U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Wat een week!

Op 28 juni vindt de eerste regionale bijeenkomst in het kader van Ypsilon 30 plaats in Sint-Michelsgestel. Goed georganiseerd. Sprekers, workshops, voor elk wat wils. Wat heeft Ypsilon in 30 jaar veel gedaan en bereikt! En wat is er nog veel te doen! Ik ontmoet betrokken mensen die hun zorgen delen zonder dat uitleg nodig is. Saamhorigheid. Verbinding. Netwerken. Mooi allemaal. Daar doen we (=Ypsilon) het voor.

Op 2 juli een telefoontje van een Ypsilonlid. De behandelaar van haar zieke familielid heeft een ingrijpende beslissing genomen in de behandeling. Ze voelt zich  overdonderd. Ik adviseer haar meteen contact te zoeken met de verantwoordelijke behandelaar. Ze belt tien minuten later terug met de mededeling dat de behandelaar heeft gezegd: 'Duizend maal excuses dat ik u niet heb geïnformeerd, maar het zit nog niet in mijn systeem dat ik de familie vanzelfsprekend betrek bij dit soort beslissingen!' Grmpf…

Ook op 2 juli het bestuur van de stichting Kwaliteitsontwikkeling GGz, waarin ik het Landelijk Platform GGz vertegenwoordig. Het eerste uur gaat traag. We praten over kwaliteitsstandaarden en richtlijnen, over de instituties en hun belangen, over de stroperigheid van onderhandelingen, over beroepstrots van hoog opgeleide professionals die echte vernieuwingen in de weg staat. Net als ik me afvraag wat ik hier doe, komt iemand met een vraag. Is dit wel de enige juiste weg om echte verbeteringen in de zorg aan onze naasten te bewerkstelligen? Hoe zorgen we ervoor dat we bijdragen aan een transformatie in de GGZ, weg uit het institutionele discours, weg van het door organisatiebelangen vergiftigd gespreks- en onderhandelingsklimaat? We komen er na de zomervakantie op terug.   

Op 3 juli de door het LPGGz georganiseerde bespreking over de aankomende veranderingen in de langdurige zorg (transitie). Er zijn enkele Ypsilonners. Wat een ingewikkelde omslag, terwijl de bestaande structuren nog altijd de basis vormen. De hele transitie wordt gedegen aangepakt, we zijn het eens over het waarom, maar gaat het bijdragen aan kwalitatief betere en goedkopere zorg? Storend is het dat in de diverse presentaties de familieorganisaties regelmatig niet genoemd worden. Het zit in de haarvaten van de sector dat de familie en de direct betrokkenen veel vaker niet dan wel genoemd worden als gesprekspartners.

Dan aansluitend een korte bijeenkomst van de stelselgroep Herstructurering Langdurende zorg van het LPGGz. We gaan mogelijkheden onderzoeken om kort na de zomervakantie een conferentie te  beleggen met mensen die zich vanuit het cliënten- én het familieperspectief uitspreken over kwaliteitscriteria voor de GGZ. Want het is dringend nodig dat wij, als vertegenwoordigers van onze leden, een concrete inhoudelijke bijdrage leveren aan het debat dat gaande is in de zorg. Niet alleen zeggen dat de plannen niet deugen, maar aangeven hoe het ook kan.  

Ja, na de zomervakantie. Blijf wakker. Ik wens u alle goeds en tot dan!

Jan Zandijk


Reageer!


sluit venster