U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > Ypsilon
 3.  > sturen op mantelzorg

Project Sturen op mantelzorg 

Download de flyer! 
Ypsilon maakte een flyer over de Quickscan GGZ. Download hem hier.

Proeftuin familie van GGZ-patiënten in formele en informele zorg

In dit project richten we twee proeftuinen in: proeftuin GGZ en proeftuin Welzijn.

Proeftuin GGZ 
Bijna alle GGZ-instellingen hebben inmiddels goed familiebeleid ontwikkeld. Toch blijft de implementatie daarvan vaak nog achter. Welke factoren spelen daarin een rol? In twee instellingen, Antes in Rotterdam en Altrecht in Utrecht, gaan we onderzoeken in hoeverre familieleden worden betrokken en ondersteund. We ontwikkelen samen met de instellingen een quickscan en een routekaart. Met de quickscan kan in beeld worden gebracht hoe een afdeling het doet op het gebied van familieparticipatie; de routekaart brengt de weg in beeld die een instelling of afdeling het beste kan nemen om op een volgend (gewenst) niveau te komen. 
Op basis van de quickscan die in de proeftuinen op maat wordt ontwikkeld, wordt een basis-quickscan ontwikkeld die in de gehele GGZ gebruikt kan worden. Ook van de routekaart wordt een generieke versie opgeleverd.

Proeftuin Welzijn
Ook welzijnsorganisaties bieden ondersteuning aan GGZ-mantelzorgers. Dit aanbod verschilt echter per gemeente en de kennis van de medewerkers ook. Binnen dit project brengen we in kaart wat voor soort ondersteuning welzijnsorganisaties op dit moment leveren.
Daarvoor ontwikkelen we ook een quickscan. Deze moet op een snelle manier inzicht geven in de mate van ondersteuning aan GGZ-mantelzorgers. Ook geeft het inzicht in factoren die bijdragen en tegenwerken om ondersteuning op te zetten of uit te voeren. Daarnaast wordt een (digitale) waaier opgeleverd met daarin een overzicht van verschillend aanbod aan GGZ-mantelzorgers. Dit aanbod wordt verzameld uit goede voorbeelden van de welzijnsorganisaties die dit al uitvoeren. 
Dit gedeelte van het project wordt uitgevoerd door Labyrint~in~Perspectief. 

Doel van het project

Doel is om familie en naasten beter te betrekken en te ondersteunen, zowel in de formele (GGZ) als in de informele zorg (welzijnsorganisaties). Ook moet het project inzichten opleveren die sectoroverstijgend zijn, zodat deze voor andere PG-organisaties inzetbaar zijn.

Beoogde resultaten

Proeftuin GGZ:

 • quickscan op maat
 • routekaart op maat
 • basis quickscan voor andere GGZ-organisaties
 • basis routekaart voor andere GGZ-organisaties

Proeftuin Welzijn:

 • een quickscan voor welzijnsorganisaties
 • een (digitale) waaier voor welzijnsorganisaties met het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers GGZ

Algemeen:

 • een overzicht van de succes- en faalfactoren voor het betrekken van familie/naasten

Kerngegevens van het project

Titel

Proeftuin familie van GGZ-patiënten in formele en informele zorg
(Sturen op mantelzorg)

Startdatum april 2015
Einddatum december 2016
Doelgroepen
 • Familieleden en naasten van cliënten met GGZ-problematiek 
 • (Afdelingen) van GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties
Uitvoering

Vereniging Ypsilon
Labyrint~in~Perspectief

Opdrachtgever PGOsupport


Dit project maakt onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen www.pgwerktsamen.nl, een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz. Het project is ondersteund door PGOsupport.

Meer informatie

Projectleider: Heleen Schönau: hschonau@ypsilon.org
Telefoonnummer: 088 000 21 20
Postadres: Vereniging Ypsilon, Postbus 715, 3000 AS Rotterdam

sluit venster