U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Hulp in barre tijden

Nog een paar nachtjes slapen, dan is er de Ypsilon Studiedag 2013. Leden en niet-leden zijn uitgenodigd voor hulp in deze barre tijden. Op de zorg wordt beknibbeld, op de familie een groter beroep gedaan. En Ypsilon, biedt op 9 november a.s. een inspirerend programma met sprekers die laten zien dat met creativiteit, goede wil en visie de zorg beter én goedkoper kan.

Collectieve belangenbehartiging is in mijn leven een belangrijk aandachtgebied geweest, altijd en overal waar ik werk(te). Dus ook bij Ypsilon. Ik probeer daarbij feeling te houden met de mensen om wiens belangen het gaat: de cliënten/patiënten en hun familie en ook de uitvoerende medewerkers. Soms overkomt het me toch dat ik me te veel laat bepalen door de institutionele discussies, het zorgjargon. Dan doen ontmoetingen met de leden er toe, los van of ze ontevreden of tevreden zijn over wat Ypsilon voor hen betekent

Ik ontmoette de afgelopen weken onverwachts een paar (ex)Ypsilonleden.

Aan eentje werd ik voorgesteld tijdens het symposium dat georganiseerd werd door de Nederlandse Hersenbank met als eyecatcher: ‘De psychiatrie ontleed(t)’ (www.nhb-psy.nl). Ik werkte mee aan een film over hersendonatie. Een ander kwam ik tegen op het landelijk presentiecongres met als titel ‘Uit de zorgval‘ (www.presentie.nl). Op een opleidingsdag over de presentiebenadering vertelde een dame mij al 17 jaar lid te zijn van Ypsilon en veel steun te hebben gehad toen haar dochter ziek bleek en zij en haar man behoefte hadden aan informatie over psychose en schizofrenie.

Waardevolle, onverwachte ontmoetingen. Verhalen. Over wat het betekent een kind te hebben met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, of dat lijdt aan het ‘psychosegevoeligheidssyndroom’. Over hoe je als familie ook lijdt, omdat je het graag anders had gezien. Zonder deze ziekte. Zonder…., och, dit vult u zelf wel in. Over het grote belang van ondersteuning op maat en over hoeveel maten er nodig zijn om het iedereen naar de zin te maken.

Op 9 november zullen in Maarssen veel mensen zijn met wie we onze wensen, dromen en zorgen kunnen delen. U komt toch ook zeker?


Reageer!


sluit venster