat mag wel, wat niet? En aan de hand van de film ‘Gedeelde zorg’ krijgt u praktische tips om het zelf te gaan doen.

Vindt u het als professional lastig om te weten wat u wel en niet moet met familieleden en naasten? Dan kent u de Generieke module Naasten niet! Dat is niet alleen een gemiste kans, maar ook pijnlijk. Want alle relevante beroepsgroepen hebben de module ondertekend en daarmee is ook deze kwaliteitsstandaard bindend voor de manier waarop u als professional moet werken. Het goede nieuws: Ypsilon was destijds de projectleider  resp. voorzitter van deze module en verzorgt er nu workshops en presentaties over. En dank zij Akwa kost het u bijna niets!

U krijgt antwoord op vragen als: Wat is de gedachte achter de kwaliteitsstandaard? En is er ook iets tegen het ‘betrekken’ van familie? Een gesprek met alleen de familie, mag dat? Moet dat zelfs? Wat zijn nou handige vragen waardoor je je in je dagelijkse werk kunt laten leiden als het gaat over naasten?

De Wet verplichte GGZ zou als opvolger van de BOPZ zorgen voor minder dwang, meer rechten voor de cliënt en meer betrokkenheid van de naaste. Is dat gelukt? Hoe werkt de procedure? Wie bijvoorbeeld mag er melding maken van een persoon die misschien dwangzorg nodig heeft? En waarom heeft de naaste familie meer rechten gekregen  en wat zijn de gevolgen voor mij als professional? Er is zelfs sprake van doorzettingsmacht. Wat is dat? En hoe zit het met de rechten van de cliënt? Wat is bijvoorbeeld het Eigen Plan van Aanpak en hoe ziet dat eruit?

Iedereen wil graag zijn eigen boontjes te doppen. Ook wil niemand graag bij een ander in het krijt staan of de vuile was buiten hangen. Familieleden en naasten van mensen met een psychische aandoening zijn vaak nog terughoudender met het vragen van hulp. Het onvoorspelbare karakter van de aandoening speelt daarbij een rol: niemand weet toch beter hoe ze moeten handelen dan zijzelf? En hoe langer de situatie duurt, des te kleiner vaak ook het netwerk wordt.

In deze workshop hoort u meer over hoe deze vraagverlegenheid ontstaat en hoe ondermijnend het is voor zowel de naaste als de cliënt. U leert hoe u kunt meten hoe hoog de ervaren belasting van de naaste is en krijgt u tools aangereikt waarmee u de naaste en daarmee ook de cliënt kan helpen om zichzelf staande te houden en zijn leven terug te veroveren.

De ietwat arrogante opstelling van de ggz in het verleden als ‘de (enige) deskundige’ nodigt niet uit om te kijken naar het ‘goud’ dat de ggz heeft voortgebracht. Maar dat is niet terecht, want er is voor het sociaal domein veel te halen!

Zo is de ggz veel verder met het betrekken van (familie-)ervaringsdeskundigen, is veel energie gestoken in kwaliteitsstandaarden en is er veel meer bekend over de meerwaarde die mantelzorgers GGZ kunnen bijdragen aan het welzijn van hun naasten. In deze workshop komen we met de meest inspirerende voorbeelden.

Train-de-trainers

Psycho-educatie voor naasten

Hoe kunnen naasten de persoon met psychische problematiek zo goed mogelijk ondersteunen en zelf ook op de been blijven? Die vraag staat centraal in een groepscursus voor naasten Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving. Vanuit de Trimbos Academie wordt een train-de-trainer workshop aangeboden om professionals op te leiden om deze naastencursus te geven.

Trainersopleiding Bureau de Mat

De Mat-training is ooit voortgekomen uit Ypsilon en is nog altijd een van de meest succesvolle interventies voor naasten. Wil jij Mat-trainer worden? Schrijf je nu in en leer alles over grenzen in de interactie. Daarna kun jij andere professionals of familieleden op de Mat zetten en trainen.

Meer informatie

 •  Voor vragen, inschrijvingen of offertes: neem contact op met het landelijk bureau, (088) 0002120 of ypsilon@ypsilon.org
 • Kijk voor trainingen voor naasten bij Zorg voor jezelf 
ANBI logo