Wat doet Ypsilon

MIND Ypsilon vindt, verbindt en komt radicaal op voor naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid om bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven. De plannen voor dit jaar staan in ons werkplan.

Basisactiviteiten

 • Het ondersteunen en bevorderen van onderling contact: via regionale gespreksgroepen en bovenregionale groepen
 • Het bieden van een luisterend oor, advies en steun via de adviestelefoon, de adviesdienst online en de vrijwilligers in de regio
 • Voorlichting en stigmabestrijding, onder meer door informatie te verspreiden: via nieuwsberichten, brochures en magazine YN
 • Belangenbehartiging: landelijke en regionale contacten met hulpverleners, gemeenten, politiek, collega-organisaties, zorgverzekeraars 

Projecten

Ypsilon werkt, vaak samen met andere organisaties, aan verschillende projecten. 

Initiatief en expertise

 • Op het gebied van ervaringsdeskundigheid van familie vervult Ypsilon een onmisbare rol als expert, die in zowel de zorg als de politiek ook wordt erkend.
 • Ypsilon is innovatief en heeft een lange traditie in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en producten.

Voorbeelden uit het verleden zijn de eerste congressen voor verpleegkundigen, de Kwaliteitsprijs Schizofrenie en de training interactievaardigheden. Recente voorbeelden zijn de Triadekaart en de Quickscan GGZ ‘Werken met familie’.

Samenwerken

Zowel landelijk als in de regio, werkt MIND Ypsilon samen en onderhoudt contacten met verschillende organisaties.

 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
  MIND is een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.
  Het platform telt ca. 20 landelijke cliënten- en familieorganisaties in de ggz, waaronder Ypsilon, en vele tientallen regionale cliëntenorganisaties, cliëntenraden en familie- en naastenraden.
 • MIND Korrelatie
  MIND Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.
 • Naasten in Kracht
  Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar.
  Naasten in Kracht is een initiatief van 9 cliënten- en familieorganisaties in de ggz, waaronder Ypsilon.
 • Anoiksis
  Vereniging voor mensen met psychosegevoeligheid.
 • Nu voor Later
  De stichting Nu voor Later biedt hulp bij het aanvragen en uitvoeren van bewindvoering bij mensen met een psychische aandoening.
 • PsychoseNet
  PsychoseNet is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals. Psychosenet is laagdrempelig en biedt behalve goed leesbare informatie ook hoop en steun.
 • Netwerk Vroege Psychose
  Bundeling van regionale VIP-teams.
 • ART
  Nieuw zorgconcept over langdurige zorg.
 • Naasten Centraal
  Naasten Centraal, voorheen Labyrint-In Perspectief ondersteunt familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.
 • Trimbos-instituut
  Het Trimbos-instituut ontwikkelt behandelmethoden en richtlijnen voor psychische problemen en verslaving.
 • Kenniscentrum Phrenos
  Phrenos bevordert  persoonlijk herstel en maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige en langdurige aandoeningen.  Ze doen dat door (wetenschappelijke) kennis te ontwikkelen, en te delen.
 • Ei-werk
  Eiwerk organiseert muziekactiviteiten, workshops en optredens voor mensen met een psychiatrische  kwetsbaarheid, die zichzelf muzikaal en creatief willen ontwikkelen.
 • De Windroos
  De Windroos biedt (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid een combinatie van zorg en onderwijs.
 • Ypsilon Suriname, p/a PCS13, Letitia Vriesdelaan, Paramaribo, Suriname (geen link beschikbaar)
 • Ypsilon Korsou (Curaçao), klik hier voor de Facebookpagina
 • Eufami 
  Europese federatie van verenigingen van familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening.
 • Gezondheidsplein 
  Gezondheidsplein is een onafhankelijk platform voor informatie over gezondheid. Met begrijpelijke uitleg over aandoeningen, symptomen en behandelingen, gecontroleerd door artsen en medisch specialisten. Op Gezondheidsplein is een video te zien waaraan Ypsilon meewerkte.
 • Farmaceutische bedrijven
  Zoals met alle partijen in de ggz heeft Ypsilon ook contact met farmaceuten. Over hoe ze aankijkt tegen de farmaceutische industrie maakte Ypsilon een apart document.

Regionale activiteiten

 • In het hele land organiseren Ypsilonvrijwilligers lotgenotencontact en themabijeenkomsten, ook online
 • Veel regionale Ypsilonafdelingen hebben een website of verspreiden een nieuwsbrief
 • Regionale belangenbehartigers komen op voor jouw belangen en werken, vaak samen met andere organisaties in de regio, aan versterking van de positie van naasten.
 • Zij onderhouden daartoe contacten met hulpverleners, instellingen, gemeenten en regionale cliënten- en naastenorganisaties.

Samenwerken in de regio

Ook regionaal komen vrijwilligers van Ypsilon op voor de belangen van familie en naasten. Ze werken samen met gemeenten, regionale cliënten- en naastenorganisaties, buurt- en wijkteams, hulpverleners, steunpunten mantelzorg, enz. 

Om regionale samenwerking te bevorderen maakte Ypsilon vier handreikingen (zie downloads). 

Meer informatie

 •  Ypsilon organiseert online kennissessies. Na elke kennissessie verschijnt een themapublicatie over het betreffende onderwerp. Kijk op de agenda voor data.
ANBI logo