Privacy

Familiebeleid

Voor een passende behandeling is de samenwerking met naasten essentieel. Zonder die samenwerking is het voor een psychiater of sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) onmogelijk om het effect van de behandeling te beoordelen. Soms komt het voor dat een patiënt niet in staat is tot contact en geen hulpvraag kan uitspreken. Hulpverleners vinden het dan lastig om familie te betrekken, terwijl dat voor alle partijen beter is: goed toegeruste familie leidt tot een betere prognose. Instellingen hebben vastgelegd op welke manier zij met familie omgaan. Vraag altijd naar het familiebeleid van de instelling waar je mee te maken hebt!

Generieke Module Naasten

De generieke module Naasten (herzien 2021) is een kwaliteitsstandaard die het werken met naasten eenvoudiger maakt. Want psychische problematiek raakt niet alleen de patiënt, maar ook de naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen. Daarom is het belangrijk om in de zorg aandacht te hebben voor deze naasten, met hen samen te werken en hen waar nodig te ondersteunen. De nieuwe standaard laat zien hoe normaal dat eigenlijk is en vertelt hulpverleners en naasten hoe ze dat kunnen doen. In de werkkaart Privacy staat duidelijk omschreven welke regels er verbonden zijn aan het uitwisselen van informatie over de behandeling en jouw naaste.

Privacy-brochure

Onze brochure ‘Wie zorgt praat mee!’ bevat informatie voor familieleden en naastbetrokkenen over privacy en autonomie en beschrijft hoe patiënt, hulpverlener en familie met elkaar om kunnen gaan om optimale zorg mogelijk te maken.

In de brochure vinden ook hulpverleners antwoord op vele vragen, zoals:

  • Waarom zou ik – als hulpverlener – de familie inschakelen?
  • Is contact met de familie in strijd met mijn beroepsgeheim?
  • Mag ik de ouders van mijn patiënt te woord staan als hij heeft gezegd geen contact te willen?

 Klik hier
¹ voor onze brochure ‘Wie zorgt praat mee!’

Meer informatie

  •  
ANBI logo