U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > triadekaart
<< De Triadekaart
in 80 seconden...

De Triadekaart - een overzicht

De Triadekaart is het antwoord van Ypsilon op vragen waar veel mensen mee worstelen: Hoe zorgen we ervoor dat de naaste een passende rol speelt in de zorg? Hoe voorkomen we dat de cliënt/bewoner het gevoel heeft dat hij daarbij buitenspel wordt gezet? En hoe weet de hulpverlener wat hij van de naastbetrokkene kan vragen en wat niet?

In de richtlijn voor behandelaars staat: de optimale behandeling van schizofrenie gaat uit van samenwerking tussen patiënt/cliënt, behandelaar en familie (de ‘triade’). Maar niemand wist hoe de rol van de familie er in de praktijk uit moest zien en welke ondersteuning ze daarbij nodig had. Daarvoor biedt de Triadekaart een handige kapstok.

De Triadekaart wordt inmiddels gebruikt in zo'n 25 instellingen, is terug te vinden in een aantal zorgstandaarden en is door het Kwaliteitsinstituut erkend als 'goed onderbouwde interventie' voor de langdurige GGZ.

Hoe werkt de Triadekaart?

Om afspraken te maken over de inbreng van naasten in de behandeling, moet eerst duidelijk zijn waar ieders wensen zitten. De kaart bevat daarom een uitgebreide lijst van taken. Patiënt/cliënt, familie en behandelaar kunnen ieder voor zich aankruisen over welke taken zij het graag willen hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand bereid is deze taak op zich te nemen, maar ook omdat de betreffende taak juist door niemand wordt gedaan of door de ‘verkeerde’ persoon. In het ‘triadegesprek’ neemt u met z'n drieën de aangevinkte onderwerpen door en maakt u hierover afspraken. De kaart dient daarbij als handige agenda voor het gesprek.

Hoe kom ik aan een kaart?

Losse exemplaren zijn te bestellen via onze webwinkel. Voor instellingen die interesse hebben om de kaart zelf te gaan verspreiden is er een aparte bestelpagina. Voor meer informatie kunnen zij verder terecht bij het landelijk bureau, T (088) 0002120 of via E triadekaart@ypsilon.org

Triadekaart invoeren bij uw eigen instelling?

Wilt u de kaart ook in uw instelling gaan gebruiken? Dat kan. Lees hier meer over de voorwaarden, kosten en ondersteuning vanuit Ypsilon.

Laatste nieuws

  • april 2017 - het onderzoek naar de effecten van het werken met de Triadekaart op de samenwerking met naasten en de kwaliteit van de zorg wordt eind april afgerond. Over de resultaten zal in een drietal artikelen in verschillende tijdschriften worden gepubliceerd. 
  • april 2015: Pameijer gaat met de kaart werken.Ypsilon verzorgde een startbijeenkomst op maat voor medewerkers, clienten en naasten.
  • december 2014: De Triadekaart is erkend als goed onderbouwde interventie in de langdurige GGZ. Daartoe besloot de erkenningscommissie van het Kwaliteitsinstituut unaniem na bestudering van een uitgebreide beschrijving die Ypsilon op verzoek van de commissie had ingediend. De Triadekaart behoort daarmee tot de eerste 5 ínterventies die het Kwaliteitsinstituut in opdracht van het ministerie van VWS heeft beoordeeld. Goed onderbouwde en effectief gebleken interventies worden opgenomen in een databank van het Trimbos-instituut.

Downloaden?

  • Klik hier voor een model van de laatste druk van de Triadekaart
  • Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport van het RGOc over de pilotperiode
  • Klik hier voor de Visiesheet Familieparticipatie

Vragen?

Hebt u vragen over de achtergronden, het gebruik of de beschikbaarheid van de kaart? Klik hier voor de veelgestelde vragen over de Triadekaart.

Triadenet

Voor hulpverleners die al met de kaart werken: klik hier om direct naar Triadenet te gaan.

sluit venster