U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Waakzame zomermaanden

De Tweede Kamer heeft in juni gedebatteerd over de plannen van de staatssecretaris. Het is nog niet duidelijk wat er met de groep patiënten gaat gebeuren die aan ernstige psychiatrische aandoeningen lijdt. Wij hebben gelobbyd bij de politiek, zijn opgetrokken met het Landelijk Platform GGz, omdat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. De staatssecretaris heeft de Kamer toegezegd dat er omstreeks 1 september  een plan op tafel ligt over de inrichting van de kern-AWBZ, de ziektekostenverzekeringswet (ZVW) en de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat worden nieuwe wetten. Het is Ypsilon ook gelukt om een ingezonden brief in de Volkskrant te krijgen. Klik hier voor de tekst.

Zijn we er wat mee opgeschoten? Ja! De discussie over welke patiëntengroepen zorg gaan krijgen in de nieuwe kern-AWBZ wordt in Den Haag en met de zorgaanbieders (GGZ Nederland), de ziektekostenverzekeraars (ZN) en de patiënten-, cliënten- en familieorganisaties volop en fundamenteel gevoerd. Het valt mij daarbij op, dat er gesproken wordt  vanuit verschillende invalshoeken:

  • Bij de politiek staan de bezuinigingen centraal, en… o ja, het gaat wel over mensen!
  • Zorgaanbieders zoeken betrouwbare subsidiënten, die moeten weinig hebben van gemeenten.
  • Bij de ziektekostenverzekeraars gaat het om rendement. Zij voelen er niks voor om onverzekerbare zorg voor hun rekening te nemen.

Ypsilon strijdt ervoor dat onze mensen kwalitatief goede zorg blijven krijgen en dat hun recht daarop wordt verankerd in wet- en regelgeving. Wij hebben herhaaldelijk betoogd dat het niet kan dat de ene groep patiënten wel en de andere niet wordt ‘ondergebracht’ in de nieuwe kern-AWBZ. Mensen met ernstige lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische problemen hebben in essentie dezelfde behoefte aan goede en continue zorg. Dit is ook voor hun families van belang. Ouders van kinderen, klein of volwassen maakt niets uit, dragen hun zorg levenslang met zich mee en willen er menselijkerwijs zeker van zijn dat als ze zijn overleden, de zorg voor hun zieke kinderen is gewaarborgd.

Onze gesprekspartners hebben ook andere belangen. In diverse gesprekken heb ik gemerkt dat als wij vanuit Ypsilon helder maken wat er voor onze mensen op het spel staat onze argumenten goed door de gesprekspartners worden gehoord en gewogen, dat er peinzende blikken worden gewisseld: “Ja, we begrijpen heel goed wat en waarom jullie dat willen.”

Daar hou ik me aan vast. Aan de gedachte dat gezond verstand zal zegevieren. Het gezonde verstand van de mensen die beslissen in deze onzekere tijden. Ypsilon helpt hen graag om te blijven beseffen dat het gaat om mensen die soms ernstig ziek zijn. En dat het een teken van beschaving is om goed voor hen te blijven zorgen, ook in tijden van financiële tegenwind.

We blijven waakzaam!


Reageer!


sluit venster