U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Politieke ontwikkelingen
Hein Koger beschrijft de gevolgen van de politieke ontwikkelingen voor Ypsilon.

Beschut werken en meer...

Het wil bepaald niet vlotten met de plekken voor beschut werk. Hein Koger legt uit waarom en vertelt meteen over de kansen die er liggen voor IPS. En mantelzorg verplichten mag dat? En hoe zit het met de plek die psychiatrische patiënten zouden krijgen in de Wlz?

Beschut werk

Een van de onderdelen van de op 1 januari 2015 ingevoerde participatiewet is dat er geen nieuwe mensen meer bij mogen op de Sociale werkplaatsen. Diegenen die er al een werkplek hebben mogen blijven, maar zullen zoveel mogelijk via detachering aan een gewone werkplek worden geholpen. Op de wat langere termijn raken de Sociale werkplaatsen door pensionering wel hun personeel kwijt, een sterfhuisconstructie dus. De overheid wil langs deze weg de Sociale werkplaatsen op termijn helemaal opheffen.

Diezelfde overheid realiseert zich ook wel dat er altijd een groep mensen zal blijven die nooit zonder veel geldelijke steun van de overheid aan betaald werk zullen komen. Daartoe bedacht de overheid de oprichting van gemeentelijke instellingen voor beschut werk. De 400 gemeenten in Nederland kennen de cliënten en kunnen dus ook naar maatwerk voor de mensen zoeken, is de gedachte. De afbouw van de sociale werkplaatsen moet zo veel mogelijk gelijk opgaan met de opbouw van beschut werk. Op die manier moeten er over acht jaar 30.000 beschutte werkplekken in de gemeenten zijn gerealiseerd, waarvan de eerste 3.000 voor 1 januari 2018. Tot op heden loopt het helemaal niet: er zijn nog maar een paar honderd werkplekken gerealiseerd.

De meeste gemeenten doen zelfs helemaal niets en verzetten zich tegen de opdracht van staatssecretaris Klijnsma. Nu de verantwoordelijkheid bij hen ligt stellen zij dat ze dus ook zelf beter kunnen beoordelen of mensen nu aan betaald werk geholpen moeten worden of dat ze het geld beter kunnen inzetten voor een zinvolle dagbesteding.

Klijnsma wil de gemeenten wettelijk verplichten voor beschut betaald werk te zorgen. Het is echter nog maar de vraag of de nieuwe regering haar wetsontwerp straks overneemt, want de ideeën hierover verschillen flink. Zo is de Raad van State tegen.

Geld voor IPS

Er komt geld voor Individuele Plaatsing en Support (IPS), een min of meer al beproefde methode om mensen met psychiatrische beperkingen aan betaald werk te helpen. Iemand wordt dan heel intensief begeleid door een jobcoach (ook veelal op de werkplek). Een struikelblok vormen nogal eens de hoge kosten van IPS. Door een gezamenlijk initiatief van het UWV, GGZ Nederland en staatssecretaris Klijnsma wordt er nu voor de komende jaren vanaf 2017 in totaal enkele miljoenen extra voor IPS uitgetrokken. Dit geld moet ook deels nog aan onderzoek naar de effectiviteit worden besteed.

Brandbrief Wlz

Nog altijd hebben patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening geen idee of en wanneer ze definitief toegang zullen krijgen tot de Wet langdurige zorg. Als het aan de minister ligt is een onderzoek daarover pas begin volgend jaar klaar: ruim vier jaar (!) nadat de Kamer de minister dwong om te kijken hoe psychiatrische patiënten toegang kon worden gegeven tot de Wlz. Wat GGZ-koepels en Ypsilon betreft is dat veel te lang. In een brandbrief roepen ze de Tweede Kamer op om de minister te dwingen het onderzoek nog voor de zomer af te laten ronden, omdat de continuïteit van zorg voor deze mensen in het geding is. Om verdere vertraging te voorkomen vragen de organisaties bovendien om het onderwerp na de Tweede Kamerverkiezingen niet controversieel te verklaren. Zo kan ook een demissionair kabinet doorwerken aan de invoering.

Mantelzorg niet afdwingbaar

Gemeenten mogen er niet van uitgaan dat iemand altijd onbetaald mantelzorg voor een naaste verricht. Deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een zaak tegen een gemeente is belangrijk voor veel mensen. De elders wonende dochter van een hulpbehoevende vrouw wilde alleen mantelzorg via betaling met een PGB verrichten.

Zij kreeg dus van de hoogste rechter gelijk.


Reageer!


sluit venster