U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > wegwijs in de zorg
  4.  > zorgstandaarden

Kwaliteitsstandaarden

Een kwaliteitsstandaard beschrijft wat goede zorg is op basis van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en de voorkeuren en ervaringen van patiënten en naasten. Onder de verzamelnaam ‘kwaliteitsstandaard’ vallen zowel richtlijnen, zorgstandaarden als generieke modules. 
De standaarden worden ontwikkeld door Akwa GGZ.

Zorgstandaarden 

Zorgstandaarden behandelen één specifieke psychische aandoening. Ze geven antwoord op vragen als: Hoe wordt de diagnose gesteld? Welke behandelmogelijkheden zijn er? Ook geven ze informatie over omgaan met de omgeving of hoe iemand (weer) aan het werk kan gaan. Ze zijn gemaakt door patiënten en hun naasten en professionals.
Klik hier voor de zorgstandaard Psychose.

De informatie uit de standaarden is speciaal voor patiënten en naasten beschikbaar gemaakt op de website thuisarts.nl. Klik hier voor de informatie over psychose.

Generieke modules 

Een generieke module beschrijft onderwerpen die belangrijk zijn voor meerdere psychische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan bijwerkingen, herstelondersteuning, dagbesteding en arbeidsparticipatie. Eén van de modules gaat over familiebeleid.
Klik hier voor de generieke module Naasten - Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek.
 

Richtlijnen 

Een richtlijn is een document met aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische aandoeningen. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met deskundigheid en ervaringen van hulpverleners en patiënten.

Verschil zorgstandaard en richtlijn 

Een zorgstandaard is breder dan een richtlijn. In een zorgstandaard komen niet alleen veel mogelijke zorgproblemen aan de orde, maar wordt ook de organisatie van het zorgproces beschreven. Dit alles vanuit het perspectief van de patiënt. Eén bepaalde zorgstandaard kan gebaseerd zijn op meerdere richtlijnen.

sluit venster