U bent hier:
  1. home
  2.  > Ypsilon
  3.  > Ypsilon steunen

 

Vacature

Het bestuur van De Vrienden zoekt een secretaris.

Interesse? Klik hier

 

 

 

Een vriend erbij is een zorg minder

Vrienden en Ypsilon

Vrienden en Ypsilon – zij betekenen veel voor familieleden van mensen met een psychosegevoeligheid. Elk op een eigen manier. U door er te zijn als vriend, Ypsilon door op te komen voor de belangen van patiënt én familie. Dat schept een band. Een band die Ypsilon graag uit wil bouwen want er zijn nog te veel patiënten die de zorg ontberen die zo vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Gift

U kunt de vereniging Ypsilon of de stichting Vrienden van Ypsilon ook steunen met een eenmalige of jaarlijkse gift.

Maak het bedrag over op 
NL75 INGB 0004 7365 38 t.a.v. Ypsilon. Of op
NL73 INGB 0009 6367 23 t.a.v. Vrienden van Ypsilon, o.v.v. 'gift'.

Beide organisaties hebben de ANBI-status.

5.500 leden, bijna 300 vrijwilligers en omgerekend 5 fulltime krachten zetten zich dagelijks in om de belangen van meer dan 100.000 patiënten in Nederland én hun familieleden te behartigen. Daar is geld voor nodig. Dankzij de vele giften en nalatenschappen die zij jaarlijks ontvangt maakt de stichting Vrienden van Ypsilon het werk van Ypsilon mogelijk. Alleen met steun van de Vrienden kan Ypsilon haar belangrijke werk ook de komende jaren structureel voortzetten.

Vriend van Ypsilon

Daarom doet Ypsilon een beroep op u. Ypsilon vraagt u om 'Vriend van Ypsilon' te worden en zo bij te dragen aan het welzijn van patiënt en familie. Een groep mensen die Ypsilon een warm hart toedraagt heeft hiervoor de stichting 'Vrienden van Ypsilon' in het leven geroepen.

Voor minimaal € 25,- per jaar mag u zich 'Vriend van Ypsilon' noemen. U ontvangt dan jaarlijks het Vriendennieuws met berichten over nieuwe ontwikkelingen, acties en de behaalde (financiële) resultaten. U kunt voor één jaar lid worden, maar we hopen natuurlijk vooral op een groot aantal 'structurele vrienden'.
Klik hier om Vriend te worden

Bedrijfsvriend

Voor € 250,- per jaar (minimaal 3 jaar) bent u 'Bedrijfsvriend'. U ontvangt jaarlijks het Vriendennieuws en als aandenken het door kunstenares Jannie Benthem ontworpen Ypsilonmannetje.
Klik hier om Bedrijfsvriend te worden.

Ypsilonmannetjes

Vriend voor het leven

Als u € 1.000,- of meer ineens doneert, bent u 'Vriend voor het leven' en geeft u Ypsilon de zekerheid van uw steun. U ontvangt jaarlijks de Nieuwsbrief en eveneens het Ypsilonmannetje.

Wat doet de stichting Vrienden van Ypsilon?

De stichting Vrienden van Ypsilon is in 2004 opgericht om gelden bij elkaar te brengen met als doel de vereniging Ypsilon te steunen, zowel financieel als anderszins. De stichting is onafhankelijk en heeft een eigen bestuur. Inmiddels leverde de stichting een belangrijke bijdrage aan verschillende projecten. Een aantal voorbeelden:

Wonen met zorg
Dankzij de nalatenschap van Jan van der Meulen helpt de Vrienden familieleden die een geschikte woonplek zoeken voor hun naaste. Ypsilon biedt hen ondersteuning met een brochure, advies op maat, een vraag en aanbod overzicht en een startersbijdrage voor nieuwe wooninitiatieven

Mantelzorg GGZ: de vraagverlegenheid doorbroken
Ypsilon ontwikkelt een ondersteuningsset voor familieleden en professionals en geeft breed aandacht aan deze problematiek.

Ondersteund in elke fase
Familieleden hebben in elke fase behoefte aan ondersteuning. Ypsilon biedt leden en niet-leden deze ondersteuning, zo veel mogelijk op maat. Met dit project analyseert Ypsilon welke ontwikkelingen hen de komende jaren te wachten staan.

Het is crisis thuis
Ypsilon bereidt familieleden voor op hun nieuwe rol als crisismanager bij de dwangbehandeling die vanaf 2018 ook thuis kan plaats vinden.

De Triadekaart wetenschappelijk onderzocht
Met steun van de Vrienden hebben onderzoekers van de Universiteit van Groningen samen met Ypsilon een onderzoek gestart naar de effectiviteit van de Triadekaart. Het onderzoek wordt betaald uit de nalatenschap van de heer van der Meulen.

Vriendennieuws

Jaarlijks verschijnt het Vriendennieuws, de nieuwsbrief van de Vrienden van Ypsilon. Hierin vindt u informatie over allerlei projecten die de Vrienden steunt, nieuwe ontwikkelingen, acties en een verslag van de behaalde resultaten. 
Klik hier om de meest recente Vriendennieuws in te zien.

Jaarrekening en jaarverslag

In het Vriendennieuws vindt u een samenvatting van de jaarrekening. 

Klik hier om het meest recente jaarverslag in te zien.
Klik hier om de meest recente jaarrekening in te zien.

Adres

Daendelsstraat 57
2595 XT Den Haag
T (088) 000 21 20
vriendenvan@ypsilon.org
W www.vriendenvanypsilon.org
ING: NL73INGB0009636723

Kamer van Koophandel: 24357258

ANBI-gegevens: klik hier

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Ypsilon:
De heer R.L. van der Post, voorzitter
Mevrouw M. van den Bergh, secretaris
De heer R.M. van Wijk, penningmeester
De heer F. Steenwinkel, lid

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de vereniging Ypsilon te steunen op welke wijze dan ook zowel financieel als anderszins ter beoordeling van het bestuur van de stichting.
Klik hier voor het beleidsplan.

sluit venster