Andere taal of cultuur

Voorlichtingsmateriaal

Ismail doet vreemd
Video over psychose in het Berbers. Dit filmpje is gemaakt i.k.v. een samenwerkingsproject van Indigo, Ypsilon en Pharos dat tot doel heeft dat Marokkaanse jongeren eerder hulp krijgen.

Ziek of bezeten? 
In dit interview praat een Imam en psychiater van Marokkaanse afkomst over de verschillen en overeenkomsten tussen psychose en bezetenheid. Oorspronkelijk Nederlands gesproken, deze versie is voorzien van Berberse voice-over. Beide video’s zijn hieronder te bekijken.

Schizofrenie: wat is dat eigenlijk?
Video van Familiecoaching Utrecht waarin schizofrenie wordt uitgelegd, beschikbaar in Berbers en Arabisch gesproken versie.

Luister-cd Schizofrenie uitgelegd
Tot nu toe had je dubbel pech als je een naaste met schizofrenie had en alleen het Berbers machtig was. Want er was geen enkele informatie in die taal beschikbaar. Ypsilon ontwikkelde in samenwerking met GGZ Midden-Holland de luister-cd ‘Schizofrenie uitgelegd’. De luister-cd is te bestellen via onze webshop. Klik hier¹ om de CD te bestellen.

Familiecoaching

Familiecoaching of thuiscoaching is een gezamenlijke service van Ypsilon Utrecht en Indigo (GGZ Altrecht). Teams van getrainde familie-ervaringsdeskundigen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) bezoeken (voornamelijk Marokkaanse) families van wie er een familielid vanwege een psychotische aandoening onder behandeling is bij de GGZ. Meer informatie: www.altrecht.nl².

Behandeling

NOAGG
Centrum voor transculturele geestelijke gezondheidszorg. NOAGG richt zich op mensen met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse, Iraanse of Afghaanse achtergrond. NOAGG biedt cultuursensitieve behandelingen, die aansluiten bij de persoonlijke levenssituatie en houdt daarbij rekening met specifieke culturele kaders. Meer informatie: www.noagg.nl³.

De Evenaar 
De Evenaar is een expertisecentrum voor mensen met psychiatrische problematiek én een andere culturele achtergrond. De Evenaar biedt zorg aan deze cliënten en ondersteunt hulpverleners vanuit hun specifieke expertise. Meer informatie: www.ggzdrenthe.nl.

i-psy interculturele psychiatrie
i-psy biedt behandeling die rekening houdt met cultuur en geloofsovertuiging. Bij i-psy werken hulpverleners die naast Nederlands bijvoorbeeld ook Turks, Marokkaans, Arabisch, Pools, Russisch, Frans of Engels spreken. i-psy is gevestigd in verschillende plaatsen in Nederland. 
Meer informatie: www.ipsy.nl.

GGZ Licht in Zicht 
GGZ Licht in Zicht is een kleine zorgaanbieder en levert cultuursensitieve ggz en Wmo in Breda, Rotterdam en Eindhoven. Het behandelteam bestaat uit therapeuten met verschillende etnische achtergronden waardoor ze de taal, leefsituatie, culturele normen en waarden van cliënten goed kennen. Naast de Nederlandse taal bieden zij ook behandeling in Turks, Arabisch, Berbers, Pools en Engels. Meer informatie: GGZ Licht inZicht

Overige

Open the doors
Informatie over schizofrenie in verschillende talen zoals Arabisch, Grieks, Engels, Italiaans, Japans, Portugees, Spaans. Meer informatie: www.openthedoors.com.

Meer informatie


ANBI logo