U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > Ypsilon
  3.  > kracht van ervaring
  4.  > project Naasten in Kracht

Logo Naasten in Kracht

Project Naasten in Kracht:

Staan blijven en steun bieden

Een tiental landelijke cliënten/familie-organisaties in de GGz heeft de handen ineen geslagen om hun achterban van naasten op de been te houden en hun zelfmanagement te versterken. Dat doen ze via 'Naasten in Kracht'; een onderdeel van het project 'De kracht van ervaring' dat met steun van het ministerie van VWS wordt verwezenlijkt.

Doelstelling

Het doel van het project is de kracht van de naasten van mensen met psychische kwetsbaar-heid te versterken zodat ze enerzijds op de been blijven en anderzijds leren omgaan met de cliënt (staan blijven resp. steun bieden). We willen naasten handvatten (informatie en educatie) bieden door ervaringen en belevingen met elkaar te delen en kennis en inzicht in attitudes en vaardigheden te bieden. Verder willen we gebruik maken van digitale media om het zelfmanagement van de naasten te bevorderen.

Doelgroepen

Het project is primair gericht op de familie-achterban van de cliënten/familieorganisaties en secundair op de naasten in het algemeen. We zullen GGz-zorgverleners en beroepsgroepen zoals huisartsen en welzijnswerkers als intermediair benaderen en motiveren om de toolkit onder de aandacht van de naasten te brengen, zodat het bereik vergroot wordt.

Projectresultaat

Het eindresultaat is een multimediale toolkit met handvatten en instrumenten voor de naasten om overbelasting van de naasten te voorkomen en ondersteuning van de cliënt te bevorderen (centrale vragen: hoe kan ik staan blijven en hoe kan ik steun bieden).

Laatste nieuws

  • Lees hier het nieuws van 6 maart 2018: Lectoraat Haagse Hogeschool en familieorganisaties tekenen voor samenwerking
  • Lees hier het nieuws van 12 november 2017: Nieuwe website voor naasten zal uitgaan van vier perspectieven
  • Lees hier het nieuws van 13 januari 2017: Eindelijk (h)erkenning: Een website alleen voor naasten

sluit venster