U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > zorg en herstel
  3.  > YN-publicaties over wonen
  4.  > Thedinghsweert YN 1 - 2006

Bron: YN 1 2006

Wonen moet zo!

Wonen op Thedinghsweert

Op een vorstige winterdag bezoekt Marja Westerman Thedinghsweert, voor Ypsilon Nieuws op zoek naar woonmogelijkheden voor langdurig zorgafhankelijke mensen met schizofrenie. In haar hoofd de criteria die Ypsilon formuleerde ten aanzien van wonen voor hun familieleden. Onopvallend temidden van landerijen en boomgaarden op 10 minuutjes fietsen van Tiel ligt het project Thedinghsweert.
 
De aantrekkelijke natuurvoedingswinkel met daarachter de bakkerij, de koeienstallen en de woon- en kantoorgebouwen zijn rondom een groot vierkant plein gebouwd met een flinke boom in het midden. En een mooi vormgegeven appartementengebouw van twee verdiepingen waar 12 mensen zelfstandig kunnen wonen. Bijzonder is dat men de indicatie om op Thedinghsweert te komen wonen en/of werken ruim formuleert. Mensen vanuit de GGZ, met een fysieke of verstandelijke beperking, iedereen is welkom voor onbeperkte tijd.
 
Meewerkers
Ondernemerschap en zorg gecombineerd in een stichting die wonen en werken voor mensen met een beperking mogelijk en aantrekkelijk maakt: Stichting Thedinghsweert omvat een zorgboerderij, een natuurvoedingswinkel, een grote bakkerij en een project begeleid zelfstandig wonen. Er zijn nauwe betrekkingen met het nieuwe eethuis ‘BuitenSporig’ dat in april 2006 zijn deuren opent in het verbouwde oude NS station van Tiel. Daar komen leer- werkplekken in de horeca voor de meewerkers, zoals men de cliënten van Thedinghsweert noemt. De financiën komen voor 50 procent uit de productie van de diverse bedrijven en voor 50 procent uit zorggelden (AWBZ). Er werken 45 mensen met een beperking in het bedrijf. Werk op maat. Men kijkt naar mogelijkheden en dat is het vertrekpunt. De mens en zijn ontwikkeling staat centraal.
 
In de ‘Overblijf’ zitten meewerkers aan de koffie. Ik zie veel mannen. Cees van Stiphout, directeur algemene zaken, vertelt me dat van de 45 mensen die bij Thedinghsweert werken vanuit een zorgindicatie er acht vrouwen zijn op dit moment.
Al een aantal jaren wonen er vijf mensen in houten huizen op het terrein van Thedinghsweert. Zij worden begeleid door de Stichting Woonvormen. Ze werken allemaal mee in het bedrijf. Binnenkort verhuizen ze naar de nieuwbouw en dan blijven er nog zeven appartementen over voor nieuwe bewoners. De woningen zijn klein maar smaakvol en hebben een keukenhoek, kamer en douche met toilet. De woningen kijken uit over de rustige landerijen van het bedrijf aan de Linge. In de verte is een grote koepelconstructie gebouwd door kunstenaars. Het moet een rustige plek worden waar je je even kan terugtrekken met jezelf of met anderen.
 
Bewoners hebben een zelfstandige huurovereenkomst met de stichting. Ze kunnen dagbesteding vinden in het werken op het bedrijf. Doordat er zoveel verschillende activiteiten en taken zijn, is er voor iedereen wel een zinvolle en veilige werkplek.
In het appartementengebouw is ook een grote gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Dagelijks is er tussen 16.00 uur en 22.00 uur begeleiding aanwezig in de centrale ruimte. Er kan individueel, maar ook gemeenschappelijk worden gekookt en gegeten. Naar behoefte is er hulp bij alles wat nodig is om zelfstandig te kunnen wonen. Opruimen, de was doen, budgetteren, koken, hobby’s ontwikkelen, sociaal netwerk opbouwen, enzovoort. In de weekenden zijn bewoners op zichzelf aangewezen, maar er is wel een 24-uurs achterwacht die ingeschakeld kan worden als dat nodig is.
 
Cees van Stiphout heeft ervaring in het werken met mensen met psychiatrische problemen. In zijn vorige baan werkte hij in een sociaal reïntegratieproject voor jongeren met psychiatrische problematiek. Hij geeft aan dat er veel verbeterd kan in de GGZ. Door hulpverleners wordt daar nobel werk verricht, maar hij betreurt het dat er zo weinig positieve prikkel is. Bij mensen met schizofrenie is dikwijls ondersteuning nodig bij het initiatief nemen en structureren, dan kan men zijn leven oppakken. De administratie van Thedinghsweert wordt gedaan door iemand met schizofrenie. Zowel de werkgever als de werknemer zijn bijzonder tevreden. Deze administrateur heeft goed ziekte-inzicht ontwikkeld en kent zijn mogelijkheden.
 
Regionale behoefte
Thedinghsweert heeft wensen voor verdere nieuwbouw. De boer van de zorgboerderij heeft een nieuwe woning nodig voor zijn gezin. Ook de kantoren en overblijfruimte bestaan uit een noodgebouw waar nieuwbouwplannen voor zijn. De zeer goed lopende bakkerij puilt uit zijn voegen. En de natuurvoedingswinkel zou wel groter kunnen, want die voorziet in een regionale behoefte. Maar de gemeente Tiel moet de plannen goedkeuren en omdat Thedinghsweert in het beschermde buitengebied valt, is dat problematisch.
 
Men zou ook graag meer zorggelden willen ten behoeve van rehabilitatietrajecten. Toenemend komt er de vraag naar een werkplek en dagbesteding door uitbehandelde patiënten uit de psychiatrie. Dat is een doelgroep die buiten het langdurige zorgcircuit valt. Niet meer geïndiceerd voor dagbehandeling, beschermd wonen of opname en terug in de maatschappij proberen aan het werk te komen. Een enorme klus voor veel mensen met psychiatrische problematiek. Er wordt gemikt op vrijwilligerswerk en bij Thedinghsweert vinden ze dat ook dat goed begeleid moet worden om terugval te voorkomen.
 
Mijn indruk van dit project is zeer positief. We zouden overal in Nederland de combinatie wonen en dagbesteding moeten nastreven voor mensen met schizofrenie die langdurige zorg nodig hebben. In dit soort projecten kun je alles wat je zelf kunt doen ook zelf doen en de zaken waar je hulp bij nodig hebt, kunnen worden georganiseerd. Mooi is ook de combinatie van zinvolle productie die een gedeelte van het geld oplevert met een AWBZ status. Omdat activiteitenbegeleiders in gelijkwaardigheid met zorgvragers samenwerken, ontwikkelen meewerkers en werkbegeleiders zich beiden aan het samenwerkingsverband. Er ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid en een grote verbondenheid. Ieder draagt een steentje bij vanuit zijn mogelijkheden. Dat geeft een goed en gelijkwaardig gevoel.
 
Familie is familie
Familie heeft in Thedinghsweert geen zorgrol. Ze mogen gewoon betrokken familie zijn en zijn welkom bij allerlei gezamenlijke activiteiten rond feestdagen. Als je kind met schizofrenie zijn woon/werkplekje vindt op Thedinghsweert biedt dat perspectief, ook voor de familie. Uiteindelijk is er met een dergelijke beschermde woonplek een veilige omgeving voor je zieke familielid waarin hij zich verzekerd weet van een leuk, betaalbaar huisje, begeleiding waar nodig, dagbesteding op maat, een sociaal netwerk door het met elkaar wonen en werken, professionele hulp indien nodig. En dat alles in een prikkelarme omgeving waar je als je daar behoefte aan hebt ook jezelf kunt terugtrekken in je eigen huis of in de natuur.
 
Het is de moeite waard om eens boodschappen te doen in de natuurvoedingswinkel van Thedinghsweert of een dagje Tiel te doen in combinatie met een hapje eten in eethuis ‘BuitenSporig’ komend voorjaar. Thedinghsweert verdient navolging en inspireert tot initiatieven op het gebied van anders wonen en werken .
 

Marja Westerman – yn@ypsilon.org

 

Stichting Thedinghsweert is in 1991 opgericht met als doel een zorgboerderij met een sociaal-therapeutische werkmethode te starten. Doelgroepen en zorgcontracten hebben zich uitgebreid. Er kwamen steeds meer bedrijfstakken bij. In 2003 kregen ze AWBZ-status. In 2006 de nieuwe woonvorm.
 
Familie of patiënten zelf kunnen zich aanmelden voor Thedinghsweert. Je kunt het project bezoeken en in overleg met de zorgcoördinator kijken of het iets is waar je zou willen wonen en werken. Er is jaarlijks een soort grote ouderbijeenkomst waarin van alles wordt besproken. Communicatie met familie vindt men belangrijk.
 
Net als in het Acomplex in Almere wordt de zorg geleverd door een organisatie uit de verstandelijk gehandicaptensector. Zij zijn gewoon beter in zorg bij wonen, hebben daar veel meer ervaring mee, durven structuur te bieden. Er wordt wel met de GGZ samengewerkt.
sluit venster