U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Kwaliteitsinstituut GGZ in oprichting: hebben we er vertrouwen in?

Er wordt hard gewerkt aan het oprichten van een Kwaliteitsinstituut GGZ. Er bestaat een informele groep belanghebbenden onder de noemer ‘Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie’ (AGGT) die de regie van het tot stand brengen van dit instituut naar zich toegetrokken heeft. Aan deze tafel zitten onder meer GGZ Nederland, InEen, de LVVP, MEER GGZ, Mind, NVvP, NIP, P3NL en de V&VN. Ik ga hier niet uitleggen wat al deze organisaties doen. Voor Ypsilon is belangrijk dat Mind als Landelijk Platform Psychische Gezondheid aan tafel zit. Mind is hier de enige organisatie die kwaliteitsontwikkeling vooral benadert vanuit het patiënten- en naastenperspectief en vanuit een uitgesproken heldere opvatting over goede zorg.   

Zes bestuursleden afkomstig uit Mind, NVvP en NIP hebben de afgelopen jaren vruchtbaar samengewerkt met het bureau van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). Ik ben als representant van Mind een van de zes bestuursleden. Deze samenwerking verliep goed en leverde een groot aantal generieke modules en zorgstandaarden op waar de GGZ om verlegen zat. Iedereen vindt dat deze kwalitatief goed zijn.

Ik ben echt niet met alles wat het heeft opgeleverd tevreden. Maar aan deze kwaliteitsstandaarden is gewerkt door een groot aantal betrokkenen, zoals professionals en ook nadrukkelijk door patiënten en naasten, in werkgroepen. Die werkgroepen zijn volop ondersteund door het kleine NKO-bureau. Het is een zegen dat er geen andere organisaties bij de aansturing van het NKO-bureau betrokken zijn geweest. We zijn een collegiaal bestuur met een duidelijk doel, met grote collegialiteit én draagvlak waar het gaat om te bereiken doelen. Er is in de werkgroepen een cultuur ontstaan van elkaar willen begrijpen, van op elkaar afstemmen, van toenadering tussen de institutionele wereld van de GGZ en de leefwerelden van patiënten en naasten. Die cultuur moeten we koesteren.

Het zou voor de hand hebben gelegen dat het NKO de leiding zou krijgen bij de invoering en doorontwikkeling van de resultaten tot nu toe. Maar nee, de AGGT heeft de leiding overgenomen. Voor mij onbegrijpelijk dat zoiets zo is gelopen.

De bestuurlijke constructie bestaat uit de vorming van een Raad van Toezicht waarin alle negen deelnemers aan de AGGT een zetel hebben. Deze RvT gaat toezien op een te vormen bestuur van 5 leden onder wie een onafhankelijke voorzitter. Dit bestuur ziet weer toe op een bureau, dat weer onder leiding komt te staan van een directeur. Dus 9 + 5 + 1 = 15 mensen hebben de leiding. Het lijkt mij onvermijdelijk dat daar tussen afstemmingsproblemen zullen ontstaan. En feitelijk vind ik het idioot. Hoe haal je het in je hoofd om zo’n constructie te verzinnen. Ja, in Nederland wordt heel wat afgepolderd, met vaak ellenlange procedures tot gevolg. Omdat regelmatig essentieel vertrouwen ontbreekt in de mensen aan wie een bepaalde verantwoordelijkheid of taak wordt toebedeeld.

Een schrale troost is, dat een adviesgroep van patiënten en naasten met alle kandidaat-bestuursleden een gesprek zal voeren over het dienen van het belang van patiënten en naasten. Hopelijk wordt dat advies beschouwd als zwaarwegend.

3 reacties:

Mevr. A.M.B. de Kruif
Op 16-07-2018 08:15
test test

Evert Visser
Op 04-09-2018 18:24
Ik heb in het tijdschrift 'Neuropsychopharmacology' een recente laboratoriumstudie gevonden die het mechanisme verklaart wat schizofrenie veroorzaakt.

Er bestaat in de hersenen een mechanisme wat binnenkomende signalen test op sterkte en zo nodig dempt voordat zij verder door de hersenen worden verwerkt.

Dit mechanisme kan ook worden uitgeschakeld wanneer de binnenkomende signalen te zwak zijn, dit gebeurt met de stof noradrenaline.

Verdovende middelen (van de dokter, zoals benzodiazepines of drugs) verdoven de hersenen zo massief dat nadat zij zijn uitgewerkt het dempsysteem nog een tijd blijft uitgeschakeld, zodat hierna signalen ongedempt de hersenen binnenvallen.

De hersenen schrikken hiervan en ontsporen.

Verdoving kan ook optreden door extreme vermoeidheid en noradrenaline wordt ook veel aangemaakt bij hypoglykemie, zodat ook in deze gevallen schizofrenie kan optreden.

Het onderzoeksteam heeft de volgende kernwoorden aan hun studie toegevoegd: Mechanism of action, Psychosis, Schizophrenia

Evert Visser
Op 17-09-2018 02:02
Ik begrijp dat het bestuur de raad van toezicht vertegenwoordigt die bestaat uit de therapeut en een vertegenwoordiger van patienten en hun families.

Het bestuur zou dezelfde samenstelling moeten hebben, anders ontbreekt er in het dagelijks bestuur een stem.


Reageer!


sluit venster