U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > wonen
  4.  > actueel

Nieuws en publicaties

Nieuws

02-07-19   Yes! Alwéér een woonproject opgeleverd door familieleden van Chapeau Woonkringen!
Alle bewoners hebben vandaag hun sleutel ontvangen en zullen binnenkort hun intrek nemen in hun mooie nieuwbouwappartement aan de Nassaulaan in Vlijmen.
Meer informatie: www.chapeau-woonkringen.nl

12-04-19  Tempo doordecentraliseren beschermd wonen en opvang aanpassen
GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie maken zich zorgen over het tempo van de doordecentralisatie van opvang en beschermd wonen van de 43 centrumgemeenten naar 355 individuele gemeenten in 2021. Aanpassing daarvan is nodig. Daarnaast is een massieve investering nodig in het sociaal domein om de tekorten van gemeenten op te lossen, afbouw van intramurale zorg en uitstroom uit beschermd wonen, maatschappelijke en vrouwenopvang mogelijk te maken. Lees hier meer.

06-04-19  Landelijke Wooninitiatievendag 2019
Op zaterdag 6 april organiseert Per Saldo voor de 12e keer de Landelijke Wooninitiatieven dag. Klik hier voor meer informatie.

09-02-19   Meldactie Wonen naar wens?
Mind, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland hielden in juli en augustus 2018 een meldactie over wonen van mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening: Lukt het hen om hun woonwensen te realiseren?
Uit de meldactie bleek dat deze groep mensen gemiddeld minder tevreden is over hun woning dan mensen zonder een beperking. De lagere score wordt onder meer veroorzaakt doordat een deel van hen niet zelf heeft kunnen kiezen voor de woning of woongroep. Zelf een woning kunnen kiezen is cruciaal voor tevredenheid.
Klik hier voor het rapport

Ook Ypsilon raadpleegde haar leden over de woonsituatie van hun naasten. Klik hier om meer te lezen.
 

Publicaties

Over woonprojecten

'Gewoon doorgaan' 
Lees hier het artikel uit YN-2 2015: drie Ypsilonleden willen in de regio Zaanstreek/Waterland een woonvorm oprichten voor hun kinderen.

'Rondje IJsselmeer' 
Zij deden hiervoor inspiratie op tijdens een rondje IJsselmeer (YN 2-2014) en zetten stap na stap. Lees hier het artikel.

'Kleinschalige woongroepen in de knel'
Lees hier het artikel dat Herman Kieft, voorzitter Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente (WOPiT) schreef over knelpunten en mogelijke oplossingen bij het zelf oprichten van een kleinschalig wooncomplex.

In YN en andere media verschenen de afgelopen jaren diverse artikelen over woonprojecten speciaal voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
Klik hier om naar het overzicht van woonprojecten te gaan en deze artikelen te lezen.

Overige publicaties

'Wonen alleen is niet genoeg; eerste hulp voor wooninitiatieven bij mensen met schizofrenie.' Vilans/Ypsilon (2007)
Klik hier om de brochure te downloaden.

Hein Koger blogt
Over politieke ontwikkelingen en de gevolgen voor familie en patiënt
sluit venster