U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > wonen
  4.  > actueel

Nieuws en publicaties

Nieuws

13-10-2017  Bijeenkomst in Utrecht voor ouders van jongvolwassenen met een psychotische kwetsbaarheid
Doel is om gezamenlijk een stichting op te zetten die zich wil inzetten voor adequate woonoplossingen voor jongvolwassenen. De reguliere opvang schiet hierin tekort. Vandaar dit particuliere initiatief om zelf met de ouders een woonproject te starten. Er vanuit gaande dat iedere bewoner een eigen appartement krijgt met eigen voordeur, maar wel gezamenlijk op een terrein. Daarnaast is er 24-uurs zorg op maat. 
Op deze eerste bijeenkomst kunnen we brainstormen wat uw en de dromen van uw zoon of dochter zijn.
Meer informatie: klik hier

25-09-2017  Wooninitiatieven ontwikkelen instrument ‘kwaliteit’
Kleinschalige pgb-wooninitiatieven hebben niet de beschikking over een officieel kwaliteitsinstrument. Zij kunnen zich daardoor niet certificeren, zoals zorg in natura dat wel kan met bijvoorbeeld het HKZ-certificaat. Om zelf te kunnen bepalen wat goede kwaliteit is en om dat ook aan te kunnen tonen, zijn enkele wooninitiatieven, samen met het ministerie van VWS en Vilans, bezig een instrument te ontwikkelen, speciaal voor kleinschalige wooninitiatieven. Op 10 oktober wordt het concept gepresenteerd. Daar kunt u bij zijn. 
Meer informatie via Per Saldo.

16-05-2017  Themabijeenkomst ‘Goed wonen en samen bouwen aan de leefbaarheid’ Gouda
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd en leefbaarheid is meer dan veiligheid op straat of voorzieningen in de wijk. De veranderende woonzorgvraag heeft gevolgen voor de leefbaarheid, vraagt een andere inrichting van de woonomgeving en een passend aanbod van voorzieningen of andere woonconcepten. Tijdens de themabijeenkomst komen de verschillende aspecten van wonen en leefbaarheid aan de orde. Aan het einde van de bijeenkomst heeft u concrete tips waar u zelf of samen met anderen, mee aan de slag te kunt.
Klik hier voor meer informatie.

11-05-2017  Bijeenkomst over passend zelfstandig wonen Amersfoort
Het programma Aandacht voor Iedereeen (AVI) nodigt u graag uit voor een bijeenkomst over passend zelfstandig wonen, bedoeld voor leden van adviesraden, cliëntenraden, belangenorganisaties, ouderenbonden, huurdersorganisaties, adviescommissies wonen en cliëntondersteuners. U gaat dieper in op de verschillende aspecten van wonen, zoals woningaanpassingen, zorg thuis.
Meer informatie: www.aandachtvooriedereen.nl

21-03-2017  Informatieavond Chapeau Woonkring Montfoort
Deze informatieavond is bedoeld om toelichting te geven op het initiatief in Montfoort een woonvoorziening vorm te geven volgens het door Chapeau ontwikkelde model. 
Deze avond zal plaatsvinden op dinsdag 21 maart in zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4, 3417 HL te Montfoort.
Wij nodigen mogelijke kandidaten die in een woonkring als deze zouden willen wonen, hun familieleden en andere betrokkenen en belangstellenden van harte uit voor deze avond.
De informatieavond, welke gratis toegankelijk is, begint om 20.00 en duurt tot ongeveer 22.00. Inloop met koffie vanaf 19.30.
Meer informatie: www.chapeau-woonkringen.nl

Publicaties

Over woonprojecten

'Gewoon doorgaan' 
Lees hier het artikel uit YN-2 2015: drie Ypsilonleden willen in de regio Zaanstreek/Waterland een woonvorm oprichten voor hun kinderen.

'Rondje IJsselmeer' 
Zij deden hiervoor inspiratie op tijdens een rondje IJsselmeer (YN 2-2014) en zetten stap na stap. Lees hier het artikel.

'Kleinschalige woongroepen in de knel'
Lees hier het artikel dat Herman Kieft, voorzitter Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente (WOPiT) schreef over knelpunten en mogelijke oplossingen bij het zelf oprichten van een kleinschalig wooncomplex.

In YN en andere media verschenen de afgelopen jaren diverse artikelen over woonprojecten speciaal voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
Klik hier om naar het overzicht van woonprojecten te gaan en deze artikelen te lezen.

Overige publicaties

'Wonen alleen is niet genoeg; eerste hulp voor wooninitiatieven bij mensen met schizofrenie.' Vilans/Ypsilon (2007)
Klik hier om de brochure te downloaden.

Hein Koger blogt
Over politieke ontwikkelingen en de gevolgen voor familie en patiënt
sluit venster