Psychose en verstandelijke beperking

In Nederland hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen een verstandelijke beperking. Dat houdt in dat hun IQ lager is dan 85. Van deze groep heeft 30 tot 50% van de mensen psychische klachten.

Zorgaanbod

OPSY¹ biedt zowel poliklinische als klinische behandeling voor (jong)volwassenen met leermoeilijkheden en psychische problemen.

Dit centrum biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling aan mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking en vaak een lagere emotionele ontwikkeling. Het centrum werkt bovenregionaal.

Polikliniek Kristal² biedt behandeling voor cliënten van 18 jaar en ouder die psychiatrische problemen hebben en een (licht) verstandelijke beperking.

Bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP)³ kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking terecht met vragen over hun (geestelijke) gezondheid.

GGNet heeft een speciaal programma om volwassenen met een licht verstandelijke handicap en psychische problemen te behandelen en te begeleiden. Dit programma heet VGGNet.

Het Expertisecentrum LVB is er voor mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische klachten.

Zorgstandaard

Psychische stoornissen worden bij mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking niet altijd herkend. Of de behandeling loopt vast. De generieke module Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of lichte verstandelijke beperking helpt bij het stellen van de juiste diagnose en het bieden van een passende behandeling. Klik hier⁶ voor de generieke module.

Meer informatie

  •  Op thuisarts.nl is nog meer informatie te vinden onder de titel ‘Mijn naaste heeft een verstandelijke beperking en psychische klachten
ANBI logo