Géén zorg

Zorgmijders

Sommige mensen met een ernstige psychische aandoening weigeren hulp of zijn niet in staat om er zelf om te vragen. Bijvoorbeeld omdat ze de controle over het eigen leven niet willen verliezen, of zichzelf niet ziek vinden.

Om deze mensen te bereiken zijn er speciale teams die actief contact leggen, praktische ondersteuning bieden bij de problemen, stimuleren om hulp te accepteren en proberen te motiveren voor behandeling. Deze zorg is onder verschillende namen te vinden. Zoek op de termen Bemoeizorg, ACT, OGGZ, Vangnet voor de mogelijkheden in uw regio.

Maak jij je zorgen om iemand in jouw naaste omgeving, neem dan eerst contact op met je huisarts. 

Dak- en thuisloos

Een groot deel van de dak- en thuislozen in de grote steden bestaat uit mensen met een psychiatrische aandoening. In een aantal grote steden zijn speciale teams die zorg verlenen aan dakloze patiënten. Verder hebben veel GGZ-instellingen hun eigen (F)ACT-teams, die ook zorg (kunnen) bieden aan mensen die dakloos zijn.

ACT en FACT

ACT staat voor Assertive Community Treatment. Het is een vorm van actieve ambulante behandeling waarbij een team van hulpverleners mensen die langdurig zorg nodig hebben samenhangende hulp biedt op alle gebieden: wonen, financiën, werken/school en (samen)leven.

Er wordt gekeken naar een passende woonplek, maar bijvoorbeeld ook naar een zinvolle bezigheid. De achterliggende gedachte is dat als op meerdere terreinen hulp wordt geboden de kans groter is dat de patiënt zijn leefwijze verandert.

FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om een behandeling waarbij verschillende hulpverleners in wijkteams samenwerken.

Verschil ACT en FACT?
Het verschil tussen ACT en FACT is dat ACT zich uitsluitend richt op ernstig ontregelde patiënten, terwijl FACT daarnaast ook de min of meer stabiel functionerende patiënten in het vizier heeft. Op deze manier kan het team de patiënt in alle situaties bijstaan: niet alleen als hij in crisis verkeert, maar ook als hij stabiel functioneert.

Geen toegang tot zorg

Wat als het niet lukt om passende zorg te krijgen voor mijn naaste? Wanneer je geen passende zorg vindt, kun je daarbij hulp krijgen. Bijvoorbeeld van de huisarts, de zorgverzekeraar of Het Juiste Loket¹. Lukt dat ook niet, dan kan het ministerie van VWS helpen. Klik hier² voor informatie hierover van de overheid.

Meer informatie

  •  
ANBI logo