U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Politieke ontwikkelingen
Hein Koger beschrijft de gevolgen van de politieke ontwikkelingen voor Ypsilon.

Het uur U nadert

Het is bijna 1 januari 2015, de datum waarop het Nederlandse zorgstelsel een reusachtige verandering ondergaat. Achter de schermen wordt koortsachtig gewerkt om alles op tijd in te laten gaan. Het kan haast niet anders of er gaat straks het een óf het ander goed fout. Dan laait de media-aandacht en het politiek gekrakeel weer op.

De politiek heeft het afgelopen jaar heftig gedebatteerd. Maar ondanks alle kritiek en maatschappelijke verontwaardiging keurde het parlement vrijwel alle bezuinigingsplannen van de regering uiteindelijk goed.

Veel ophef was er over de jeugdzorg die in 2015 in zijn geheel naar de gemeenten gaat. Er bestaat grote zorg dat de gemeenten dit (nog) niet aankunnen. Ook de afbouw van  verpleeghuiszorg voor ouderen was telkens negatief in het nieuws

Relatief stil is het over de veranderingen in de GGZ. Het kan echter niet anders dan dat het grotendeels afschaffen van de AWBZ  grote gevolgen zal hebben. In de langdurige extramurale (ambulante) zorg gaat de begeleiding en dagbesteding - met fikse bezuinigingen - in zijn geheel over van de AWBZ naar de Wmo. In de  langdurige intramurale zorg (in instelling of RIBW) verandert er ook veel. Het beschermd wonen verdwijnt  grotendeels uit de AWBZ en gaat naar de Wmo. Alleen een klein deel van het beschermd wonen, voor mensen met een zogenaamd ZZP B pakket, gaat naar de opvolger van de AWBZ: de wet langdurige zorg (Wlz).

Aanvankelijk was het de bedoeling van de regering dat voor geen enkele cliënt uit de GGZ de zorg nog via de Wlz betaald zou worden. Daar is op het laatste moment  - dankzij de lobby van Ypsilon, samen met het LPGGz) - nog een stokje voor gestoken. Een deel van de patiënten uit de langdurige intramurale GGZ zou tóch toegang krijgen tot de Wlz  (motie Bergkamp/Keijzer). De beslissing wie hiervoor in aanmerking komt,  bleek een heet hangijzer. Men besloot om in eerste instantie uitsluitend mensen met een ZZP B-indicatie toegang te verlenen. Voor de veel grotere groep in de intramurale verblijfszorg met een ZZP C indicatie (de meeste mensen die in een RIBW wonen), zou nadere studie nodig zijn om toelatingscriteria te ontwikkelen.

Inmiddels is dit besluit tot de instelling van een studiecommissie al een jaar oud, maar is er nog geen voortgang gemeld. Terwijl de instellingen er met smart op zitten te wachten. Alle ongeveer 25.000 mensen in beschermd wonen worden nu per 1 januari 2015 naar de Wmo overgeheveld en vanaf dat moment gestimuleerd om meer in de maatschappij mee te gaan draaien om aan hun herstel te werken.  Dit mag dan voor een deel van de bewoners toe te juichen zijn, voor een ander deel is dit totaal niet van toepassing. Er zijn vele cliënten, vaak met een GGZ-carrière van vele tientallen jaren, voor wie de Wmo  verkeerd zal uitpakken.

Hopen op genezing is voor velen een illusie, stabilisatie doorgaans het hoogst haalbare. De instellingen hebben deze zwaardere cliënten vaak al in aparte ‘BW-plus-locaties’ gehuisvest. Instellingen zien deze groep cliënten graag naar de Wlz verhuizen, maar het is de vraag of VWS en regering daar ook zo over denken. ‘Pamperen van psychiatrische patiënten is niet goed voor hun herstel en de Wlz pampert te veel’, is de heersende opvatting. Steun zullen ze vinden in twee onder politici wijdverspreide rapporten, één van Phrenos en één van het Trimbos instituut. Deze rappoorten zien herstel als een reële mogelijkheid en wijden geen woord aan het feit dat dit maar voor een bepaalde groep geldt.

Keukentafel

Binnen vijf jaar worden alle huidige indicaties (ZZP's) vervangen door een door de gemeente te maken inschatting van de zorgbehoefte. Deze inschatting, gemaakt via ‘keukentafelgesprekken’, moet meer ‘zorg op maat’ leveren. Waar de gemeente de deskundigheid vandaan haalt om een juiste inschatting van de benodigde zorg te maken is nog onduidelijk. 

Nog sneller zullen de gevolgen van de afschaffing van de AWBZ in de langdurige extramurale GGZ zorg te merken zijn. Het treft hier veel meer mensen dan bij de intramurale GGZ. Ook de achterban van Ypsilon verblijft vaker buiten de muren van een instelling of RIBW dan er binnen. De meeste psychiatrische patiënten proberen zich zelfstandig staande te houden. Wel heeft een deel daarbij, tot nu toe door de AWBZ gefinancierde, ondersteuning, begeleiding en dagbesteding nodig. Met een sterk gekort budget gaat de gemeente vanaf 1 januari 2015 al deze soorten zorg organiseren. Ook via keukentafelgesprekken. Met dezelfde bedenkingen.

PGB

De mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (PGB) blijft bestaan, maar via de Wmo. De gemeenten zullen veel strenger zijn dan bij het huidige via de AWBZ gefinancierde PGB.

1 reactie

Janny Matien
Op 30-05-2015 23:45
heb gisteren met medewerkster Zorgboerderij Mikkelhorst Haren
gesproken , zij is boos , verdrietig en........ze moet
naar Vries....,helemaal op haar plek in Haren...bij de paarden en het is goed daar


Reageer!


sluit venster