U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > Ypsilon
 3.  > peer2peer2015

Project Peer2Peer

GGZ-professional én familie-ervaringen: een geaccepteerde combi

Podium in De Psychiater
'Kom uit de kast en maak ruimte voor het familielid in uzelf', roept Heleen Schönau hulpverleners met familie-ervaring toe. Schönau is projectleider van het project Peer2Peer en lichtte het project toe in het septembernummer (2015) van 'De Psychiater', tijdschrift van de Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVvP).

Klik hier voor een pdf-bestand van het artikel. 

Het mes snijdt aan twee kanten als GGZ-professionals met familie-ervaringen meer zichtbaar worden in GGZ-instellingen. Zij treden op als rolmodel naar zowel collega’s als familieleden (een dubbele 'peergroup') en versterken bovendien het familiebeleid.

Doel van het project

Op het bekendmaken van eigen familie-ervaringen rust in de GGZ een taboe. Dit houdt het stigma in stand. Doel van het project Peer2Peer is het aantonen van de meerwaarde van eigen familie-ervaringen van GGZ-professionals, waardoor zij deze ervaringen professioneel kunnen inzetten binnen de GGZ-instellingen. Het project Peer2Peer is onderdeel van het Ypsilonprogramma De familie participeert!

Beoogde resultaten

 • Een –breed gedragen– visiesheet over de meerwaarde van een GGZ-professional met ervaring als familielid
 • Een veilig klimaat, in minimaal twee GGZ-instellingen, doordat het management deze visie openlijk onderschrijft en uitdraagt. Onder meer door het tekenen van een petitie en gerichte interne communicatie
 • Het personeelsbeleid van twee GGZ-instellingen is aangescherpt en biedt extra 'beloning' in de vorm van waardering van ervaringsdeskundige competenties om familie-ervaring in te zetten
 • Acht professionals hebben zich bereid verklaard om hun ervaring als familielid in te zetten:
  • Deze professionals hebben deelgenomen aan een workshop waarin familie-ervaringsdeskundigen enerzijds laten zien wat het openlijk optreden als familielid hun heeft gebracht en wat do’s en don’ts zijn bij het inzetten van eigen ervaringen
  • Deze professionals zijn geïnformeerd over de kennis en vaardigheden die ambassadeurs of mensen van het project ‘Binnen de GGZ’ van Samen Sterk tegen Stigma hebben opgedaan
 • De professionals zetten de opgedane kennis en vaardigheden in op de werkvloer. Enerzijds door collega’s volgens het peer-to-peer-principe te leren hoe ze hun werk kunnen bekijken door de ogen van een familielid en daarmee meer compassie en begrip kunnen tonen. Anderzijds door volgens hetzelfde peer-to-peer-principe de juiste houding aan te nemen naar familieleden.
 • Nieuwe instellingen en professionals zijn op de hoogte gebracht van de resultaten en voelen zich gestimuleerd om een soortgelijk traject te starten.

Kerngegevens van het project

Titel Peer2Peer
GGZ-professional én familie-ervaringen: een geaccepteerde combi
Startdatum April 2014
Einddatum December 2015
Doelgroepen Management van GGZ-instellingen
GGZ-professionals met eigen familie-ervaringen
Familieleden en cliënten met een psychische kwetsbaarheid
Uitvoering Vereniging Ypsilon
Bureau de Mat
Ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma
Wat kan Peer2Peer voor u betekenen?
Ypsilon gelooft in professionals met eigen familie-ervaringen. Wij zouden graag met het management van instellingen en GGZ-professionals onderzoeken op welke wijze deze ervaringen bewuster benut kunnen worden om de zorg te verbeteren en het taboe te slechten. Peer2Peer helpt GGZ-instellingen en GGZ-professionals om eigen familie-ervaringen een waardevolle plek te geven en daarmee de kracht van de triade te vergroten. Onderschrijft u de visie achter Peer2Peer, dan werken wij graag met u samen. Maak uw belangstelling kenbaar door een mail te sturen of te bellen naar de projectleider. Zij neemt per omgaande contact met u op.

Meer informatie

Projectleider: Heleen Schönau: hschonau@ypsilon.org
Telefoonnummer: 088 000 21 20
Postadres: Vereniging Ypsilon, Postbus 715, 3000 AS Rotterdam

Logo Bureau de Mat
sluit venster