U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > Ypsilon
 3.  > vraagsturing

Logo Werken aan vraagsturing

Voucherproject 'Werken aan vraagsturing'

De patiëntenbeweging heeft zichzelf door de jaren heen ‘empowered’ en eist steeds nadrukkelijker de rol op die haar toekomt: niks lijdzaam toezien, de patiënt is onderwerp en daarmee ook speler in het veld van de zorg. Als ‘derde partij’, of beter: als eerste, naast zorgaanbieders en zorgverzekeraars en in toenemende mate gemeenten.

Wat willen we met dit programma?

De ingezette lijn ten spijt is vraagsturing en zelfmanagement nog lang niet op het niveau zoals cliënten- en familieorganisaties dat zouden willen zien. Niet op individueel niveau (wie kent het gevoel niet van lijdzaam in de spreekkamer aanhoren wat De Deskundige Dokter te zeggen heeft), maar ook niet op organisatie of institutioneel niveau. Met dit programma bundelen 17 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ hun krachten om aan dat laatste wat te doen. Door daadwerkelijk de rol op te eisen die we als hoofdrolspeler zouden moeten hebben.

In overleg met de vouchergevers doen we dat langs 3 verschillende lijnen, ondergebracht in ook 3 deelprojecten:

 1. eHealth - We willen grip krijgen op ontwikkelingen in eHealth;
 2. Kansen op werk - We nemen een eigen rol om de kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten;
 3. Kwaliteit - We nemen het initiatief tot nieuwe vormen van kwaliteit en implementatie van vraagsturing.

Drie belangenbehartigingsprojecten die alle toewerken naar hetzelfde doel: ervoor te zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Waar mogelijk op eigen kracht met steun van de omgeving, maar waar nodig met vormen van zorg die écht uitgaan van de vrager en die het hem zo gemakkelijk mogelijk maken.

Omvangrijke doelgroep

Een op de vijf mensen kampt met een psychische stoornis of aandoening. Samen met hun directe omgeving vormen zij de belangrijkste doelgroep van alle deelprojecten, in de zin dat zij het grootste profijt moeten hebben van de bereikte resultaten. Zij zijn, zo definiëren we ze in dit programma, daarmee de belangrijkste profijtgroep. Daarnaast kent het programma ook strategische doelgroepen: partijen die we in de belangenbehartiging aanspreken omdat zij de gewenste veranderingen kunnen realiseren. Te denken valt dan aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Omwille van de leesbaarheid is soms de keuze gemaakt om alleen te spreken over cliënten of juist over familieleden. Zolang het in de tekst niet nadrukkelijk is beperkt, bedoelen we standaard cliënten én hun familieleden of andere naastbetrokkenen.

17 organisaties werken samen

De cliënten/familie-organisaties zetten zich op verschillende manieren in voor de resultaten van dit programma. Hun inzet kan per deelproject verschillen:

 • inzetten van hun voucher om de samenwerking en projectdoelen te realiseren;
 • actief meewerken aan het verspreiden van de informatie en publiciteit n.a.v. het programma onder hun leden en belangstellenden-netwerk;
 • actief meewerken aan onderdelen van dit project met ervaringsdeskundigen, bijv. door het houden van focusgroepen, het uitzetten van een digitale raadpleging onder hun leden en netwerk, deelnemen aan een proeftuin;
 • actief meewerken aan een projectgroep die een deelproject inhoudelijk ondersteunt;
 • inzetten van een van zijn/haar beroepskrachten als projectleider of projectmedewerker.

Dekking

Landelijk

Looptijd

Dit programma heeft een looptijd van 3 jaar. Aanvang: 1 januari 2013

Regie/Penvoerder

Vereniging Ypsilon

Deelnemende organisaties

 1. Vereniging Ypsilon
 2. Stichting Labyrint~In Perspectief
 3. Stichting Landelijke Koepel van Familieraden
 4. Caleidoscoop
 5. Stichting Borderline
 6. Landelijke Federatie Onafhankelijke Schilvoorzieningen
 7. Nederlandse Vereniging voor Autisme
 8. Vereniging Geestdrift
 9. Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen
 10. Depressie Vereniging
 11. Vereniging Balans
 12. Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa
 13. Stichting Weerklank
 14. Angst Dwang en Fobie Stichting
 15. Landelijke Vereniging van Thuislozen
 16. Vereniging Anoiksis
 17. Nederlandse Hyperventilatie Stichting

Financiering

Ministerie van VWS (Fonds PGO).

sluit venster