Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. De AVG moet ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van burgers beschermd worden. Soms zult u ook de term GDPR (General Data Protection Regulation) tegenkomen. Dit is de Engelse term voor de AVG. Met ingang van de AVG is de huidige Wet bescherming persoonsgegevens niet meer geldig.

De AVG moet ervoor zorgen dat mensen betere rechten en meer controle krijgen over hun persoonlijke gegevens. Bovendien gelden dan in de hele Europese Unie dezelfde regels op het gebied van gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens gaat het om alle gegevens die te herleiden zijn naar een individu. Bijvoorbeeld naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Ypsilon legt deze gegevens vast in haar administratie. Bijvoorbeeld als u lid wordt, een bestelling doet of om informatie vraagt. Uw gegevens worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten. Natuurlijk gaan wij daar al heel zorgvuldig mee om.

Wat doet Ypsilon?
Ook Ypsilon is hard bezig om alles in gereedheid te brengen voor de komst van de AVG. Klik hier om ons Privacybeleid in te zien, te downloaden of te printen.

De komende weken nemen we verdere stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens nog veiliger zijn. Via deze pagina houden we u op de hoogte.

ANBI logo