U bent hier:
  1. home
  2.  > Ypsilon
  3.  > Ypsilon steunen
  4.  > schenken en nalaten

Alles over doneren, schenken en nalaten

Schenken

Eenmalig schenken

Uw eenmalige schenking of gift is aftrekbaar zodra u kunt aantonen dat u € 60 of meer heeft geschonken. Zolang uw totaal aan schenkingen groter is dan 1% van uw 'verzamelinkomen' en maximaal 10% daarvan bedraagt, mag u ze aftrekken. Onder verzamelinkomen verstaat de belastingdienst het totaal van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3).  

Periodiek schenken

U kunt ons voor langere tijd steunen en dat volledig aftrekken mits u de schenking in een schriftelijke overeenkomst voor minimaal 5 jaar vastlegt. Sinds 1 januari 2014 is het niet meer nodig om deze schenking bij een notaris te laten vastleggen. De Belastingdienst heeft een voorbeeld van zo'n onderhandse akte beschikbaar gesteld. Klik hier om om het formulier 'Periodieke gift in geld' van de Belastingdienst te downloaden. Wilt u iets afspreken wat u niet in dit formulier kwijt kunt? Laat uw overeenkomst dan door onze huisnotaris opmaken. Als ware Vriend doet hij dat kosteloos voor u. Neem hiervoor contact op met tbruijn@ypsilon.org.

Gewoon geven

Elke gift is welkom. Stort uw gift op rekening NL73INGB0009636723 ten name van de Vrienden van Ypsilon te Rotterdam.

Schenkbelasting
Omdat  de stichting Vrienden van Ypsilon de ANBI-status heeft hoeft u geen schenkbelasting te betalen als u ons iets schenkt. De afkorting ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Wilt u meer weten over ANBI's, bezoek dan www.belastingdienst.nl.

 

Ypsilon in uw testament

Stil staan bij het moment dat u er niet meer bent is een lastig onderwerp. Toch is het belangrijk. Wat gebeurt er met uw bezittingen na uw overlijden? U kunt bijvoorbeeld nu al bepalen dat een deel van uw bezittingen ten goede komt aan Ypsilon. Maar u kunt uw nalatenschap ook in beheer geven van de Vrienden van Ypsilon. Door een testament op te stellen kunt u dit soort zaken goed regelen. In onze brochure Nadenken over nalaten vindt u uitgebreide informatie.
Klik hier voor de brochure 

Erfstelling

Bij een erfstelling wordt uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan de Vrienden van Ypsilon vermaakt. U benoemt de stichting als (mede)erfgenaam. Het precieze bedrag is het saldo van alle bezittingen minus de schulden. U geeft zelf aan welk deel van uw bezit naar de Vrienden van Ypsilon gaat. Kijk voor voorbeelden in de brochure 'Een vriend erbij is een zorg minder!'. Dankzij onze ANBI-status is geen erfbelasting verschuldigd.

Beheer van uw nalatenschap is bij de Vrienden in goede handen. Indien u aan uw zieke familielid uw vermogen nalaat heeft u wellicht de clausule van bewindvoering in uw testament opgenomen om onverstandig financieel beheer te voorkomen. Deze constructie is helaas niet waterdicht, omdat de clausule van bewindvoering bij de rechter kan worden aangevochten. 

Om er zeker van te zijn dat uw vermogen instant blijft, biedt de wet de volgende mogelijkheid. U laat uw erfenis na aan de Vrienden van Ypsilon met als clausule dat zolang uw familielid leeft, de opbrengst van uw vermogen aan hem of haar ten goede komt. De nalatenschap wordt dan belast met een vruchtgebruik.

Via een testament kunt u op die manier regelen dat de Vrienden van Ypsilon na uw overlijden het vermogen voor de vruchtgebruiker beheert. De rente wordt jaarlijks door de Vrienden aan uw familielid overgemaakt. De vruchtgebruiker kan zo alleen beschikken over de opbrengst van het vermogen. Later kan dit niet meer bij een rechter worden aangevochten.

Let er wel op dat het vruchtgebruik als vermogen wordt toegerekend aan de vruchtgebruiker. Als de vruchtgebruiker in een beschermde woonvorm woont of langdurig in een psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen kan dit vermogen worden meegeteld bij de vaststelling van de eigen bijdrage. 

De Vrienden van Ypsilon heeft inmiddels ervaring met de vruchtgebruik constructie. Wilt u meer informatie neem dan contact op met Tessa Bruijn van het landelijk bureau van Ypsilon. Zij is aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag. U kunt haar telefonisch bereiken op 088 000 21 20 van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt ook een mail sturen naar tbruijn@ypsilon.org.

Legaat

Bij een legaat staat in uw testament exact omschreven wat er aan de Vrienden van Ypsilon toevalt na uw overlijden. Veelal zal dat een bepaald bedrag zijn, maar het kan ook een schilderij zijn of zelfs een heel huis. Kijk voor voorbeelden in de brochure 'Een vriend erbij is een zorg minder!'. Dankzij de ANBI-status betaalt de Vrienden van Ypsilon geen erfbelasting en komt het legaat volledig ten goede aan het door u beoogde doel: het steunen van Ypsilon.

Fonds op naam

Een schenking met een opdracht. U kunt daartoe een fonds op naam instellen. De Vrienden van Ypsilon kent er inmiddels drie: het Schizofreniefonds, het Ypsilon Patientenfonds en het fonds Jan van der Meulen.

Vriendenloterij

Denk ook eens aan de VriendenLoterij (voorheen Sponsorloterij). Speelt u mee en geeft u Ypsilon op als goed doel, dan gaat de helft van uw maandelijkse inleg naar Ypsilon. Zie ook vriendenloterij.

Meer informatie nodig?

Als u meer wilt weten over schenken en nalaten kunt u bellen of mailen. Een van onze medewerkers staat u graag te woord.
T 088 0002120.
vriendenvan@ypsilon.org.

Op www.belastingdienst.nl vindt u meer informatie over erven en schenken.


Met vragen van fiscale aard kunt u ook gratis bellen met de belastingtelefoon: T 0800 0543.
De belastingdienst heeft bovendien een overzichtelijke site waarin veel informatie is te vinden over schenkingen en erfenissen: www.belastingdienst.nl.

Via de site www.notaris.nl kunt u een notariskantoor bij u in de buurt vinden. Voor vragen over het nieuwe erfrecht, schenken, legaten en testamenten kunt u op werkdagen bellen van 9 tot 14 uur met de Notaristelefoon: T 0900 3469393 (€ 0,80 ct/pm).

sluit venster