U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > weblog voorzitter
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Ypsilonvoorzitter Jan Zandijk

Kwaliteitsinstituut GGZ in oprichting: hebben we er vertrouwen in?

Er wordt hard gewerkt aan het oprichten van een Kwaliteitsinstituut GGZ. Er bestaat een informele groep belanghebbenden onder de noemer ‘Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie’ (AGGT) die de regie van het tot stand brengen van dit instituut naar zich toegetrokken heeft. Aan deze tafel zitten onder meer GGZ Nederland, InEen, de LVVP, MEER GGZ, Mind, NVvP, NIP, P3NL en de V&VN. Ik ga hier niet uitleggen wat al deze organisaties doen. Voor Ypsilon is belangrijk dat Mind als Landelijk Platform Psychische Gezondheid aan tafel zit. Mind is hier de enige organisatie die kwaliteitsontwikkeling vooral benadert vanuit het patiënten- en naastenperspectief en vanuit een uitgesproken heldere opvatting over goede zorg.   

Zes bestuursleden afkomstig uit Mind, NVvP en NIP hebben de afgelopen jaren vruchtbaar samengewerkt met het bureau van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). Ik ben als representant van Mind een van de zes bestuursleden. Deze samenwerking verliep goed en leverde een groot aantal generieke modules en zorgstandaarden op waar de GGZ om verlegen zat. Iedereen vindt dat deze kwalitatief goed zijn.

Ik ben echt niet met alles wat het heeft opgeleverd tevreden. Maar aan deze kwaliteitsstandaarden is gewerkt door een groot aantal betrokkenen, zoals professionals en ook nadrukkelijk door patiënten en naasten, in werkgroepen. Die werkgroepen zijn volop ondersteund door het kleine NKO-bureau. Het is een zegen dat er geen andere organisaties bij de aansturing van het NKO-bureau betrokken zijn geweest. We zijn een collegiaal bestuur met een duidelijk doel, met grote collegialiteit én draagvlak waar het gaat om te bereiken doelen. Er is in de werkgroepen een cultuur ontstaan van elkaar willen begrijpen, van op elkaar afstemmen, van toenadering tussen de institutionele wereld van de GGZ en de leefwerelden van patiënten en naasten. Die cultuur moeten we koesteren.

Het zou voor de hand hebben gelegen dat het NKO de leiding zou krijgen bij de invoering en doorontwikkeling van de resultaten tot nu toe. Maar nee, de AGGT heeft de leiding overgenomen. Voor mij onbegrijpelijk dat zoiets zo is gelopen.

De bestuurlijke constructie bestaat uit de vorming van een Raad van Toezicht waarin alle negen deelnemers aan de AGGT een zetel hebben. Deze RvT gaat toezien op een te vormen bestuur van 5 leden onder wie een onafhankelijke voorzitter. Dit bestuur ziet weer toe op een bureau, dat weer onder leiding komt te staan van een directeur. Dus 9 + 5 + 1 = 15 mensen hebben de leiding. Het lijkt mij onvermijdelijk dat daar tussen afstemmingsproblemen zullen ontstaan. En feitelijk vind ik het idioot. Hoe haal je het in je hoofd om zo’n constructie te verzinnen. Ja, in Nederland wordt heel wat afgepolderd, met vaak ellenlange procedures tot gevolg. Omdat regelmatig essentieel vertrouwen ontbreekt in de mensen aan wie een bepaalde verantwoordelijkheid of taak wordt toebedeeld.

Een schrale troost is, dat een adviesgroep van patiënten en naasten met alle kandidaat-bestuursleden een gesprek zal voeren over het dienen van het belang van patiënten en naasten. Hopelijk wordt dat advies beschouwd als zwaarwegend.

1 reactie

Mevr. A.M.B. de Kruif
Op 16-07-2018 08:15
test test


Reageer!


sluit venster