U bent hier:
  1. home
  2.  > actueel
  3.  > politiek

Ypsilon en de politiek

Familieleden hebben op allerlei manieren te maken met wet- en regelgeving. Voor dwangopname is er de wet BOPZ, die per 1 januari 2020 wordt vervangen door de Wet verplichte GGZ (WvGGZ); voor zorg en begeleiding de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Participatiewet vervangt sinds 2015 de wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de wet Sociale Werkvoorziening (WSW).
Ypsilon volgt de ontwikkelingen, en denkt waar mogelijk mee over veranderingen en verbeteringen.

Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

In februari 2017 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Van de aanbevelingen die Ypsilon en patiëntenvereniging Anoiksis 20 jaar (!) geleden deden zijn nu ook de laatste overgenomen. Zo krijgt de familie een veel grotere rol en is voor dwangbehandeling is opname niet meer verplicht.
Klik hier voor het laatste zogeheten 'position paper' met de visie van Ypsilon, gemaakt aan de vooravond van het Kamerdebat.
Klik hier voor de bijdrage van Ypsilon op de hoorzitting van de Eerste Kamer op 16 mei 2017.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Verkiezingspamflet MIND

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Regionale cliënten- en familie-organisaties willen graag met gemeenten en andere regionale organisaties in het sociale- en zorgdomein in gesprek over thema’s die voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten belangrijk zijn, met als doel dat de zorg en ondersteuning aan hen goed (beter) georganiseerd wordt.

MIND stelde een pamflet op met speerpunten rondom actuele thema’s en knelpunten, vanuit cliënten- en familieperspectief.  Ypsilon zal deze speerpunten actief onder de aandacht brengen van lokale programmacommissies, wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren. 

Wat doet Ypsilon?

Landelijke politiek
Ypsilon stopt voor en achter de schermen veel tijd in de beïnvloeding van de Haagse politiek. Vooral de hervorming van de langdurige zorg is een belangrijk strijdpunt. Aanvankelijk waren mensen in de GGZ uitgesloten van de Wet langdurige zorg (Wlz) die de AWBZ vervangt. Daar heeft Ypsilon krachtig tegen geprotesteerd. Een intensieve campagne van Ypsilon en het Landelijk Platform GGz had succes. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen dat de ‘zwaarste’ GGZ-patiënten tóch toegang tot de Wlz krijgen. Maar het is nog geen gelopen race. Ypsilon probeert haar invloed aan te wenden waar ze kan. Nu nieuwe wetgeving tot stand gebracht gaat worden, gaven we in een notitie naar het ministerie aan waarom en wanneer bij langdurig psychische ziekte duurzame financiering via de WLZ nodig is.

Ypsilon sprak op de hoorzitting in de Tweede Kamer over verwarde personen. Klik hier voor onze bijdrage op de hoorzitting van de Tweede Kamer.

Lokale invloed 
Regionale belangenbehartigers van Ypsilon oefenen actief invloed uit bij gemeenten en GGZ om de zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren. Om hen hierbij te ondersteunen ontwikkelde Ypsilon drie documenten: een visiestuk, een factsheet en ervaringsverhalen. Samen geven ze een goed beeld van de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers GGZ. De groep van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) is namelijk nieuw voor de gemeente. Waarin verschilt die groep van andere burgers? En waaraan heeft ze concreet behoefte? Download hier de documenten.

Wilt u weten wat Ypsilon nog meer doet om de negatieve gevolgen van de hervormingen te beperken, om de positie van patiënt en familie veilig te stellen en om te laten weten hoe goede zorg eruit ziet? Stuur dan een mail naar Ypsilon.

Hervormingen in de zorg

Klik hier voor meer informatie over de veranderingen in de zorg.

Hein Koger blogt
Over politieke ontwikkelingen en de gevolgen voor familie en patiënt
sluit venster