U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > Ypsilon
 3.  > quickscan ggz

Quickscan GGZ Werken met familie

Inzicht in eigen familiebeleid? Doe de quickscan!

Goede zorg aan cliënten kan niet zonder samen te werken met familie of naasten. Bijna alle GGZ-instellingen hebben inmiddels -op papier- familiebeleid ontwikkeld. Dat moet ook wel, want steeds nadrukkelijker kijken instanties als de zorgverzekeraar en de inspectie hoe uw organisatie op dit gebied presteert. De generieke module over naasten legt het bovendien als veldnorm op. Maar familiebeleid vertalen naar de praktijk is geen sinecure. Waar te beginnen? En hoe komt u van ‘hoe dan’ naar ‘doe dan’? Sinds kort is er een simpel online instrument dat u hierbij kan helpen: de Quickscan GGZ ‘Werken met familie’.

Waarom zou u?

Een gedegen en op de werkvloer merkbaar familiebeleid kan ervoor zorgen dat:

 • de kwaliteit van de behandeling verbetert
 • de in-, door- en uitstroom van patiënten goed verloopt
 • de familie op alle fronten betrokken wordt en de rol krijgt die past bij deze tijd van ambulantisering en beddenreductie
 • er aansluiting is met het voorliggende veld (denk aan preventie, KOPP/KVO) en het achterliggend veld (de Wmo).
 • de kosten van de zorg worden teruggedrongen
 • en als u het mensen vraagt die dit goed in de vingers hebben: het werk wordt er leuker door.

Hoe werkt de Quickscan?

De Quickscan GGZ ‘Werken met familie’ is een handig en toegankelijk online in te vullen instrument waarmee uw instelling per afdeling of per team het eigen familiebeleid kan toetsen. De Quickscan bevat 5 thema’s over de dagelijkse praktijk op de afdeling:

 1. informeren
 2. bejegenen
 3. samenwerken
 4. ondersteunen
 5. bereikbaarheid

…en 2 thema’s over het beleid van de instelling:

 1. aanbod familie
 2. familiebeleid

Elke thema bevat vragen waarop de medewerkers moeten aangeven of het goed gaat of hoeveel verbetering er nodig is. Binnen een minuut of tien hebt u zo een eerste beeld van hoe een afdeling ervoor staat als het gaat om het samenwerken met en ondersteunen van familie en naasten. Hoe meer medewerkers de Quickscan invullen, hoe betrouwbaarder het beeld.

Spiegelscan

Pas echt van waarde wordt het, als ook de doelgroep zélf een oordeel kan vellen. Daartoe is de spiegelscan ontwikkeld, die dezelfde thema’s uitvraagt, maar dan vanuit het perspectief van familie en naasten. Het taalgebruik van de beide instrumenten is bewust eenvoudig gehouden (lees: B1-niveau), zodat vrijwel iedereen ze kan gebruiken. Familie en naasten zijn vanuit de professional-versie eenvoudig uit te nodigen om mee te doen. Hun oordeel wordt automatisch gekoppeld aan de juiste afdeling.

De uitkomsten

Na het invullen wordt in de vorm van een rapportcijfer duidelijk hoe de score is voor familiebeleid als geheel en voor de onderdelen afzonderlijk. Wat al goed gaat wordt duidelijk en ook waar de belangrijkste kansen voor verbetering liggen. Voor die verbeteringen worden per thema informatiebronnen, tips en interventies aangereikt. Door de Quickscan te herhalen kunnen verbeteringen vervolgens door de tijd heen gevolgd worden. Ook kunnen afdelingen of locaties onderling worden vergeleken. Daarmee wordt de Quickscan interessant voor benchmarking, voor verantwoording én als marketinginstrument.

Sterrentraject

De Quickscan GGZ kan eigenstandig worden gebruikt, maar ook een eerste stap zijn naar het het sterrentraject 'Familieminded' dat familieorganisaties binnen MIND hebben ontwikkeld. Op 12 juli 2018 ontving afdeling Kastanjehof van GGZ Centraal de eerste ster in het kader van dit traject. Sindsdien zijn ook andere organisaties aan de slag gegaan met het sterrentraject.

Een goede score op de Quickscan GGZ levert u gegarandeerd al een eerste ster op.

Kosten

Iedereen kan de Quickscan gratis proberen. Maar voor een gestructureerde aanpak is meer nodig. MIND Ypsilon kan u een compleet rapport met scores van de medewerkers en familie/naasten bieden zodat u een totaalbeeld krijgt hoe de afdeling met familie omgaat. De kosten die daaraan zijn verbonden bedragen per afdeling € 995,00 excl. btw.

Hiermee nemen we u veel werk uit handen. Wij bieden ondersteuning bij technische voorbereidingen, controle over de voortgang en een rapport met de resultaten en analyse. Daarnaast kan MIND Ypsilon helpen bij het betrekken van naasten (via voorbeeldmails en dergelijke) en aandacht genereren via persberichten en sociale media.

Wilt u de Quickscan op meerdere afdelingen tegelijk invoeren, dan leveren wij een offerte op maat.

Over de totstandkoming         

De ‘Quickscan GGZ Werken met familie’ is ontwikkeld door MIND Ypsilon in samenwerking met GGZ-instellingen Antes en Altrecht.

Interesse?

Instellingen die interesse hebben in het uitvoeren van de Quickscan kunnen zich melden bij het landelijk bureau van MIND Ypsilon: T (088) 0002120 of per mail: support@quickscanggz.nl

Klik hier voor de FAMILIEVERSIE van de Quickscan GGZ 
Klik hier voor de HULPVERLENERSVERSIE van de Quickscan GGZ.

sluit venster