U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Leden en goede zorg

Ypsilon is een vereniging met leden. We hebben er zo’n 6500. In onze vereniging is de ledenraad het hoogste orgaan en is het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Uit het bestuur vertrekt Henk-Willem Klaassen. Zijn bestuurstermijn van vier jaar zit er op Hij geeft er de voorkeur aan buiten het bestuur de belangen van (ook) Ypsilonleden te blijven behartigen. Naast de bestuursleden zijn heel veel vrijwilligers, kaderleden en niet-kaderleden, actief. Zij zijn de kurk waarop Ypsilon drijft. Ook is er een landelijk bureau. We kunnen niet zonder.

 

De ledenraad is in april op enkele plaatsen veranderd. Er traden leden af en er kwamen plaatsvervangers. Enkele nieuwe leden stellen zich in deze YN voor. Ze stappen in een raad die serieus haar taken en bevoegdheden behartigt. De raad heeft besloten om tijdelijk het voorzitterschap aan mij toe te vertrouwen. Ik beschouw dat als een grote verantwoordelijkheid.

 

Ik raak inmiddels als voorzitter aardig ingewerkt en vraag me af of onze leden tevreden zijn met wat Ypsilon doet en bereikt. Ik hoor over een nieuw lid dat niet meer naar een lotgenotencontact gaat omdat daar uitsluitend negatieve ervaringsverhalen worden verteld. Ik hoor van een vertrekkend lid van de ledenraad dat zijn achterban, namelijk het kiesdistrict dat hij vertegenwoordigt, nauwelijks weet heeft van wat in de vereniging gaande is. Ik lees een notitie van ongeveer twee jaar geleden van een voormalig bestuurslid over de communicatie in onze vereniging: die moet en kan beter.

 

De vernieuwde ledenraad wil het vooral hebben over de inhoud, over wat ons bindt en boeit, en niet over interne regels. Toch zijn die wel belangrijk. Ze zijn immers de kapstok waaraan is opgehangen hoe wij werken en waaraan we ons willen houden. Die regels zijn toe aan een kleine opknapbeurt. We gaan ze op 15 september aanstaande eerst bijwerken, waarna alle aandacht zal uitgaan naar de inhoud van goede zorg.

 

Per slot van rekening zijn wij, Ypsilonners, daarom op deze aarde!

 

Jan Zandijk

 

2 reacties:

Mevr. A.M.B. de Kruif
Op 16-07-2012 08:26
test

Mevr. A.M.B. de Kruif
Op 16-07-2012 08:26
test 2


Reageer!


sluit venster