Als je familielid niet meer wil leven

Ieder jaar doen ongeveer 50.000 mensen in Nederland een poging tot zelfdoding. Al deze mensen hebben naasten. Veel van die naasten leven met ongerustheid en angst, met zorgen en vragen. Jij bent misschien een van hen.

Voorheen richtte de hulpverlening zich alleen op mensen die zelf suïcidale gedachten hebben. De laatste tien jaar ligt de focus vooral op het voorkómen van zelfdoding. Als naaste ben je hierbij van onschatbare waarde. Maar hoe weet je eigenlijk of je familielid denkt aan zelfdoding? Hoe praat je erover? En hoe blijf je als naaste zelf op de been? Eerder maakten we al de Ypsilonbrochure ‘Leven met een suïcidale naaste’. Deze brochure bevat volop informatie, ervaringen en tips voor jou als naaste.   

Ook de nieuwe animatievideo’s en beeldverhalen van Ypsilon geven antwoord op veel vragen die je kunt hebben als je je familielid ziet worstelen met het leven. Beide zijn beschikbaar in het Nederlands, Turks en Arabisch.

Hoe herken je gedachten aan zelfdoding?

Nederlands

Turks ondertiteld

Arabisch ondertiteld

Hoe praat je over zelfdoding?

Nederlands

Turks ondertiteld

Arabisch ondertiteld

Jouw eigen gevoelens

Nederlands

Turks ondertiteld

Arabisch ondertiteld

Beeldverhalen

Bovenstaande video’s en beeldverhalen zijn gemaakt in samenwerking met 113, Suïcide Preventie Centrum, Aurora, de Ivonne van de Ven Stichting en Pharos. Het project is tot stand gekomen met steun van ZonMw en de stichting Vrienden van Ypsilon.

ANBI logo