U bent hier:
  1. home
  2.  > actueel
  3.  > politiek

Ypsilon en de politiek

Familieleden hebben op allerlei manieren te maken met wet- en regelgeving. Voor dwangopname is er de wet BOPZ, die binnenkort wordt vervangen door de Wet verplichte GGZ (WvGGZ); voor zorg en begeleiding de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Participatiewet vervangt sinds 2015 de wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de wet Sociale Werkvoorziening (WSW).
Ypsilon volgt de ontwikkelingen, en denkt waar mogelijk mee over veranderingen en verbeteringen.

Verkiezingen 2017 - Manifest Ypsilon 

De verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer staan voor de deur; voor politieke partijen dé kans om problemen in de GGZ aan te pakken en mantelzorg GGZ te versterken. Als een van de grootste consumentenorganisaties in de GGZ deed Ypsilon voorstellen voor de partijprogramma's. Inzet: de emancipatie van de GGZ, de cliënt en diens familie. Zo pleitte Ypsilon voor een landelijk meldnummer verwarde personen, een pleidooi dat inmiddels is overgenomen door het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Daarnaast bepleit Ypsilon verbetering van gemeentelijke voorzieningen; meer en betere ambulante deskundige hulp; goede toegang bij crisis én versterking van de positie van familie in de zorg.

Op www.kiesvoorggz.nl leest u hoe de politieke partijen denken over de GGZ. Wilt u weten hoe politieke partijen aankijken tegen mantelzorg, dan vindt u juist meer informatie in dit overzicht van Mezzo.

Klik hier voor een pdf-bestand van het manifest te vergelijking.

Wat doet Ypsilon?

Landelijke politiek
Ypsilon stopt voor en achter de schermen veel tijd in de beïnvloeding van de Haagse politiek. Vooral de hervorming van de langdurige zorg is een belangrijk strijdpunt. Aanvankelijk waren mensen in de GGZ uitgesloten van de Wet langdurige zorg (Wlz) die de AWBZ vervangt. Daar heeft Ypsilon krachtig tegen geprotesteerd. Een intensieve campagne van Ypsilon en het Landelijk Platform GGz had succes. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen dat de ‘zwaarste’ GGZ-patiënten tóch toegang tot de Wlz krijgen. Maar het is nog geen gelopen race. Ypsilon probeert haar invloed aan te wenden waar ze kan.

Ypsilon sprak op de hoorzitting in de Tweede Kamer over verwarde personen. Klik hier voor onze bijdrage op de hoorzitting van de Tweede Kamer.

Lokale invloed 
Regionale belangenbehartigers van Ypsilon oefenen actief invloed uit bij gemeenten en GGZ om de zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren. Om hen hierbij te ondersteunen ontwikkelde Ypsilon drie documenten: een visiestuk, een factsheet en ervaringsverhalen. Samen geven ze een goed beeld van de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers GGZ. De groep van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) is namelijk nieuw voor de gemeente. Waarin verschilt die groep van andere burgers? En waaraan heeft ze concreet behoefte? Download hier de documenten.

Wilt u weten wat Ypsilon nog meer doet om de negatieve gevolgen van de hervormingen te beperken, om de positie van patiënt en familie veilig te stellen en om te laten weten hoe goede zorg eruit ziet? Stuur dan een mail naar Ypsilon.

Hervormingen in de zorg

Klik hier voor meer informatie over de veranderingen in de zorg.

Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Op 14 februari 2017 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Van de aanbevelingen die Ypsilon en patiëntenvereniging Anoiksis 20 jaar (!) geleden deden zijn nu ook de laatste overgenomen. Zo krijgt de familie een veel grotere rol en is voor dwangbehandeling is opname niet meer verplicht.
Klik hier voor het laatste zogeheten 'position paper' met de visie van Ypsilon, gemaakt aan de vooravond van het Kamerdebat.
Klik hier voor de bijdrage van Ypsilon op de hoorzitting van de Eerste Kamer op 16 mei 2017.

Hein Koger blogt
Over politieke ontwikkelingen en de gevolgen voor familie en patiënt
sluit venster