U bent hier:
 1. home
 2.  > zorg en herstel
 3.  > wegwijs in de zorg
 4.  > klachten over de zorg

Klachten over de zorg

Voor patiënten

Patienten kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van de zorgaanbieder. Alle zorgaanbieders moeten volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Sommige zorgaanbieders hebben een eigen klachtencommissie, andere zijn aangesloten bij een regionale klachtencommissie of een klachtencommissie van de koepelorganisatie. De zorgaanbieder is verplicht om u informatie te geven over zijn klachtenregeling.

Voor familieleden

Heeft u een klacht over de manier waarop de instelling uw familielid bejegent of behandelt, of over de rol die u als familie toebedeeld krijgt, probeer dan altijd eerst te praten met de begeleider of behandelaar. Krijgt u geen gehoor, maak dan een afspraak met de locatiemanager of directie. Levert ook dat niets op, dan kunt u een brief schrijven naar de directie met een cc aan de raad van bestuur en eventueel de inspectie.

Een officiele klacht verhardt de toon, de afhandeling duurt lang en de vraag is of het resultaat de situatie van uw familielid verbetert. Vaak is het verstandiger uw doel te bereiken langs de weg van de onderhandeling.   

Tips voor een gesprek of brief

Als u geen mentor of curator bent: vraag dan - indien mogelijk - aan de patiënt een kort briefje waarin staat dat u namens hem/haar zaken mag regelen.

Geef aan:

 • dat de gekozen lijn ingaat tegen wat u als naastbetrokkene denkt dat verstandig is
 • dat u van deze instelling verwacht dat ze de inbreng van de familie serieus neemt
 • dat u dat op basis van de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie ook verwacht
 • dat u zowel mondeling als schriftelijk aan de bel hebt getrokken
 • dat u desondanks moet constateren dat er niets wordt gedaan met de ervaringen en adviezen die u inbrengt zonder dat dit wordt beargumenteerd
 • dat u  uw zieke naaste de afgelopen tijd alleen maar achteruit hebt zien gaan en verwacht dat dit verder zal doorzetten
 • dat u zich niet (mede)verantwoordelijk voelt voor een behandeling waarin u niets hebt in te brengen (Stel de Triadekaart voor!)
 • dat u binnen 2 weken antwoord verwacht

Inspectie

Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mag u pas contact opnemen als u er met de instelling niet uitkomt. Maar een kopie van een klachtenbrief aan de Inspectie sturen is niet verboden.
Als onderaan de brief cc Inspectie Volksgezondheid staat, zal de ontvanger weten dat hij goed zijn best moet doen.

sluit venster