Bij wie kan ik terecht?

Huisarts

De huisarts is de eerste hulpverlener bij lichamelijke of psychische klachten op wie je een beroep kunt doen. Een bezoek aan de huisarts is gratis en gaat niet van je eigen risico af. De huisarts bekijkt welke klachten je hebt, en welke behandeling en begeleiding het beste past. Hij kan je ook zelf behandelen, al dan niet met hulp van medicijnen.

Hoe de huisarts jou kan ondersteunen lees je in het thema Naar de huisarts op de website van MIND, koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ.

Praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ)

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij mensen die psychische klachten hebben, bijvoorbeeld omdat ze zélf mensen ondersteunen. Een POH kan helpen om je meer inzicht te geven in je klachten, kan een kortdurende behandeling geven en je helpen om met je klachten om te gaan. Praktijkondersteuning GGZ kost je niets en gaat niet van je eigen risico af.

Bedrijfsarts

Werknemers die langdurig de zorg op zich nemen voor een familielid, buur of vriend, zijn vaker langer ziek. Ook voelen zij zich minder gezond in vergelijking met collega’s zonder zorgtaken. Tegelijk willen mantelzorgers de werkgever en collega’s meestal niet lastigvallen met problemen thuis. Een werkgever is hierdoor dikwijls niet op de hoogte van werknemers die thuis mantelzorgtaken verrichten. Een bedrijfsarts kan meedenken hoe hierin een goede balans te vinden. De bedrijfsarts mag niet praten over jouw klachten/ziekte met je werkgever. Ben je langer dan een week ziek, dan krijg je vaak vanzelf een oproep voor de bedrijfsarts.

Psycholoog

Een psycholoog helpt je met gesprekken of therapie. Hij luistert naar wat je vertelt, kijkt naar je gedrag en gaat na hoe je denkt en hoe je je voelt. Je bent zelf degene die zorgt voor je herstel, maar de psycholoog kan je daarbij helpen door je kennis of perspectief te geven, nieuwe mogelijkheden te opperen of je te confronteren. Denk je de hulp van een psycholoog te kunnen gebruiken, vraag dan een verwijzing aan je huisarts.

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker ondersteunt je bij het oplossen van en omgaan met problemen in je dagelijks leven. Het kan daarbij gaan om vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën, maar ook over eenzaamheid, vragen over je eigen functioneren of problemen met instanties. Hulp door een maatschappelijk werker is gratis.

Steunpunt Mantelzorg

Een Steunpunt Mantelzorg biedt informatie over alles wat met mantelzorg te maken heeft. Je krijgt persoonlijk advies over de hulp en ondersteuning die bij je wensen past. Daarnaast organiseert een steunpunt bijeenkomsten waar je in contact kan komen met andere mantelzorgers. Het verschilt wel per steunpunt hoeveel kennis beschikbaar is over psychische problemen.

Wmo-loket van de gemeente/Sociaal wijkteam

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedere gemeente organiseert de toegang op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar je terecht kunt met je hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Familie-organisatie

Familie-organisaties in de ggz hebben veel ervaring met mensen die in een vergelijkbare situatie als jij zitten. MIND Ypsilon alleen al hielp door de jaren heen meer dan 20.000 gezinnen. Die ervaring kan goed van pas komen bij advies over jouw situatie. Ook bieden ze een luisterend oor en organiseren ze in veel regio’s informatie- of gespreksbijeenkomsten. Bij veel organisaties kun je gratis voor een eerste gesprek aankloppen. Wil je meer of vaker ondersteuning, dan wordt verwacht dat je lid of donateur wordt.

Wat kan ik ze vragen?
Het kan nog best lastig zijn om te verwoorden met welke ondersteuning u echt bent geholpen. Ypsilon formuleerde voorbeeldvragen die u in een gesprek met hulpverleners kunt stellen. Vink de vragen aan die u aanspreken. Zodra u klaar bent kunt u dit lijstje naar uzelf toemailen en ze gebruiken in het gesprek.

Emotioneel

Ik heb het gevoel dat ik mijn zieke naaste tekort doe. Kan het beter?
Ik heb het gevoel dat ik de andere gezinsleden tekort doe. Hoe zorg ik voor meer evenwicht?
Ik heb het gevoel dat ik mezelf tekort doe. Waar kan ik leren om beter mijn grenzen te bewaken?
Ik zit er helemaal doorheen. Wat zijn mijn mogelijkheden voor professionele hulp?
Ik heb de EDIZ Plus-test gedaan. Deze laat zien dat ik licht belast ben. Wat raadt u me aan?
Ik heb de EDIZ Plus-test gedaan. Deze laat zien dat ik matig belast ben. Wat raadt u me aan?
Ik heb de EDIZ Plus-test gedaan. Deze laat zien dat ik ernstig belast ben. Wat raadt u me aan?
Ik vind de situatie voor mijn naaste bedreigend. Wie zorgt ervoor dat mijn naaste wordt opgenomen?
Ik vind de situatie voor mezelf of mijn gezin bedreigend. Wie zorgt ervoor dat mijn naaste wordt opgenomen?
Ik zie soms zelf het leven niet meer zitten. Wie kan me helpen?

Lichamelijk

Ik slaap slecht. Wat raadt u me aan?
Ik heb last hoofdpijn. Wat raadt u me aan?
Ik heb last van mijn nek/mijn lijf zit ‘vast’. Wat raadt u me aan?
Ik ben doodop. Wat raadt u me aan?
Ik heb me ziek gemeld. Hoe gaat het verder?

Praktisch

Hoe krijg ik mijn baan beter gecombineerd met de zorg voor mijn naaste?
Het liefst zou ik er even tussenuit willen gaan. Kunt u meedenken over de mogelijkheden?
De kinderen van mijn naaste dragen een te grote verantwoordelijkheid. Wie neemt hem over?
Ik wil wel eens praten met iemand in dezelfde situatie. Waar kan ik terecht?
Ik loop financieel vast. Zijn er financiële regelingen die me kunnen steunen?
Als u niet de juiste persoon bent voor een vraag die ik stelde, bij wie moet ik dan zijn?

Tips voor het gesprek
Los van de beste vragen zijn er meer tips te geven om je goed voor te bereiden op een gesprek om steun te vragen voor jezelf. Ypsilon zette ze op een rijtje.

  • Schrijf de vragen op die je wilt stellen.
  • Markeer de drie belangrijkste vragen voor als je niet aan al je vragen toekomt
  • Vraag iemand met je mee te gaan
  • Maak aantekeningen of vraag de ander om het te doen
  • Begrijp je iets niet? Vraag dan om uitleg!
ANBI logo