U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > complexe zorg
  4.  > levenseinde

Levenseinde

Het leven is eindig. Het levenseinde is bij mensen met een psychiatrische aandoening of hun naasten vaak een bron van zorg. Een aantal thema's rond het levenseinde verdient speciale aandacht:

Lees meer over palliatieve zorg en stervensbegeleiding
Lees meer over euthanasie en hulp bij zelfdoding
Lees meer over (het risico op) zelfdoding

Palliatieve zorg bij psychiatrische patiënten

Palliatieve zorg is een vorm van stervensbegeleiding die erop gericht is iemand in de laatste fase van zijn leven een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte ongeneeslijk blijkt. Er is in de palliatieve zorg niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee de patiënt te maken heeft, maar ook  voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt of zijn naasten kunnen voordoen. Iemand een ‘comfortabel sterfbed’ geven, is het belangrijkste doel van de zorgverleners.

De beperkingen door schizofrenie of psychose zijn in deze laatste levensfase voor de patiënt vaak niet anders dan daarvoor. Soms beseffen mensen niet dat ze ziek of stervende zijn en blijft dat zo tot het laatst. Het komt ook voor dat wanen en angsten in de laatste fase afnemen en minder intens worden. De palliatieve zorg richt zich niet op behandelen of op zelfstandig functioneren, maar kan zich toespitsen op goede, liefdevolle zorg.

Psychiatrische patienten kunnen niet altijd in een ‘gewoon’ hospice terecht. Instellingen of (beschermde) woonvormen zijn vaak niet toegerust om mensen stervensbegeleiding te geven.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij psychisch lijden

Sommige mensen ervaren hun lijden door ziekte als zo uitzichtloos en ondraaglijk dat zij een doodswens hebben. Uitzichtloosheid en ondraaglijk lijden zijn criteria die gelden voor euthanasie en voor hulp bij zelfdoding. Artsen mogen hieraan meewerken als zij aan de zorgvuldigheidseisen in de euthanasiewet voldoen. De euthanasiewet is voor psychiatrische patiënten niet anders dan voor andere patiënten. Geestelijk kun je immers ook ondraaglijk lijden. Toch worden van de ongeveer vijfhonderd jaarlijkse verzoeken om euthanasie, er nog geen vijf gehonoreerd.

De weerstand van psychiaters tegen euthanasie of hulp bij zelfdoding is tweeërlei. Zij vinden het moeilijk de criteria ‘uitzichtloos, ondraaglijk en weloverwogen’ objectief te beoordelen. En de procedure is omslachtig en lang.

Gevolg is dat veel patienten, geen andere uitweg meer ziende, hun leven beëindigen door een - gruwelijke - suïcide. Mensen in de psychiatrie moeten, net als in de somatische zorg, serieus genomen worden in hun doodswens. Goed luisteren en adequaat handelen kan het lijden al aanzienlijk verlichten.

Stichting Euthanasie in de psychiatrie

Twee moeders richtten na hun persoonlijke ervaringen de stichting Euthanasie in de Psychiatrie op. Doel: het bespreekbaar maken van de doodswens van psychiatrische patiënten en het realiseren van een menswaardig sterven.

Hulpverleners moeten met hun patiënten praten over hun doodswens: ‘waarom die wens, wat ligt er aan ten grondslag en welke mogelijkheden zijn er om de kwaliteit van hun leven te verbeteren?’ Het is van groot belang dat psychiaters hun angst overwinnen en het gesprek met hun patiënt (en zijn naasten) met alle begrip en inleving aangaan. Dit haalt patiënten uit hun eenzaam gevecht. Niet uitgesloten is dat het vooruitzicht hulp te krijgen de persoon zo oplucht dat hij weer verder kan.

Informatie: www.euthanasieindepsychiatrie.nl

Richtlijn voor zorg aan suïcidale patiënten

De Multidisciplinaire Richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ biedt psychiaters, verpleegkundigen en (huis)artsen een praktische handreiking, waarin de beschikbare wetenschappelijke kennis en inzichten over omgang met suïcidaal gedrag gebundeld zijn. De focus ligt vooral op diagnostiek en behandeling en minder op risico-inschatting.

Klik hier voor de richtlijn, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Wil je verder lezen? Log in. Of word lid!

Want als je lid van Ypsilon bent, dan kunnen wij ook jou steunen. Met advies voor jouw persoonlijke situatie, met informatie op maat, met een luisterend oor en met vrijwilligers in jouw regio. Ypsilon komt dan ook op voor jou en je naaste met psychosegevoeligheid. Hoe groter hoe sterker!

Klik hier om lid te worden.
Bent u al lid? Klik dan hier om in te loggen

sluit venster