Waarom deze toolkit?

‘Vraagverlegenheid’ wil zeggen dat mensen het lastig vinden om hulp aan anderen te vragen en/of te accepteren. We vinden het belangrijk om onze eigen boontjes te doppen. Ook wil niemand graag bij een ander in het krijt staan of de vuile was buiten hangen.

Familieleden of naasten van mensen met een ernstige psychische aandoening zijn vaak nóg terughoudender met het vragen van hulp. Terwijl zij vaak zwaarder belast zijn dan andere mantelzorgers. Het onvoorspelbare karakter van de aandoening speelt daarbij een rol: niemand weet toch beter hoe ze moeten handelen dan zijzelf? En hoe langer de situatie duurt, des te kleiner vaak ook het netwerk wordt.

MIND Ypsilon ontwikkelde deze toolkit met instrumenten die jou helpt om je vraag zo te (leren) stellen dat je daadwerkelijk hulp krijgt vanuit je netwerk.

Want als er een steeds groter beroep op familie gedaan wordt, moet je jezelf ook gesteund weten!

Klik op een onderwerp in de koffer om te beginnen.

ANBI logo