U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > Ypsilon
 3.  > kracht van ervaring

De kracht van ervaring:
deskundig in zorg, werk en onderwijs

Voucherprogramma GGz-cliënten- en familieorganisaties 2016-2018

In eerdere jaren hebben 17 GGz-cliënten- en familieorganisaties samengewerkt aan drie onderwerpen die er voor mensen met psychische kwetsbaarheid toe doen: terugkeer naar regulier werk, de ontwikkeling van eHealth-toepassingen en de kwaliteit van en vraagsturing in de zorg. Deze drie thema’s zijn vanuit cliënten- en familieperspectief nog steeds belangrijk en dus besloten de organisaties Logo Kracht van ervaringin een volgend programma de samenwerking voort te zetten rond de thema’s:

Op het vlak van ‘kwaliteit en vraagsturing’ zijn er ook mogelijkheden om samen verder te werken, namelijk in het kader van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. De binnen het voucherprogramma ontwikkelde Basisset Kwaliteitscriteria en diverse andere hulpmiddelen zijn hierbij bruikbaar en behulpzaam.
In het voucherprogramma De kracht van ervaring: deskundig in zorg, werk en onderwijs werken in de periode 2016-2018 in totaal 14 organisaties samen, waarvan 3 organisaties die geen lid zijn van het Landelijk Platform GGz, nl. Stichting Gilles de la Tourette, de HIV-vereniging Nederland en Oscar Nederland. De laatste twee hebben hun voucher aan dit programma gegeven uit sympathie voor de doelstellingen.

De projecten kenmerken zich door de sterke nadruk op de inzet van de ervaringsdeskundigheid van de deelnemende organisaties: gericht op goede ondersteuning aan het primair onderwijs, gericht op het vinden van regulier werk en gericht op ondersteuning van familie en naasten met psycho-educatie.

14 organisaties werken samen
De cliënten/familie-organisaties zetten zich op verschillende manieren in voor de resultaten van dit programma. De inzet van bestuursleden en vrijwilligers kan per project verschillen:

 • inzetten van hun voucher om de samenwerking en projectdoelen te realiseren;
 • actief meewerken aan het ontwikkelen van psycho-educatie modules, aan workshops voor leerkrachten in het basisonderwijs, meedenken over de aanpak per project;
 • inzetten van ervaringsdeskundigen, bijv. bij het ontwikkelen en waar mogelijk ook het geven van workshops, het opleiden van coaches voor begeleiding naar betaald werk;
 • inzetten van beroepskrachten als projectmedewerker.

Dekking
Landelijk.

Looptijd
Dit programma heeft een looptijd van 3 jaar. Aanvang: 1 januari 2016

Penvoerder
Vereniging Ypsilon

Vouchergevers

 • Vereniging Ypsilon
 • Stichting Labyrint~In Perspectief
 • Stichting Borderline
 • Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen
 • Depressie Vereniging
 • Vereniging Balans
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme
 • Stichting WEET
 • Stichting Weerklank
 • Angst Dwang en Fobie Stichting
 • Nederlandse Hyperventilatie Stichting

Extra deelnemers:

 • Stichting Gilles de la Tourette (actief)
 • HIV-vereniging Nederland (als donateur van het voucher)
 • OSCAR Nederland (als donateur van het voucher)

Vragen?
Neem conact op met programmacoördinator René Borkus of penvoerder Bert Stavenuiter

sluit venster