U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > wonen
  4.  > actueel

Nieuws en publicaties

Nieuws

16-11-19  Symposium: Een toekomstbestendig ouderinitiatief: hoe doe je dat?
Ouders van een kind met een (verstandelijke, psychische of meervoudige) beperking kunnen zelf een woonvorm opzetten waarin hun kinderen met zorg en ondersteuning kunnen wonen, als alternatief voor een plek in een zorginstelling. De zorg en ondersteuning kopen zij collectief in, met een pgb. Dat noemen we een Ouderinitiatief. Bij PGB-gefinancierde ouderinitiatieven staat de eigen regie centraal. De ouders willen zelf de kwaliteit van de zorg en begeleiding kunnen beoordelen en bewaken. 
Maar hoe doe je dat? Wat is er eigenlijk nodig om een ouderinitiatief te starten? En hoe zorg je dat het blijft bestaan? Ook als de ouders er niet meer zijn? Welke problemen kom je tegen, hoe kom je aan bewoners, hoe vind ik een ouderinitiatief? Wie kan je helpen als je een ouderinitiatief wilt opzetten? Dat zijn vragen die aan de orde komen op het symposium Kwaliteit in Eigen Regie.
Lees hier meer.

27-09-19  Oriëntatie workshop Wonen voor ouders Per Saldo
Deze bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor toekomstige bewoners en ouders die willen verkennen of het opzetten van een eigen wooninitiatief ook iets is om zelf op te zetten, of die willen participeren in een bestaand initiatief. In vogelvlucht komen alle zaken aan de orde waar u mee te maken krijgt in het proces van een idee naar de werkelijke start van een woonvorm.
Meer informatie via Per Saldo.

02-07-19   Yes! Alwéér een woonproject opgeleverd door familieleden van Chapeau Woonkringen!
Alle bewoners hebben vandaag hun sleutel ontvangen en zullen binnenkort hun intrek nemen in hun mooie nieuwbouwappartement aan de Nassaulaan in Vlijmen.
Meer informatie: www.chapeau-woonkringen.nl

12-04-19  Tempo doordecentraliseren beschermd wonen en opvang aanpassen
GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie maken zich zorgen over het tempo van de doordecentralisatie van opvang en beschermd wonen van de 43 centrumgemeenten naar 355 individuele gemeenten in 2021. Aanpassing daarvan is nodig. Daarnaast is een massieve investering nodig in het sociaal domein om de tekorten van gemeenten op te lossen, afbouw van intramurale zorg en uitstroom uit beschermd wonen, maatschappelijke en vrouwenopvang mogelijk te maken. Lees hier meer.
 

Publicaties

Over woonprojecten

'Gewoon doorgaan' 
Lees hier het artikel uit YN-2 2015: drie Ypsilonleden willen in de regio Zaanstreek/Waterland een woonvorm oprichten voor hun kinderen.

'Rondje IJsselmeer' 
Zij deden hiervoor inspiratie op tijdens een rondje IJsselmeer (YN 2-2014) en zetten stap na stap. Lees hier het artikel.

'Kleinschalige woongroepen in de knel'
Lees hier het artikel dat Herman Kieft, voorzitter Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente (WOPiT) schreef over knelpunten en mogelijke oplossingen bij het zelf oprichten van een kleinschalig wooncomplex.

In YN en andere media verschenen de afgelopen jaren diverse artikelen over woonprojecten speciaal voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
Klik hier om naar het overzicht van woonprojecten te gaan en deze artikelen te lezen.

Overige publicaties

'Wonen alleen is niet genoeg; eerste hulp voor wooninitiatieven bij mensen met schizofrenie.' Vilans/Ypsilon (2007)
Klik hier om de brochure te downloaden.

Hein Koger blogt
Over politieke ontwikkelingen en de gevolgen voor familie en patiënt
sluit venster