U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > Ypsilon
 3.  > Ypsilon in de regio
 4.  > psychosepreventie

Project Psychosepreventie

Vroeg begonnen is een toekomst gewonnen

 

De behandeling van schizofrenie wordt vaak te laat en ineffectief ingezet. Dit verhoogt het risico op chroniciteit. Ypsilon vindt dat onverteerbaar. Ontwikkelingen op het gebied van psychosepreventie dringen te langzaam door in de dagelijkse praktijk. Een eerste psychose zal voorlopig nog niet te voorkomen zijn, maar aan de actie die moet volgen op deze psychose valt nog veel te verbeteren. Een chronologisch overzicht van hoe Ypsilon daar naartoe probeert te werken.

Projectplan

In een eerste projectplan legde Ypsilon vast wat ze wilde bereiken en hoe ze daar wilde komen. 

 

Rapport

In het rapport Te laat, eenzijdig en zonder inspraak worden de resultaten beschreven van een door Ypsilon gehouden consumentenonderzoek. Daaruit blijkt dat er veel te vaak na de eerste ziekteverschijnselen jaren verstrijken voordat er zorg op gang komt.

 • Klik hier voor de samenvatting van het concept-rapport dat de aanleiding vormt voor dit project,

 

Invitational conference

Vóór, maar juist ook ná het uitbreken van de eerste psychose valt nog een wereld te winnen. De sleutel hiervan ligt in vroegtijdigheid:
• Vroeginterventie bij een (naderende) psychose en
• Vroege inzet en toerusting van familieleden als continue factor.
Die twee elementen leveren gezondheidswinst en financiële winst op.

Dat is de boodschap van Ypsilon op een invitational conference voor beleidsmakers in zorg en politiek en waarover zij een Visiesheet maakte.

 • Klik hier voor de visiesheet Psychosepreventie, met daarin opgenomen de slotverklaring die de deelnemers aan de invitational conference opstelden.

 

Britse verklaring

Gast op de invitational conference was de Britse huisarts David Shiers, die voorman werd van een ambitieus verbeterproject nadat hij zelf had ondervonden hoe ontoegankelijk de zorg was toen zijn dochter psychotisch werd.

Leidend in het project werd een consensusverklaring, die steun kreeg van de World Health organisation.

 • Klik hier voor de een vertaling van deze Britse verklaring.

 

Handboek Vroege Psychose

Om de wetenschappelijke resultaten en de beste praktijk bijeen te brengen wordt op dit momnet de laatste hand gelegd aan het Handboek Vroege Psychose, dat verschijnt als een uitgave van het Netwerk Vroege Psychose. Het handboek werd tijdens een symposium op donderdag 13 december 2012 in Den Haag gepresenteerd. 

 • Klik hier voor alle informatie over het Handboek

 

 

Aanbevelingen

Parallel aan het Handboek werkt de stuurgroep ook aan een serie concrete aanbevelingen voor Vroege Psychose-teams. Ook deze zijn op het symposium worden gepresenteerd en zijn daar tot tevredenheid van Ypsilon geaccepteerd als basis voor een te ontwikkelen richtlijn vroege psychose.

 • Klik hier voor een nieuwsbericht over het besluit
 • Klik hier voor het concept van de aanbevelingen zoals dat aan de VIP-teams is voorgelegd

 

Richtlijn Vroege psychose

Inmiddels staan ook alle seinen op groen om te komen tot een behandelrichtlijn Vroege psychose. Ypsilon zal zich ervoor inspannen dat hier snel werk van wordt gemaakt.

 • Klik hier voor een nieuwsbericht over de richtlijn

Dank

De activiteiten in het kader van dit project worden mede mogelijk gemaakt dankzij Jansen, AstraZeneca en de stichting Vrienden van Ypsilon.

 

Logo Janssen

Logo AstraZeneca

 

 

 

sluit venster